Exit @Vestager – Enter @BennyEngelbrech

Med den radikale Margrethe Vestagers exit fra regeringen er det blevet tid til endnu en regeringsrokade. Det Radikale Venstres nye partileder, Morten Østergaard, bliver økonomi- og indenrigsminister, mens Socialdemokraten Benny Engelbrecht bliver ny skatteminister.

Rokaden er ikke kun et farvel til en karismatisk partileder i gængs forstand, men er også en voldsom svækkelse af regeringspartiernes – og i sær det Radikale Venstres – tilstedeværelse på de sociale medier, hvor Margrethe Vestager har fået en ikonisk status. Når talen drejer sig om dansk politik på sociale medier, omtales hun ofte som Dronningen af Twitter eller Danmarks Twitterminister. Hun har været den politiker man skulle følge, hvis man gerne ville være blandt de første til at få resultaterne af svære politiske forhandlinger på de sociale medier. På Facebook følges hun af 41.270 personer, hvilket er ganske udmærket, men på Twitter følges @vestager af hele 60.642 tweeps. Til sammenligning finder man ikke en minister med over 20.000 følgere på Twitter, og kun fire over 10.000 følgere.

Men hvor Vesteragers exit er en klar svækkelse af regeringen på de sociale medier, er Benny Engelbrechts indtræden til gengæld en ligeså klar styrkelse af regeringen, og en stor gevinst for socialdemokraterne. Engelbrecht har i meget lang tid været blandt de mest aktive socialdemokrater på både Facebook og Twitter. Det må forventes, at han sammen med bl.a. Dan Jørgensen og Magnus Heunicke kan være med til at give kommende socialdemokratisk valgkampagne politisk retning på de sociale medier til et kommende folketingsvalg.

Endelig er rokaden en fin anledning til at kigge på regeringens tilstedeværelse på de sociale medier Facebook og Twitter.

Regeringen på Facebook
01092014rfb001Alle ministre i regeringen Thorning-Schmidt er på Facebook. Regeringen har tyve ministre, hvoraf 14 er medlemmer af Socialdemokratiet og 6 kommer fra det Radikale Venstre. Tilsammen har de 336.084 følgere på Facebook, men det tal dækker over store forskelle både når man kigger på antallet af følgere fordelt efter parti og på de enkelte ministre i regeringen.

De socialdemokratiske ministre har tilsammen 294.073 følgere, hvilket svarer til 87 procent af regeringens følgere. Til sammenligning har de radikale ministre kun 42.011 følgere på Facebook, hvilket svarer til 13 procent.

Fordelingen ses på lagkagediagrammet her til højre.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt topper listen med 154.456 følgere. Hun efterfølges af to Socialdemokrater, Dan Jørgensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, og Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister. Først på fjerdepladsen finder man en radikal minister. Det er Manu Sareen, som er minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. I bunden af listen ligger socialdemokraten Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, med kun 651 følgere på Facebook.

Herunder ses regeringens ministre fordelt efter antal følgere.

01092014rfb002

Regeringen på Twitter
01092014rTW001Billedet er en del anderledes på Twitter, hvor man kun finder 12 af regeringens medlemmer. Her er det bemærkelsesværdigt, at alle radikale medlemmer er på, mens kun 6 ud af 14 socialdemokratiske ministre er på.

De 12 ministre har tilsammen 91.860 følgere på Twitter, men hvor de radikale ministre har 51.742 følgere, svarende til 56 procent af det samlede antal følgere, har de socialdemokratiske ministre 40.118 følgere, svarende til 44 procent.

Fordelingen ses på lagkagediagrammet her til højre.

Kigger man på regeringsmedlemmerne på Twitter, er det bemærkelsesværdigt, at kun fire følges af mere end 10.000 tweeps. Manu Sareen fra det Radikale Venstre topper listen med 16.120 følgere på Twitter. Han efterfølges af Morten Østergaard med 13.875 følgere, samt de to socialdemokrater Dan Jørgensen med 10.971 følgere og Magnus Heunicke med 10.660 følgere.

Herunder ses regeringens ministre på Twitter fordelt efter antal følgere.

01092014rTW002

Følg regeringen

Du kan følge regeringen på Twitter på denne liste https://twitter.com/runello/lists/regeringen

Her finder du regeringsmedlemmerne på Facebook og Twitter

Helle Thorning-Schmidt
Statsminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/hellethorningschmidt

Morten Østergaard
Økonomi- og indenrigsminister / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/oestergaard
Twitter https://twitter.com/oestergaard

Bjarne Corydon
Finansminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/pages/Bjarne-Corydon/381757188518818

Martin Lidegaard
Udenrigsminister / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/martin.lidegaard
Twitter https://twitter.com/martinlidegaard

Benny Engelbrecht
Skatteminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/BennyEngelbrecht
Twitter https://twitter.com/BennyEngelbrech

Mette Frederiksen
Beskæftigelsesminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Karen Hækkerup
Justitsminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/k.haekkerup

Sofie Carsten Nielsen
Uddannelses- og forskningsminister / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/sofiecarstennielsen
Twitter https://twitter.com/sofiecn

Marianne Jelved
Kulturminister og kirkeminister / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/jelved
Twitter https://twitter.com/mariannejelved

Carsten Hansen
Minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/carsten.hansen.9849912

Christine Antorini
Undervisningsminister  / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/antorini
Twitter https://twitter.com/Antorini123

Nick Hækkerup
Minister for sundhed og forebyggelse / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/nickhaekkerup
Nick Hækkerup har muligvis en Twitterkonto, men den er endnu ikke bekræftet.

Nicolai Wammen
Forsvarsminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/nicolaiwammen

Manu Sareen
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/manu.sareen
Twitter https://twitter.com/manusareen

Henrik Sass Larsen
Erhvervs- og vækstminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/HenrikSassLarsen
Twitter https://twitter.com/SosseSass

Rasmus Helveg Petersen
Klima-, energi- og bygningsminister / Radikale Venstre
Facebook https://www.facebook.com/rasmus.helveg.petersen
Twitter https://twitter.com/rasmushelveg

Dan Jørgensen
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/danjorgensen
Twitter https://twitter.com/Heunicke

Mogens Jensen
Handels- og udviklingsminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/mogensjensen
Twitter https://twitter.com/MogensJensenS

Magnus Heunicke
Transportminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/heunicke
Twitter https://twitter.com/Heunicke

Kirsten Brosbøl
Miljøminister / Socialdemokratiet
Facebook https://www.facebook.com/kirsten.brosbol

Tal er hentet 2. september 2014.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *