Sankt Hans

Midsommeren er på vej og politikernes forberedelser til Sankt Hans arrangementerne fylder blandt statusopdateringerne på Facebook.

Og så er der et stigende antal personlige statusopdateringer. Sommeren er på vej.

Partilederrunden på Facebook i uge 26
22 statusopdateringer fra partilederne. Det var hvad det blev til i uge 26. Ugen før nåede de op på hele 42. Tilsammen ligger de i gennemsnit på omkring 32 statusopdateringen om ugen.

Margrethe Vestager var den mest aktive partileder på Facebook i uge 26, hvor hun nåede op på 8 statusopdateringer.

Statsministeren foretog 1 statusopdatering og deler dermed sidstepladsen med Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen.

Margrethe Vestager 8
Johanne Schmidt-Nielsen 4
Annette Vilhelmsen 3
Lars Barfoed 2
Lars Løkke Rasmussen 2
Kristian Thulesen Dahl 1
Anders Samuelsen 1
Helle Thorning-Schmidt 1

På grafen kan du se udviklingen over de senere uger, mens søjlediagrammet viser denne uges fordeling.


116 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 26. 33 var meget aktive.

I uge 26 var 116 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 72 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen. Og det er en stigning i forhold til ugen før, hvor kun 110 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook.

Kigger man på hvor mange, der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 136 folketingsmedlemmer af de 160 der er på Facebook, hvilket svarer til 84 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Igen og igen er det folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre, som er mest aktive. 17 ud af 17 foretog mindst én statusopdatering i uge 26.

Flere af Enhedslistens folketingsmedlemmer postede i uge 26 i forhold til ugen før (7 vs. 5), men aktivitetsniveauet er lavt.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

33 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 116 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i den forløbne uge, var der kun 33 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 26 udgjorde de 28 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 26 af 32 folketingsmedlemmer.

Der var 51 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 10 folketingsmedlemmer fra Venstre, 9 Socialdemokrater. Der er 6 fra Det Radikale Venstre. 3 fra Dansk Folkeparti og 2 fra hvv. SF og Liberal Alliance. Det Konservative Folkeparti havde et meget aktivt medlem. Der er igen ingen fra fra Enhedslisten blandt de mest aktive i uge 26. Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 33 mest aktive er herunder:
Liselott Blixt (O)
Pia Olsen Dyhr (F)
Uffe Elbæk (B)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Esben Lunde Larsen (V)
Søren Espersen (O)
Kristian Jensen (V)
Mogens Jensen (S)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Mette Gjerskov (S)
Ole Birk Olesen (I)
Trine Bramsen (S)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Anni Matthiesen (V)
Magnus Heunicke (S)
Mette Bock (I)
Manu Sareen (B)
Søren Pind (V)
Rasmus Prehn (S)
Mads Rørvig (V)
Lykke Friis (V)
Ulla Tørnæs (V)
Benny Engelbrecht (S)
Karen Johanne Klint (S)
Morten Marinus (O)
Fatma Øktem (V)
Karin Gaardsted (S)
Margrethe Vestager (B)
Nadeem Farooq (B)
Benedikte Kiær (C)
Louise Schack Elholm (V)
Sofie Carsten Nielsen (B)
Lone Loklindt (B)
Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 26?

Sankt Hans
Sankt Hans fyldte det mest blandt folketingsmedlemmernes Facebooksider i uge 26. Det var folketingsmedlemmer fra Socialdemokraterne og Venstre, som snakkede om deres deltagelse i de forskellige arrangementer. Sankt Hans udgjorde 9,8 procent af alle statusopdateringer.

Udenrigs
Danmarks forhold til udlandet nåede ind på en andenplads. Emnet udgjorde 9,1 procent af det samlede antal statusopdateringer.

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål nåede ind på tredjepladsen i denne uge. De personlige spørgsmål udgjorde kun 8,2 procent af det samlede antal statusopdateringer. Og selvom det er er i den lave ende, så er det meget mere end ugen før.

Lokalt
De lokale emner rykkede ned på fjerdepladsen. Det var fortrinsvist folketingsmedlemmer fra Venstre, som postede statusopdateringer fra rundt omkring i Danmark. Emnet udgjorde 6,6 procent af alle statusopdateringer.

Kritik af andre partier
Statusopdateringer med kritik af andre partier nåede ind på femtepladsen. 65 procent af statusopdateringerne kom fra socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Emnet udgjorde 5,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 26: Dansk Folkeparti stadig i front på Facebook
Dansk Folkepartis folketingsmedlemmerne var de mest aktive i uge 26. Og igen var det lige for næsen af folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre. Liberal Alliances folketingsmedlemmer tog sig igen af tredjepladsen.

De øvrige partier er under over gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, som lå på 3,9 statusopdateringer per folketingsmedlem.

Det er bemærkelsesværdigt, at Enhedslisten igen er i bunden med kun 2,1.

Hyllesteds lille tabel for uge 26:
Dansk Folkeparti 6
Det Konservative Folkeparti 3
Det Radikale Venstre 5,9
Enhedslisten 2,1
Liberal Alliance 4,3
SF 2,2
Socialdemokraterne 3,7
Venstre 3,8
AVG 3,9

Folketingsmedlemmerne foretog 623 statusopdateringer i uge 26
I uge 26 blev der foretaget 623 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er et lille fald på 2,2 procent i forhold til ugen før.

Men ellers er mønstret mere eller mindre det samme. Venstres folketingsmedlemmer postede igen langt færre statusopdateringer end de plejer. De nåede kun 167 statusopdateringer, hvilket svarer til 27 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Socialdemokraternes folketingsmedlemmer postede 162 statusopdateringer i uge 26, hvilket svarer til 26 procent af det samlede antal.

Det Radikale Venstres folketingsmedlemmer postede 100 statusopdateringer, hvilket svarer til 16 procent af statusopdateringerne. Og igen bidrager alle folketingsmedlemmer.

Det er bemærkelsesværdigt, at SF og Enhedslisten er meget lidt aktive på Facebook, i orhold til hvad de plejer. I uge 26 ender SF på 33 statusopdateringer og Enhedslisten på 23. Til sammenligning foretog de konservative medlemmer 21 statusopdateringer, men det er med en meget mindre folketingsgruppe.

Udviklingen kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 739 nye followers på Facebook i uge 26
Det har været en stille uge, hvad angår tilslutningen af nye followers.

Højdespringeren i uge 26 var Enhedslisten, hvis folketingsmedlemmer fik 173 nye followers. Stort set alle har del i den svage tilstrømning af followers, bortset fra Venstre, hvor der er et lille tab på 87 followers.

Med de 739 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 151.870 nye followers i denne Folketingssamling.

Herunder kan du se fordelingen:
Dansk Folkeparti 28.483
Det Konservative Folkeparti 7.327
Det Radikale Venstre 9.330
Enhedslisten 23.144
Liberal Alliance 15.475
SF 27.529
Socialdemokraterne 19.431
Venstre 21.151

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er 28. juni 2013 steget til 1.103.089.
Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF.

Den samlede fordeling ser således ud:
Dansk Folkeparti 60.492
Det Konservative Folkeparti 35.435
Det Radikale Venstre 97.417
Enhedslisten 124.447
Liberal Alliance 45.611
SF 172.184
Socialdemokraterne 323.442
Venstre 244.061


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 3. juli 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *