Europa-Parlamentsvalg 2024

9. juni 2024 skal danskerne vælge 15 nye medlemmer til Europa-Parlamentet. Og vi er ikke de eneste, der skal vælge nye medlemmer. På tværs af den Europæiske Union holdes der valg fra 6. til 9. juni 2024, og dermed bliver der sammensat et nyt Europa-Parlamentet bestående af 720 politikere fra medlemslandene. Sammen med Ministerrådet er parlamentet den lovgivende magt i EU.

Mit overvejende fokus er her på de danske spidskandidater, det samlede danske kandidatfelt og partierne, og naturligvis deres brug af sociale medier i valgkampen.

Den bliver interessant at følge, for kampen om synligheden i de danske nyhedsmedier er hård. Samtidig er kampen om vælgernes gunst udfordret af, at vælgerne i forvejen ikke er voldsomt optaget af politik – endnu mindre af europæisk politik – og her til kommer, at der bliver skruet ned for synligheden af politisk indhold på sociale medier, som eksempelvis Facebook og Instagram.

Der venter kandidaterne en ualmindelig svær opgave.

Valgdeltagelsen
Når man sammenligner valgdeltagelsen i Danmark med deltagelsen i resten af den Europæiske Union, ligger den danske deltagelse i gennemsnit over den samlede deltagelse i EU, som det fremgår af diagrammet herunder. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2019 blev den en danske valgdeltagelse kun overgået af Belgien, Luxembourg og Malta.

Man kunne påstå, at danskerne dermed var de mest EU-begejstrede vælgere, men det vil måske nok være en tilsnigelse. Og når man sammenligner valgdeltagelsen ved de seneste valg til Europa-Parlamentet med andre valg i Danmark, virker begejstringen for unionen noget mindre. Ved det seneste parlamentsvalg var stemmeprocenten 66,08%, mens stemmeprocenten ved seneste folketingsvalg i 2022 var på 84,16%.

Blandt forklaringerne er flere, men generelt har det politiske arbejde i Europa-Parlamentet virket fjernt fra den daglige danske virkelighed. Det på trods af, at den Europæiske Union i stigende grad har indflydelse på dansk politik og Danmark. Samtidig spiller det måske også en rolle, at de danske mandater er så få, at de kan synes ubetydelige.

Set i det lys, er det måske positivt, at valgdeltagelsen ser ud til at være stigende.

Valgkalenderen: Vigtige dage i valgkampen
Det er endnu uklart, hvornår de større medieevents finder sted. Hverken fjernsynsdebatter med spidskandidater eller præsentationer af de enkelte partier er endnu offentliggjort.

Men en række vigtige datoer er allerede fastlagte:

7. april 2024: Opstilling af kandidater og anmeldelse af valgforbund kan begynde.
21. april 2024: Sidste frist for opstilling af kandidater og anmeldelse af valgforbund kl. 12.00.
28. april 2024: Brevstemmer kan afgives og kommuner skal offentliggøre valginformation.
18. maj 2024: Plakatdag – fire lørdage før valgdagen må der hænges valgplakater op kl. 12.00.
5. juni 2024: Grundlovsdag.
6. juni 2024: Sidste dag for brevstemmeafgivning.
9. juni 2024: Valgdag kl. 9.00 – 20.00

Efter valget
10. juni 2024: Fintælling.
16. juni 2024: Sidste frist for klager.
17. juni 2024: Valgplakater skal være taget ned.

Udvalgte links til mere information
Først og fremmest er der Europa-Parlamentets hjemmeside, hvor den danske udgave findes på www.europarl.europa.eu/portal/da

Europa-Parlamentet ruller med en side om valget på elections.europa.eu/da/how-to-vote/dk/

Her er samlet information om valget, blandt andet om valgprocessen, valgdeltagelse, hvem man kan stemme på og hvordan kan afgive sin stemme. Man kan også finde links til de politiske grupper i Europa-Parlamentet og de Europæiske politiske partier.

Der er også oprettet en særlig side, EU-valgresultater 2024, hvor man kan følge valgresultaterne, når de er klar. Den findes på results.elections.europa.eu/da/

Europa-Parlamentets danske repræsentation, hvor man kan finde mere information om unionen og om valget. Den findes på copenhagen.europarl.europa.eu/da

Folketingets EU-Oplysning har en informativ side om Europa-Parlamentet, dets rolle og relationer til de institutioner i den Europæiske Union, som Europa-Kommissionen
og Ministerrådet. Der er også en oversigt over de nuværende danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Den finder du på www.eu.dk/da/fakta-og-tal/institutioner/

Folketingets EU-Oplysning er også omdrejningspunkt for en del af det danske arbejde i unionen. De orienterer blandt andet om de seneste EU-nyheder og aktuelle temaer på www.eu.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lige nu et par sider om det forestående parlamentsvalg, som du finder på valg.im.dk/valg/valg-til-europa-parlamentet
Formentligt kommer der flere ting til, når vi kommer nærmere valgdagen. Så hold øje med den.

I det hele taget er Indenrigs- og Sundhedsministeriets valgsider fine, informative og altid et besøg værd. De findes på valg.im.dk

Danmarks Statistik har samlet en del sider med tal og information om demokrati og valg, og naturligvis også om valget til Europa-Parlamentet, som du finder på www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/demokrati/europa-parlamentsvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *