Valgkamp i tomgang

Danskerne kan nu stemme til Europa-Parlamentsvalget og den lange valgkampagne er slut. I det store hele har det været en sløv og rodet omgang, især på Facebook. Her har de fleste kampagner været præget af et fravær af strategisk indsats og det meste har virket tilfældigt. For nogle kandidater virker det tilmed, som om det er for megen ulejlighed at skulle føre valgkamp på Facebook.

Konsekvensen er at kampagnerne er druknet i alt det andet der foregået på den hjemlige politiske scene, krige og konflikter, og mange kandidater har virket næsten usynlige. Det gælder for de fleste af spidskandidaterne, men også for mange af de 169 kandidater, som har svært ved at trænge igennem. Den store undtagelse er Anders Vistisen.

Følgere
På Facebook har der været stor forskel på, hvordan de er gået til værks, hvor aktive de har været, og hvordan de har klaret sig. Men der er også stor forskel på, hvad deres afsæt har været, når man kigger på antallet af følgere.
Der er fem kandidater, som er kommet nogenlunde ind i valgkampen. Det er Anders Vistisen (O), Henrik Dahl (I), Morten Løkkegaard (V), Christel Schaldemose (A) og Kira Marie Peter-Hansen (F). Og blandt dem, er det egentlig kun Vistisen, der har et solidt antal følgere for en spidskandidat.

Herover spidskandidaternes følgere 28. april 2024

Som det ses af diagrammet, har Anders Vistisen lidt over 40.000 følgere. Hans udgangspunkt ved årsskiftet var forholdsvist godt, men det er også gået stærkt: Vistisen har oplevet følgertilvækst på omkring 26% siden 1. januar i år, hvor det er blevet til over 8.238 nye følgere. Noget kunne tyde på, at Vistisen har ramt de politiske emner, som optager folk på Facebook.

Et af de mest synlige resultater af Vistisens rækkevidde og de mange interaktioner, som hans opslag får skabt, er en solid tilvækst i antallet af nye følgere. 18. april nåede Vistisen op på over 40.000 følgere på Facebook, hvilket blev fejret behørigt med et opslag på Facebook (til højre).

Alene i år er det blevet til over 8.228 nye følgere, hvilket betyder at Anders Vistisen har haft en følgertilvækst på omkring 26% siden 1. januar. Det er spektakulært, som det fremgår af grafen herunder.

Antallet af følgere er ofte en indikator af, hvilken vej en valgkamp svinger, uden at der med sikkerhed kan siges noget om valgets resultat.

Til gengæld kan man med nogenlunde sikkerhed se, hvilke emner, der i høj grad resonerer blandt de nye følgere, når tilslutningen melder sig. På grafen herunder ses de dage, hvor tilslutningen stiger.

Herunder er tre eksempler på emner, der resonerer godt blandt Anders Vistisens nye følgere.

Den eneste, der kommer i nærheden af den vækst, er Kristoffer Storm fra Danmarksdemokraterne, som har haft en tilvækst på 19% i år. Det er fint, men det blegner en smule, når man kigger på det faktiske antal, hvor Storm er nået op på 2.512 følgere.

Resten af feltet står næsten stille. Nogle mere end andre. Helt stille er de spidskandidater med omkring tusinde (1.000) følgere på Facebook. Det er der ikke meget swung over.

Anders Vistisen er imidlertid ikke den i det samlede kandidatfelt, som har flest følgere på Facebook. Her overgås han af Villy Søvndal, det tidligere folketingsmedlem og formand for SF. Med 81.465 følgere har han dobbelt så mange følgere, som Vistisen. Det store spørgsmål er, om Søvndal – og måske SF – kan bruge det til noget i valgkampen.

Herover listen med de ti kandidater med flest følgere på Facebook, 28. april 2024

Interaktioner
Det ser anderledes ud, når man kigger på kandidaternes andel af interaktioner. Her markerer Vistisen sig klart bedst. I årets første 17 uger har kandidaterne generet 540.928 interaktioner, altså reaktioner (likes + smileys), kommentarer og delinger, og Vistisen tegner sig for 252.286 af disse, hvilket svarer til 46,6% af det samlede antal interaktioner. Det er skørt!

Det samlede antal interaktioner (N = 540.928) fra 1. januar til 28. april 2024.

Efter Vistisen har Moderaternes spidskandidat Stine Bosse næstflest interaktioner. Umiddelbart lyder godt, selvom en del af interaktionerne sker i kølvandet på Bosses udmelding på Altinget, om at Danmark kunne modtaget 7.000 flygtninge om året. Det skabte røre, og ikke kun hos Bosse. Flere kandidater reagerede på Bosses udmelding, hvilket skabte en del trafik hos dem. Men som det er lige nu, er Stine Bosse reelt den eneste kandidat der udfordrer Vistisen bare en smule.

Herefter følger Enhedslistens Victoria Velásquez (Ø) på en tredjeplads med 27.869 interaktioner. Velásquez er naturligvis kandidat til Europa-Parlamentet, men hun er så langt nede på listen, at hun ikke kan blive valgt, selvom hun er den mest synlige af Enhedslistens kandidater. Og med til sagen hører, at Velásquez også er folketingsmedlem, hvilket tydeligt ses af hendes posts på Facebook. Størstedelen handler om andet end valgkampen.

Til gengæld er det mere klart, hvad angår fjerdepladsen for antallet af interaktioner. Her finder man Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen. Han har fået genereret 24.082 interaktioner, og det næsten udelukkende på emner, der handler om EU.

Herefter følger seks kandidater, næsten parvist efter parti. Først er der Liberal Alliances kandidat Thorbjørn Jacobsen og partiets spidskandidat (i den rækkefølge), som tilsammen været aktive og synlige, og har fået skabt 34.985 interaktioner.

Herefter følger et socialdemokratisk par, nemlig medlem af Europa-Parlamentet Niels Fuglsang og partiets spidskandidat Christel Schaldemose. Tilsammen har de genereret 24.817 interaktioner, hvilket måske er okay, men så heller ikke mere. Jeg ville nok forventet, at kandidaterne fra det største parti i parlamentet var bedre kørende i denne del af kampagnen.

Det sidste par er en overraskelse. Der er nemlig tale om Alternativets kandidater Valentina Crast og Petar Socevic. De har tilsammen få skabt 24.693 interaktioner, cirka halvdelen hver, men på hver deres måde. Crast har næsten udelukkende fokus på dyrevelfærd, og det emne løfter hun godt op på den politiske dagsorden, som valgkampen ser ud lige nu. Men måske er det for snævert? Der har Alternativet så Socevic til at løfte den bredere del af kampagnen Facebook. Måske er de to Alternativets eneste held, for resten af partiets kandidater er stort set usynlige på Facebook.

Og hvad så med Søvndal? Om det er tilstrækkeligt, er for tidligt at sige. Man finder ham lige under listen med de ti kandidater med flest interaktioner. Søvndal har fået generet 10.040 interaktioner i perioden, hvoraf en del klart er drevet af hans person, plus de smarte plakater med det sjove valgslogan. På sin vis er det godt gået, og tilmed en anelse bedre end partiets spidskandidat Kira Marie Peter-Hansen, som følger lige efter med 9.880 interaktioner. Det kunne være interessant, hvis Søvndal kunne bidrage til at løfte Peter-Hansens kampagne. Hans synlighed, rækkevidde og aktivitet på Facebook gør det til en åbenlys mulighed.

Potato Potato?
Det bringer mig tilbage til spidskandidaterne, deres synlighed og aktiviteter på Facebook. Det handler også om deres forskellige tilgange til, hvordan man bruger Facebook. Halvdelen af spidskandidaterne har et begrænset antal følgere på Facebook, og mens ni af spidskandidaterne gør brug af Facebooksider, ruller to ruller med Facebookprofiler, og det er Per Clausen (Ø) og Jan Kristoffersen (Å). Forskellen er bemærkelsesværdig.

For at illustrere det, har jeg valgt at kigge lidt nærmere på valgkampen i uge 16, det vil sige fra 15. april til 24. april, som på mange måder var kendetegnende for valgkampen indtil nu. I løbet af ugen fik spidskandidaterne samlet postet 85 opslag på Facebook. Langt de fleste lå på et opslag om dagen eller derunder, mens to tegnede sig for hele 50 opslag. Den ene var Per Clausen (Ø), den anden var Anders Vistisen (O), og her var Clausen den kandidat, der postede flest opslag.

Men så hører ligheden også op. Per Clausens opslag faldt i kaskader og bestod af en stor andel delinger af andres opslag, mens Vistisens opslag fordelte sig jævnt udover ugen, med tre opslag per dag. Per Clausens gennemsnitlige interaktionsrate lå på 0,52%, hvilket betød han i snit nåede 24 personer per opslag. Anders Vistisens interaktionsrate lå til gengæld på 4,17%, hvilket betød han cirka nåede 1.669 personer per opslag.

En væsentlig del af forklaringen er typen af Facebookplatform. Vistisen er på en Facebookside, Clausen på en profil. Og profiler, hvor sympatisk de end måtte være, har en række begrænsninger.

NavnInteraktionsrateAntal personer
Anders Vistisen (O)4,17%1.669
Henrik Dahl (I)3,91%1.064
Stine Bosse (M) 21,15%214
Christel Schaldemose (A)1,45%193
Morten Løkkegaard (V)0,92%169
Kristoffer Storm (Æ)6,33%159
Niels Flemming Hansen (C)3,02%103
Kira Marie Peter-Hansen (F)0,73%77
Sigrid Friis (B)7,40%67
Per Clausen (Ø)0,52%24
Jan Kristoffersen (Å)0,85%14
Gennemsnit interaktionsrate og estimeret antal personer nået i uge 16.

Det ser umiddelbart mere tungt ud at skulle føre kampagne med fra en Facebookprofil. Selv Sigrid Friis (B), der har færre følgere end både Per Clausen og Jan Kristoffersen, ser ud til at klare det bedre.

En anden ting er, at det indhold de deler på Facebook, er voldsomt forskelligt i karakter. Vistisens opslag er for det meste skåret med klare budskaber med skarpe politiske kanter. De er superenkle.

I uge 16 nåede Vistisens opslag med flest interaktioner op på 8.794 reaktioner (likes), kommentarer og delinger. Det opslag fra Per Clausen, der fik genereret flest interaktioner, er fra 21. april, hvor han er gået en tur i haven for at hyppe kartofler. Det gav 127 interaktioner, fordelt på 122 likes og fem kommentarer. De to opslag ses herunder.

En forskel der er nok så væsentlig, er antallet af delinger. I uge 16 blev Per Clausens 29 opslag delt 19 gange tilsammen, mens Anders Vistisens 21 opslag blev delt 4.174 gange i alt.

Undtagelsen
For en del år siden, skrev Henry Jenkins (11. februar 2009): “If It Doesn’t Spread, It’s Dead”. Det er stadig sandt. Kampagner, der ikke bliver delt blandt følgerne, de kommer ikke langt.

Alt imens Anders Vistisen står næsten halvdelen af alle interaktioner, så er det endnu vildere, når det handler om delinger. Ingen er i nærheden af Anders Vistisen, når man kigger på spidskandidaternes delinger af opslag fra deres Facebooksider. Blandt de 664 opslag som spidskandidaterne har foretaget på deres Facebooksider fra 1. januar til 28. april 2024, tegner Anders Vistisen sig for de langt de fleste delte opslag. Han står for de første 68 pladser. Først på plads nummer 69 bliver hans stime afbrudt af et opslag fra Stine Bosse, som er blevet delt 181 gange. Herefter står Vistisen for de næste 56 mest delte opslag.

I det hele taget er Vistisens 211 opslag blevet delt 39.278 gange. Alle hans opslag er blevet delt, det opslag med færrest delinger har 7, mens det opslag, som har flest, det når op på 1.510 delinger. I snit bliver hans opslag delt 186 gange. Samlet set er spidskandidaternes opslag blevet delt 43.447 gange, hvilket betyder at Vistisen står for 90,4% af alle delinger!

På sin vis er det ikke nyt, når vi taler om Dansk Folkeparti. Eksempelvis har partiets formand Morten Messerschmidt været skrap til at få delt sit indhold på sociale medier. Man kunne også nævne Peter Kofod. Udefra er det svært at sige, hvor organiseret delingen er, men det er ikke en enlig svale og det virker. Et af de elementer, som fungerer godt, er at opslag bliver delt rutinemæssigt på partiets Facebookside og blandt flere synlige medlemmer af Dansk Folkeparti. Det giver en dynamik, med flere likes og kommentarer, og det er selvforstærkende.

Det kunne andre partier og kandidater godt lære lidt af, hvis de vil nå længere ud med deres valgkampagner. Noget tyder på, at de får brug for det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *