Stigende aktivitet

Fem statusopdateringer fra fire partiledere, 16 aktive folketingsmedlemmer og 332 statusopdateringer. Aktivitetsniveauet er svagt stigende. Folketingsmedlemmerne på Facebook i tal, tegn og grafer. Uge 31 – 2013.

Partilederrunden på Facebook i uge 31
Det blev til fem statusopdateringer fra fire partileder i uge 31. Annette Vilhelmsen stod for to statusopdateringer, mens Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Lars Barfoed hver postede en.

Vilhelmsens statusopdateringer handlede om partispørgsmål, mens de andre skrev om optagelsen af unge på videregående uddannelser.

Kristian Thulesen Dahl, som ellers har været aktiv på Facebook det meste af sommeren, var bemærkelsesværdigt fraværende.

ng>85 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 31.
I uge 31 var 85 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 53 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 139 folketingsmedlemmer af de 160 der er på Facebook, hvilket svarer til 83 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet, så er det folketingsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti, som har været de mest aktive. Hos Det Konservative Folkeparti har alle været aktive. Og det må siges, at være ugens store overraskelse.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

11 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 85 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i den forløbne uge, var der 16 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 31 udgjorde de 19 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 31 af 16 folketingsmedlemmer.

Der var 53 igen folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 4 folketingsmedlemmer fra Venstre, og tre fra hhv. Liberal Alliance og Socialdemokratiet, samt to fra hhv. Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. SF og Enhedslisten havde hver 1 folketingsmedlem blandt de aktive.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 16 mest aktive er herunder:
Liselott Blixt (O)
Uffe Elbæk (B)
Ole Birk Olesen (I)
Pia Olsen Dyhr (F)
Trine Bramsen (S)
Mette Gjerskov (S)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Andreas Frost Steenberg (B)
Per Clausen  (Ø)
Mette Bock (I)
Karin Gaardsted (S)
Kristian Jensen (V)
Morten Marinus (O)
Merete Riisager (I)
Esben Lunde Larsen (V)
Michael Aastrup Jensen (V)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 31?

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål fra sommerlandet kom ind til på førstepladsen i uge 31, hvor de udgjorde hele 16,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Udenrigs
At udenrigsstoffet nåede ind på ugens andenplads skyldes folketingsmedlemmer fra Det Radikale Venstre. Emnet udgjorde 9,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokalt
De lokale emner rykkede ned på tredjepladsen i uge 31. Det var igen fortrinsvist folketingsmedlemmer fra Venstre, som postede statusopdateringer fra rundt omkring i Danmark. Men der var nu også folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, som blandede sig. Emnet udgjorde 7,8 procent af alle statusopdateringer.

Uddannelse
Uddannelsesspørgsmålet kom ind på fjerdepladsen og handlede overvejende om optagelsen til de videregående uddannelser. Det var overvejende folketingsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet der var aktive. Emnet udgjorde 7,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Stat og politik
Venstres folketingsmedlemmer var de mest aktive på emnet Stat og politik, som nåede ind på ugens femteplads. Emnet udgjorde 6 procent af alle statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 31: Liberal Alliance i front
Dansk Folkepartis aktivitetsniveau faldt dramatisk i uge 31, samtidig med at Liberal Alliances steg, så partiet nu ligger i front.

Selvom der er hele fire partier under gennemsnittet, er det værd at bemærke, at samtlige partiers aktivitetsniveau er stigende. Gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, lå i uge 31 på 2,4 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 31:
Det Konservative Folkeparti 3,0
Dansk Folkeparti 3,3
Det Radikale Venstre 2,9
Enhedslisten 1,7
Liberal Alliance 3,8
Socialistisk Folkeparti 1,5
Socialdemokraterne 1,3
Venstre 1,9
AVG 2,4

Folketingsmedlemmerne foretog 332 statusopdateringer i uge 31
I uge 31 blev der foretaget 332 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 4,4 procent i forhold til ugen før.

Fordelingen af statusopdateringer er mere jævnt fordelt i denne uge, med Venstres folketingsmedlemmer som de mest aktive.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 543 nye followers på Facebook i uge 31
Med de 543 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 155.659 nye followers i denne folketingssamling.
Dansk Folkeparti 29.259
Det Konservative Folkeparti 7.461
Det Radikale Venstre 9.365
Enhedslisten 23.329
Liberal Alliance 15.607
SF 27.372
Socialdemokraterne 19.346
Venstre 23.920

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 3. august 2013 på 1.106.878.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 61.268
Det Konservative Folkeparti 35.569
Det Radikale Venstre 97.452
Enhedslisten 124.632
Liberal Alliance 45.743
SF 172.027
Socialdemokraterne 323.357
Venstre 246.830


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Tallene her er taget med for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *