digitalkommunikation.net opdateres

digitalkommunikation.net har længe været langt over sidste holdbarhedsdato, men nu er der lys og håb.