Valgene kommer

Der er ikke lang tid til kommunal- & regionsvalg 2013 og det begynder man at kunne se på folketingsmedlemmernes statusopdateringer. Der bliver snakket valg og lokalt på Facebook.

Partilederrunden på Facebook i uge 34
Det blev til 39 statusopdateringer fra partilederne i uge 34 og de blev fordelt mere jævnt end i uge 33.

Anders Samuelsen og Margrethe Vestager overhalede samtidig Kristian Thulesen Dahl, der til gengæld var mindre aktiv i uge 34, end tidligere.

Igen lykkedes det statsminister Helle Thorning-Schmidt & Annette Vilhelmsen kun at poste en statusopdatering hver.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer:

Anders Samuelsen 10
Margrethe Vestager 9
Kristian Thulesen Dahl 8
Lars Barfoed 5
Lars Løkke Rasmussen 3
Johanne Schmidt-Nielsen 2
Annette Lilja Vilhelmsen 1
Helle Thorning-Schmidt 1

124 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 34.
I uge 34 var 124 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 75 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 141 folketingsmedlemmer af de 165 der er på Facebook, hvilket svarer til 85 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har alle fra de folkevalgte fra Det Konservative Folkeparti været aktive i denne uge. Og ikke overraskende har folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre været de næstmest aktive. Hos Det Radikale Venstre har hele 94 procent af folketingsmedlemmerne været aktive i løbet af ugen. Hos Dansk Folkeparti har 85 procent været aktive, hvilket betyder at partiet ind på en fin tredjeplads.

I uge 34 er det Venstres medlemmer, som overrasker med et lavt aktivitets niveau. Og det er lidt af et paradoks: Partiet har på den ene side nogle af det meste aktive folketingsmedlemmer på Facebook. På den anden side er der en stor del af partiets folketingsmedlemmer, der i bedste fald ikke er særligt aktive for tiden og i værste fald bare fraværende. Partiet er efterhånden lang fra det kommunikationsniveau, som det var på i foråret.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

37 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 124 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 34, var der 37 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 34 udgjorde de 30 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 29 folketingsmedlemmer.

Der var 57 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 8 fra hhv. Venstre og Socialdemokraterne, 5 fra Dansk Folkeparti. Der er 3 fra Liberal Alliance, SF, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre. Enhedslisten havde kun to blandt de meget aktive. Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 37 mest aktive er herunder:
Uffe Elbæk (B)
Karin Gaardsted (S)
Ole Birk Olesen (I)
Karen Johanne Klint (S)
Liselott Blixt (O)
Morten Marinus (O)
Pia Olsen Dyhr (F)
Per Clausen (Ø)
Jakob Engel-Schmidt (V)
Benny Engelbrecht (S)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Benedikte Kiær (C )
Marie Krarup (O)
Kristian Jensen (V)
Mogens Jensen (S)
Anders Samuelsen (I)
Anni Matthiesen (V)
Hans Andersen (V)
Jan E. Jørgensen (V)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Merete Riisager (I)
Margrethe Vestager (B)
Lene Espersen (C )
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Nikolaj Barslund Villumsen (Ø)
Mai Henriksen (C )
Kristian Thulesen Dahl (O)
Søren Espersen (O)
Esben Lunde Larsen (V)
Jane Heitmann (V)
Ane Halsboe-Larsen (S)
Annette Lind (S)
Mette Gjerskov (S)
Ida Auken (F)
Christian Friis Bach (B)
Nadeem Farooq (B)
Lone Loklindt (B)
Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 34?

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål kom ind på en førsteplads i uge 34, men uden at de havde anden større fællesnævner end at statusopdateringerne var personlige. Emnet udgjorde 8,2 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kommunal- & regionsvalg 2013
Som forventet rykkede Kommunal- & regionsvalg 2013 ind på listen over de ting, som politikerne snakker om. Det var i sær Socialdemokratiske og Venstres folketingsmedlemmer, som postede om valgene. Emnet udgjorde 7,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokalt
De lokale emner rykkede ind på tredjepladsen i uge 34. Og igen var det folketingsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet, som havde det som emne i deres statusopdateringer. Emnet udgjorde 7,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Partispørgsmål
At partispørgsmålet emner ligger på fjerdepladsen skyldes tre sommergruppemøder: 21. august var der socialdemokratisk sommergruppemøde på Marienborg, 22. august holdt Det Konservative Folkeparti deres sommergruppemøde, mens Enhedslistens sommergruppemøde fandt sted 23. august. Emnet udgjorde 7 procent af alle statusopdateringer.

Erhverv & arbejdsmarked
Socialdemokratiet kører kampagne mod social dumping og det er årsagen til at emnet, erhverv & arbejdsmarked, nåede ind på en femteplads. Socialdemokraternes statusopdateringer, inkl. statsminister Helle Thorning-Schmidts virksomhedsbesøg, udgjorde næsten 66 procent af emnet, der samlet udgjorde set 6,6 procent af alle statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 34: Dansk Folkeparti igen over gennemsnittet på Facebook
Dansk Folkeparti ligger stadig over gennemsnittet på Facebook, men folketingsmedlemmerne fra Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre fulgte godt med i uge 34.

Der har været stigende aktivitet hos Enhedslisten og Socialdemokraterne, mens SFerne holder deres forholdsvist lave aktivitetsniveau.

Ugens store overraskelse er, at Venstres folketingsmedlemmer har udvist et svagt faldende aktivitetsniveau og dermed igen ligger under gennemsnittet sammen med Enhedslisten, Socialdemokraterne og SFerne. Gennemsnittet vises som den stiplede linje på grafen og det lå i uge 34 på 4,8 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 34:
Dansk Folkeparti 6,8
Det Konservative Folkeparti 6,1
Det Radikale Venstre 5,4
Enhedslisten 3,5
Liberal Alliance 6,6
SF 2,7
Socialdemokraterne 3,8
Venstre 3,1
AVG 4,8

Folketingsmedlemmerne foretog 667 statusopdateringer i uge 34
I uge 34 blev der foretaget 667 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 6 procent i forhold til ugen før.

For første gang i meget lang tid var det de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, som postede flest statusopdateringer, mens Venstres folketingsmedlemmer måtte se sig henvist til andenpladsen.

Enhedslistens folketingsmedlemmer indtager, på trods af en stigning i antallet af statusopdateringer, sidstepladsen.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 4.524 nye followers på Facebook i uge 34
I uge 34 blev der føjet 4.524 nye followers til partiernes followers på Facebook. Det er der tre grunde til.

Den første er, at listen er blevet udvidet med en række “nye” folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Deres tilgang medførte en tilgang på 1.625 followers og forklarer en stor del af Dansk Folkepartis fremgang i uge 34.

Den anden grund er, at Helle Thorning-Schmidt har hentet mange af hendes tabte followers tilbage, bl.a. via annoncering. Det var effektivt og betød en fremgang for statsministeren på 1.578 followers.

Den tredje grund er en tilvækst hos Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Samtidig er det værd at bemærke, at der ikke var nogen tilbagegang at spore blandt noget parti i uge 34.

Med de 4.524 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 8.066 nye followers siden 28. juli 2013.

Herunder kan du se fordelingen:
Dansk Folkeparti 2.938
Det Konservative Folkeparti 95
Det Radikale Venstre 480
Enhedslisten 310
Liberal Alliance 271
SF 722
Socialdemokraterne -2.132
Venstre 5.382

På grafen ses udviklingen for de seneste 8 uger.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 24. august 2013 på 1.108.565.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 64.028
Det Konservative Folkeparti 35.646
Det Radikale Venstre 97.860
Enhedslisten 124.872
Liberal Alliance 45.958
SF 172.703
Socialdemokraterne 321.265
Venstre 246.233


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 27. august 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *