Dansk Folkeparti savner digital kant og følgere

Dansk Folkepartis budskab er utvetydigt, som det ses af ovenstående kampagnegrafik, men i stedet for at være kontante og direkte, bliver deres budskaber alt for ofte blødt op, som eksemplet ovenover viser. Her får en nuttet DF-hund en diskutabel rolle i bedste fald. Og i værste fald, forstyrrer den budskabet.
Dansk Folkepartis budskab er utvetydigt, som det ses af ovenstående kampagnegrafik, men i stedet for at være kontante og direkte, bliver deres budskaber alt for ofte blødt op, som eksemplet ovenover viser. Her får en nuttet DF-hund en diskutabel rolle i bedste fald. Og i værste fald, forstyrrer den budskabet.

Så er der endnu en gang tegn, tal og grafer fra valgkampen, og denne gang handler det om Dansk Folkepartis kandidater på Facebook 5. januar 2015. Partiet, der ligger lunt i meningsmålinger, nyder ikke samme opbakning på Facebook, hvor det kun bliver til 176.392 følgere. Og af dem, står Pia Kjærsgaard for næsten halvdelen.

Men partiets kandidater er heller ikke de bedste i verden, når det handler om digital politisk aktivisme og valgkamp. Og det er underligt, for partiet har et kæmpe urealiseret potentiale på Facebook, som bare venter på, at kandidaterne kaster ud i det.

Det demonstrerede Morten Messerschmidt med al tydelig, da han ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 gennemførte en af de mest spektakulære digitale valgkampagner i Danmarkshistorien. Den var aktiv og dynamisk, men samtidig tilførte Messerschmidt den, den personlige, men også politiske kant, der skal til for, at folk slutter op om kampagnen.

Resultatet taler næsten for sig selv, idet Dansk Folkeparti fik et af partiets bedste valgresultaterne nogensinde, og derfor er det endnu mere paradoksalt, at man ikke har tilført partiets folketingsvalgkamp noget af den vildskab og fræk, som Messerschmidt er leveringsdygtig i.

Endnu. For det kan jo være, at enkelte kandidater – og måske partiet – beslutter sig for, at sadle om, og satse mere helhjertet på Facebook og nogle af de andre sociale medier.

Kandidatfeltet på Facebook
Størstedelen af Dansk Folkepartis kandidater har fundet vej til Facebook. Af de 88 der er opstillet lige nu finder man 76 på Facebook. Og af dem har langt størstedelen, som er 65 kandidater, udvist en eller anden form for aktivitet i de forløbne 30 dage. Fordelingen fremgår af lagkagediagrammet herunder.

dfFBiaktiv2015

Og selvom det er godt, at kandidaterne har udvist aktivitet, er det langt fra nok for Dansk Folkeparti. For det er nærsten meningsløst at tale om, at det brede felt af kandidater fra Dansk Folkeparti fører valgkamp på Facebook, når man ser på antallet og fordelingen af følgere. Som det fremgår af søjlediagrammet herunder er der 12 kandidater, som (endnu) ikke er fundet på Facebook. Det er næsten, hvad det er. Langt det største problem for partiet er, at 36 af kandidaterne har under 500 følgere og 19 er under 1.000 følgere.

dfKand001

Det er hele 55 kandidater, som ikke har noget signifikant netværk på Facebook. Og det er bare ikke tilstrækkeligt. Hele partiets digitale valgkamp kommer til at hvile på de 15 kandidater der har mellem 1.000 og 2.000 følgere, sammen med de 6, som er over 2.000. I den forbindelse er det værd, at bemærke, at der kun er tre kandidater fra Dansk Folkeparti, som når over de 10.000 følgere. Den procentvise fordeling ses på lagkagediagrammet herunder.

dfCirk0012015

De tre kandidater, som er over de 10.000 er Peter Skaarup med 11.894 følgere, partiformand Kristian Thulesen Dahl med 21.248 følgere og Pia Kjærsgaard, naturligvis, som topper listen med 86.494 følgere. Toptilisten over Dansk Folkepartis kandidater på Facebook ses på søjlediagrammet herunder.

dfkandtop102015

Pia Kjærsgaard fortjener en sidebemærkning her, for med sine 86.494 følgere, som udgør 49 procent af Dansk Folkepartis kandidaters følgere, er hun interessant. Og så skal man heller ikke glemme, at hun for tiden indtager fjerdepladsen over politikere med flest følgere i Danmark. Hun overgås kun af Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten, Lars Løkke Rasmussen fra Venstre, samt statsminister Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokratiet. Der er imidlertid den hage ved Pia Kjærsgaard på Facebook, at det ikke er hende, der skriver på siden. Det er en opgave, som varetages af Dansk Folkepartis Pressetjeneste. Det kan man få en lang diskussion ud af, og jeg har vendt det tidligere her på siden, men retfærdigvis skal det siges, at partiet deklarerer det tydeligt på siden.

Tilfældet Espersen
Men der er også en anden ting, som skæmmer Dansk Folkeparti på Facebook. For når man øjer topti-listen igennem er det næsten tragikomisk, at nummer 4 på listen over kandidater med flest følgere, er Søren Espersen med 8.039 følgere. Søren Espersen har nemlig opgivet tilstedeværelsen på Facebook, uden dog at lukke sin Facebookside, og nu står den så og tiltrækker nye følgere. Det kan godt være de har fået beskeden om Espersens exit fra Facebook, men det er også det eneste de har fået.

Espersen har naturligvis haft sine grunde til, at droppe ud, men det ville være godt for ham, partiet, valgkampen og den demokratiske samtale, hvis han loggede ind i igen. Og jeg skal nok være en af dem, som undlader at åle ham (selvom det ville være fuldt fortjent), hvis han kommer tilbage. For selv for dem der er uenig med ham, er han en væsentlig stemme i den politiske debat i Danmark som det er en skam at undvære.

Formentlig vil det ikke få Espersen til at skifte mening, men bare for at illustrere det potentiale, som han misser, er herunder en graf med tilslutningen af følgere på Espersens Facebookside siden august 2014. Det er ikke så ringe, og så slet ikke taget i betragtning, at Espersen kort forinden skiftede fra en personlig Facebookprofil til en Facebookside.

se2015fb

Bortset fra det, så kan det godt være, at Søren Espersen har opgivet Facebook, men han har ikke droppet de sociale medier helt. Du kan således følge ham på Twitter, hvor han stadig er aktiv, på @espersendf

Stor i Københavns Omegn, usynlig i Danmark
En anden og meget konkret måde, at anskue problematikken omkring Dansk Folkepartis følgere, er ved at kigge på fordelingen af kandidaterne og deres følgere geografisk.  Som det fremgår af kortet herunder, har Dansk Folkepartis kandidater en nogenlunde udbredelse i Københavns Omegns Storkreds, Sydjyllands Storkreds, Københavns Storkreds og Sjællands Storkreds.

Men det skyldes udelukkende, at det er her, at Søren Espersen, Peter Skaarup, Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard er opstillet. Ser man på de andre storkredse er partiets kandidater næsten usynlige blandt følgerne på Facebook. Bundskraberen er Bornholm, hvor kun 467 følger partiet lokale kandidat på Facebook, men det ser heller ikke godt ud i Fyns Storkreds, hvor det kun bliver til 2.638 følgere. Her er en del af forklaringen naturligvis, at Alex Ahrendtsen droppede af Facebook efter folketingsvalget i 2011, og han kunne have trukket folk til partiet.

Men i virkeligheden er det lave antal følgere et grundvilkår for kandidaterne i alle storkredse, og det forhold kommer til at stille store krav til spidskandidaterne i partiet, for det bliver dem, som skal trække de andre kandidater med op og drive valgkampen på Facebook. Og som det forholder sig med Søren Espersen, kan han ikke deltage i den del af valgkampen. Det lover ikke godt for partiets valgkamp på Facebook, men hvis det skal give nogen større kampagnemæssig mening, at bruge de sociale medier i valgkampen, er det en nød, som partiet skal have knækket.

dkfbdf0012015

Boblerne
Det er ikke alt, der ser håbløst ud for Dansk Folkeparti på de sociale medier. Partiet har en gruppe fortrinsvis yngre kandidater, som med en ekstra indsats på annonceringssiden, knofedt og hårdt arbejde kan løfte partiet på Facebook og Twitter, og giver det, den digitale kant, som det behøver for at skabe en god valgkamp.

Gruppen af boblere har alle det tilfælles, at de nok har for få følgere, men til gengæld ser deres setup på Facebook nogenlunde fornuftigt ud. Og så holder de alle et rimeligt aktivitetsniveau, uden at det er så prangende, som det burde være.

Et andet element, som de deler, er at de er på Twitter. Her er indsatsen dog mere varieret og spredt. For de fleste gælder det dog, at hvis de ønsker, at anvende Twitter til at give deres valgkampe retning og spredning i medierne, skal der strammes alvorligt op.

Det er ikke alle af boblerne, som jeg har uforbeholden fidus til, men i hvert fald holder jeg lidt ekstra øje med Peter Kofod Poulsen, Kristina Jørgensen, Julie Gottschalk, Jesper Krarup, Marlene Harpsøe, Kenneth Kristensen Berth og Kristian Tørning. Det håber jeg også, Dansk Folkeparti gør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *