Landsmødeweekend i hashtaggets tegn

moe2014lm

Det har været store landsmødeweekend i dagene 20. og 21. september 2014, hvor tre partier: Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet havde trommet medlemmerne sammen til årsmøder. Som bekendt er der milevid forskel på de tre partier i politisk forstand, og deres tilgang til kommunikationen på de sociale medier i forbindelse med årsmøderne er også meget forskellige. Jeg har set nærmere på partiernes brug af hhv. video, hashtags, Facebook, Twitter og Instagram. Derudover leverede Socialdemokratiet en længe ventet nyhed som en krølle på halen.

Live streaming
Radikale Venstre er det parti, hvor det digitale gennemsyrer alt, hvad partiet foretager sig. Partiet var det eneste parti, som i denne landsmødeweekend sørgede for at have konstant live streaming af deres landsmøde både via Facebook og YouTube. Det fungerede fint. Den eneste anke, jeg har, hvad angår streamingen, er at billedet virkede en anelse todimensionelt, og at man blev træt i øjnene af baggrunden. Måske kunne begge dele løses ved at skabe mere afstand mellem talerstolen og baggrunden. Men i virkeligheden er det bare en lille detalje. I videoen herunder ses det Radikale Venstres nye partileder Morten Østergaards tale.

Morten Østergaards landsmødetale 2014 fra Radikale VenstreVimeo.

Socialdemokratiet havde ikke en live stream fra kongressen i Aalborg. Og selvom partiet lagde velproducerede videoer af talerne på YouTube, føltes det som en forkølet fornøjelse at skulle vente på videoerne, når samtalen om en given tale kørte på Twitter. Måske bliver det bedre til næste kongres? I videoen herunder ses Socialdemokratiets formand og Danmarks statsministers Helle Thornings-Schmidts tale til kongressen i Aalborg.

Og så var der Dansk Folkeparti, som hverken havde live stream eller uploadede video til YouTube. Det kommer for så vidt ikke som den store overraskelse, eftersom partiet har en historie med at undlade live stream, men det kan stadig undre, at partiet ikke benytter sig af muligheden for at styre kommunikationen via egne medier. I stedet postede Dansk Folkeparti et link til formanden Kristian Thulensen Dahls Facebookside, hvor der var et link til Berlingske, der havde et live feed fra TV2 News! Det er lidt tosset, men du skal ikke snydes for et link: Herunder ses partiets opslag på Facebook, hvor der henvises til formandens tale.

#Kaudervælsk
instagram45Der var også stor forskel på partiernes brug af hashtags til weekendens årsmøder. Det Radikale Venstre anvendte #rvlm14, Socialdemokratiet #Skongres og Dansk Folkeparti benyttede #DF14. For så vidt angår de to første, så var de uproblematiske, da de entydigt pegede på de to partiers årsmøder. De kunne bruge deres hashtags på tværs af sociale medier uden forstyrrelser.

Dansk Folkeparti var mindre heldige med deres valg af hashtagget #DF14, idet partiet blandt andet delte det med en større Salesforce event, Dreamforce 14, i USA, og den belgiske festival Druivenfestival, der blev holdt i Hoeilaart lige uden for Bruxelles. Derfor endte feedet med #df14 som et usammenhængende kaudervælsk, som det ses af skærmdumpet fra Instagram til højre.

Det bør Dansk Folkeparti nok have med i planlægningen til næste årsmøde.

Facebook
De tre partier anvendte naturligvis Facebook i forbindelse med deres landsmøder, og fælles for alle tre var, at det skete i et passende tempo og på en afdæmpet facon. Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet fik hver postet 7 statusopdateringer i løbet af weekenden, mens det blev til 9 for Dansk Folkeparti. Alle tre partier anvendte deres respektive hashtags, men dog kun i begrænset omfang.

Hvad der derimod er interessant, er den store forskel på engagementet på partiernes Facebooksider. Her er det vigtigt at have in mente, at Dansk Folkeparti i weekenden havde 15.401 følgere på deres Facebookside, mens det Radikale Venstre havde 14.938 og Socialdemokratiet havde 30.546 følgere.

Det Radikale Venstres 7 statusopdateringer blev tilsammen kun liket 393 gange, fik 40 kommentarer, og blev kun delt 7 gange. Det er ikke meget! Partiet endte med en gennemsnitlig post engagement rate på 0.4.

Hos Socialdemokratiet opnåede man bedre resultater. Partiets 7 statusopdateringer fik 4.958 likes, blev kommenteret 404 gange og delt 297 gange. Partiet nåede dermed en gennemsnitlig post engagement rate på 2.6.

Dansk Folkeparti opnåede klart det bedste engagement med deres 9 statusopdateringer. De fik 4.530 likes, blev kommenteret 243 gange og delt hele 278 gange. Dansk Folkeparti nåede dermed en gennemsnitlig post engagement rate på 3.6.

De 23 statusopdateringer, som partierne fik postet i løbet af weekenden fik tilsammen 9.881 likes, blev kommenteret 687 gange og blev delt 589 gange, altsammen til et samlet publikum på 60.885 følgere.
Statusopdateringerne fordelte sig naturligvis ikke ligeligt. Dansk Folkeparti scorede bedst, og fik blandt andet postet de fire statusopdateringer, som fik størst engagement. Det Radikale Venstre derimod havde den laveste engagement rate. Oversigten kan ses på diagrammet herunder.

lm14per001
*Post engagement rate = (Likes + Kommentarer + Delinger / Antal følgere ) * 100

Den statusopdatering, som skabte det største engagement, blev postet søndag og handlede om, at Dansk Folkeparti ville “stille et lovforslag om, at Syrien-krigere skal kunne fratages deres statsborgerskab”. Det ses herunder. Den statusopdatering, der fik mindst engagement, var oplysningen fra det Radikale Venstre om, at Margrethe Vestager ville “sende en hilsen til det radikale landsmøde”. Men sådan er det jo også i politik.

Twitter
På Twitter slap Det Radikale venstre bedre fra det, hvad angår brugen af hashtagget #rvlm14. Partiet toppede lørdag med 912 tweets, hvor hashtagget indgik, og i perioden fra 17. september til og med 21. september blev hashtagget anvendt 1.404 gange. Socialdemokratiet var også godt med på Twitter, hvad angik brugen af hashtagget #Skongres, der også peakede lørdag med 730 tweets. I samme periode som ovenfor blev hashtagget anvendt 1.026 gange. Her gik det knapt så godt for Dansk Folkeparti, hvis hashtag kun blev anvendt 231 gange i perioden. Udviklingen for de tre partier ses på grafen herunder, og bygger på tal fra Overskrift.dk.

lmgraf0012014

Men det er også interessant at kigge på partiernes egne tweets i løbet af weekenden. Det Radikale Venstre var højdespringeren med 36 tweets, Socialdemokratiet fik sendt 13 tweets afsted og endelig var der Dansk Folkeparti, som kun formåede at poste 5 tweets. I denne optælling er ikke medregnet retweets, men havde jeg gjort det, ville afstanden mellem Det Radikale Venstre og de to andre partier være en del større. I alt fik de tre partier postet 54 tweets.

At det Det Radikale Venstre ligger relativt højt er ingen overraskelse. Partiet er normalt gode på Twitter, og så mestrer de disciplinen at live tweete talking points, når en af deres politikere enten er på skærmen eller på scenen. Således også i lørdags, bl.a. når den nye partileder Morten Østergaard holdt tale. Hos Socialdemokratiet benyttede man sig også af at live tweete statsministerens talking points, og det virkede fint. Lige indtil det gik i stå. Til gengæld var det helt tydeligt, at Dansk Folkeparti slet ikke er på hjemmebane på Twitter. Deres fem tweets havde næsten karakter af at være servicetweets. Og kan Twitter bare så meget mere.

lmsoejle002014

Instagram
Jeg er i denne omgang ikke gået i dybden med brugen af Instagram i forbindelse med årsmøderne, men mediet blev brugt, både som selvstændigt medie og som kilde til Facebookopslag og Tweets.

Mest tydeligt var det, når afsenderen var partiet selv, eller når der blev anvendt et landsmødehashtag. Således blev hashtagget #rvlm14 delt 109 gange, mens #skongres nåede 142 gange. #DF14 blev brugt mere end 1.100 gange, men på grund af det delte hashtag meget få af billederne havde noget som helst noget gøre med Dansk Folkeparti.

Godt nyt fra Socialdemokratiet
lmscms2014Og til sidst den gode nyhed fra Socialdemokratiet, som egentlig ikke har så meget med afviklingen af den socialdemokratiske kongres at gøre, som den har at gøre med Socialdemokratiets tilstedeværelse på Internettet. For i beretningen var der godt – og længe ventet – nyt: Socialdemokratiet er i fuld gang med at omlægge deres CMS-system, så et nyt skulle være ”klar til at blive taget i brug i løbet af et par måneder”.

Og tilmed kommer det nye system til at matche ”tidens krav om at være mobilvenligt” og i tråd med partiets ”nye visuelle identitet”. Det er ikke et sekund for tidligt. Systemet og designet har været forældet i mange år, og det burde have været faset ud længe før valget i 2011.

Om det nye system hedder det videre, at det bliver udviklet, så det kan håndtere partiets ”mere end 1500 socialdemokratiske hjemmesider” og at det i første omgang vil være de socialdemokratiske folketingskandidater, som får tilbudt en hjemmeside i det nye system.

Det fortæller os mindst to ting. For det første, at partiet er i gang med at bygge en ny kolos, hvis kapacitet skal være så omfattende, at det kommer til at koste spidsen af en jetjager. Og lur mig om systemet så ikke også skal spille sammen med økonomistyringssystem og medlemsdatabase. Det vil sige, at når systemet er færdigt, skal det holde i mange år. Det tyder hverken på fleksibilitet og forandringsparathed, og ej heller på at kommunikationen sættes i højsædet. Men okay, det kan jo være, at vi alle kan blive positivt overrasket.

Den anden interessante ting, vi får at vide, er at partiets kandidater ikke er klar til at føre valgkamp på Internettet før tidligst i slutningen af november, fordi deres hjemmesider først kan være klar til den tid. Om det skulle afholde statsminister Helle Thorning-Schmidt fra at udskrive valg, er dog nok tvivlsomt.

Beretningen kan hentes her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *