Danskerne og Facebook 2016

Forleden var jeg i gang med en gennemgang af sociale medier i Danmark. I den forbindelse havde jeg brug for friske tal på brugen af Facebook, men i stedet for at anvende eksisterende surveys, blev jeg kraftigt inspireret af Lars Damgaard Nielsens tidligere sammenligninger af antallet af brugere på Facebook med Danmarks Statistiks tal for den danske befolkning. Metoden er enkel, men effektiv. Resultatet var både som forventet og noget overraskende.

Da jeg tænker, at andre kan bruge tallene, fås de her uden flere omsvøb:

I andet kvartal 2016 var der lige over 5.7 millioner Danskere. Af dem var 4.889.410 danskere +13 år, hvilket er den alder man skal have for at oprette sig på Facebook. Facebook opgiver deres antal af månedlige aktive brugere (MAU) til 3.573.000 danskere, hvilket betyder at 73,1 procent af danskerne er på Facebook.

I forholds til Lars Damgaard Nielsens tal fra 2013, er der tale om en stigning på 582.334, eller hvad der svarer til en stigning på 19,5 procent. Udviklingen ses på grafen herunder.

Kvinder og Mænd
Fordelingen mellem kvinder og mænd er også interessant. Ifølge Danmark Statistik er der i aldersgruppen +13 år 2.470.658 kvinder og 2.418.752 mænd, mens der på Facebook er 1.837.000 kvinder og 1.736.000 mænd. Fordelingen i befolkningen udgør kvinder 50,53 procent og mænd 49,47 procent, mens der er lidt større afstand i fordelingen på Facebook, hvor kvinder udgør 51,4 procent og mænd 48,6 procent. Fordelingen ses herunder.

Men forholdet mellem andelen af kvinder og mænd på Facebook i forhold til befolkningen er også interessant. Samlet set er 73,1 procent af befolkningsgruppen (kvinder og mænd +13 år) på Facebook. For kvinder alene gælder det, at 74,4 procent af gruppen er på Facebook, mens der hos mændene er tale om 71,8 procent. Fordelingen ses herunder i søjlediagrammet.

Kigger man på fordelingen af kvinder og mænd over tid, altså sammenligner med Lars Damgaard Nielsens tal, så ses udviklingen på søjlediagrammet herunder.

Kigger man på fordelingen af kvinder og mænd fordelt på hvert år fra 13 til 64, ser antallet af Facebookbrugere ud som på grafen herunder.

Jeg var lidt overrasket over at se, en så stor og større andel af yngre mænd på Facebook, men også at vi skal helt op til 37 år før end kvinderne overstiger mændene igen.

Kigger man på fordelingen af kvinder og mænd på Facebook, fordelt på alder og køn fra 13 til +65 år, og sammenligner i procent med antallet af danskere indenfor sammen køn og alder, får man følgende graf herunder.

Når man sammenligner antallet af brugere på Facebook med antallet af danskere i sammen alder, viser det sig, at der i nogle aldersgrupper er en voldsom overrepræsentation på Facebook. Det drejer sig i sær om aldersgrupperne 16 til 30 årige blandt mænd og de 16 til 27 årige blandt kvinder. På disse alderstrin overstiger antallet af brugere ganske enkelt antallet af danskere.

125.988 brugere forkert – mindst …
Samlet set drejer det sig om, at Facebook har mindst er 125.988 brugere for meget eller forkert placerede indenfor disse alderstrin. Og tallet bliver givetvis meget højere, hvis man begynder at kigge på de alderstrin, hvor antallet af brugere er meget tæt på 100 procent, efter i sømmene.
Det er løjerligt, men det betyder ikke nødvendigvis at alle brugerne er falske, som ville være den antagelse der ligger lige for. Brugerne er, hvad Facebook omtaler som Monthly Active Users (MAU), og jeg tror ikke at overskuddet er udtryk for, at brugerne ikke er på Facebook.
Hvis jeg skal gætte på mulige forklaringer, så er der umiddelbart fem, der giver mening og som formentlig alle er i spil:
– Unge under 13 år lyver sig ældre for at få adgang til Facebook.
– Unge over 30 år lyver sig yngre, end de faktisk er.
– Flere har ekstra identiteter. Mange kan optræde mere end en gang, hvis de har oprettet en eller flere identiteter, og hvor alderen er angivet rigtigt for alle de oprettede identiteter.
– Der er aktive falske profiler.
– Afrunding hos Facebook. I modsætning til tidligere, opgiver Facebook antallet af brugere i hele tusinder. Det betyder, at de naturligvis må runde op eller ned for at få “pæne” hele tal.

Uden at konkludere alt for hårdt, kan det umiddelbart virke som akademisk problem (og det er naturligvis galt nok), men det har nok umiddelbart større betydning for, dem der skal placere eksempelvis sponsorerede posts og reklamer. Hvis man gerne vil ud til gruppen af mænd i aldersgruppen 16 til 30, kan det være at man i virkeligheden rammer dem, der er under 16 år eller over 30 år. Eller man kan ramme den samme person flere gange, hvilket naturligvis er spild af annoncekroner.

Kilder og mere læsning
Jeg har samlet tallene for 2016 på et regneark, som du finder her. Du er velkommen til at anvende tallene, så længe du kildeangiver og linker tilbage hertil. Regnearket findes her.

Du skal naturligvis tjekke Lars Damgaard Nielsens tidligere sammenligninger, som du finder på:
Lars Damgaard Nielsen (2010): Facebook statistik: Sådan er den danske befolkning fordelt efter alder og køn
Lars Damgaard Nielsen (2013): Facebookstatistik 2013 for Danmark: Sådan er befolkningen fordelt
Facebook Audience Insights finder du her.
Danmarks Statistiks befolkningstal finder du her.