Same same … but different – 2014

Der er kun få uger til Folketinget åbner for alvor, og samtidig er der mindre end et år til næste Folketingsvalg. Dermed er det blevet tid til igen at kigge nærmere på partiernes tilstedeværelse på Internettet, dvs. deres hjemmesider og brug af sociale medier.

Generelt er der i løbet af de senere år sket en markant udvidelse af de sociale medier, som partierne anvender: Publikum vokser især på de store platforme som Facebook og Twitter, og samtidig adopterer partierne flere sociale medier i deres digitale kommunikation.  Alle partier er repræsenteret på Facebook, Twitter, Google+ og YouTube, mens man finder en række partier på Instagram og LinkedIN. Derudover anvender det Radikale Venstre Vimeo og Pinterest.

Herunder ses en sammenligning af, hvilke sociale medier partierne anvender.

Facebook Twitter Instagram Google+ YouTube LinkedIn Flickr
Dansk Folkeparti Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Det Konservative Folkeparti Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Det Radikale Venstre Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Enhedslisten Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Liberal Alliance Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Socialdemokratiet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Socialistisk Folkeparti Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja
Venstre Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Alternativet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Tilstedeværelse er imidlertid ikke det samme som aktiv brug af de forskellige medier. Hvor de fleste partier åbenlyst er aktive på Facebook og Twitter, og i mindre grad på Instagram, er indsatsen på Google+ og YouTube nærmest fraværende. Tilsyneladende anvender partierne Google+ fordi deres YouTube-konti automatisk knytter sig til dem, men der er sjældent nogen selvstændig aktivitet på mediet. I forhold til YouTube anvender de fleste partier platformen som en form for bagkatalog, hvorfra de kan bringe video i spil på andre sociale medier, men YouTube bliver ikke i nævneværdig grad brugt til selvstændig interaktion med følgerne.

Hvad Flickr angår, ser det ud til at brugen af billeddelingstjenesten er stagneret. På flere af partiernes Flickrsider finder man gamle billeder. Til gengæld er det værd at holde øje med udviklingen på Instagram, hvor især det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet er ved at finde formen. Og man skal måske regne Enhedslisten med til gruppen af aktive partier. Og det ikke så tosset for de partier, for Instagram er et af de foretrukne sociale medier blandt de unge.  Man må heller ikke glemme, at Instagram i stigende grad anvendes af nyhedsmedierne som en del af det stof der viderebringes, eksempelvis i valgkampe. Det kræver imidlertid både en særskilt indsats fra partierne, og at de overhovedet husker mediet.

Partierne på Facebook
På Facebook er partierne vokset fra at have knap 26.000 følgere i 2010 til her i 2014 at nærme sig tilsammen 200.000 følgere. Samlet set har tilslutningen til partierne været bedst i de år, hvor der har været afholdt valg. Det skete i 2011/2012, hvor der blev afholdt folketingsvalg, og i 2013/2014, hvor der både var kommunal- og regionsvalg samt parlamentsvalg til EU og folkeafstemning. Udviklingen i det samlede antal følgere ses herunder.

2014same001

Det er bemærkelsesværdigt, at tilslutningen ikke har været ligeligt fordelt mellem partierne, hverken i forhold til de respektive partiers mandater eller aktive folketingsmedlemmer på Facebook. Således har Enhedslisten været enestående dygtige til at tiltrække følgere til partiets Facebookside.  For tiden nærmer partiet sig 40.000 følgere på Facebook. Det største hop skete i 2011-2012, hvorefter partiets kurve fladede noget ud. Det interessante er imidlertid, at partiet har været i stand til at fastholde det store antal følgere, hvilket kan vise sig at blive meget vigtigt, hvis partiet på grund af rotationsreglerne bliver nødt til at skifte kandidater ved næste valg. Sker det, vil partiet miste Johanne Schmidt-Nielsen med 95.962 følgere, Frank Aaen med 12.618 følgere og Per Clausen med 6.782 følgere, hvilket vil gøre et voldsomt indhug i de 146.151 følgere som folketingsmedlemmerne har i dag og reducere partiets publikum til 30.789 følgere på Facebook. Og så vil partiets Facebookside blive rigtig vigtig for at drive trafik til de nye spidskandidater.

Godt og vel 10.000 følgere under Enhedslisten ligger for tiden tre partier: Liberal Alliance, Venstre og Socialdemokratiet. Det er måske ikke så overraskende, at Venstre og Socialdemokratiet indtager tredje og fjerdepladsen, som det er, at Liberal Alliance indtager andenpladsen. Alliancen har nemlig været gode til at samle følgere til partiets Facebookside, og det kan vise sig at få betydning, når vi nærmer os et folketingsvalg, til støtte af partiets kandidater. For selvom Liberal Alliance ikke skal slås med rotationsregler, så står størstedelen af deres folketingsmedlemmer svagt, når det drejer sig om følgere. Og ved både kommunal- og regionsvalgene i 2013 og parlamentsvalget i 2014 havde partiets kandidater et meget svagt udgangspunkt, når det drejede sig om et bredt kendskab og antal af følgere.  Her kan en meget aktiv partiside være med til at fremme kandidaternes muligheder.

Forholdene er lidt anderledes for både Venstre og Socialdemokratiet. Begge partier har en stor gruppe folketingsmedlemmer som, udover almen mediebevågenhed, har haft gode år til at tiltrække sig følgere på Facebook. Alligevel kan de to partiers Facebooksider blive meget afgørende i en valgkamp, hvis man for det første formår at støtte kandidaternes kampagner og samtidig får omsat de forholdsvist mange følgere til aktive deltagere.

Ca. 10.000 følgere efter de tre partier ligger fem partier, der samler sig i et spænd fra knap 10.000 til 16.000 følgere.  Partierne er – sorteret efter flest antal følgere – Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Det Konservative Folkeparti. Efter min opfattelse ligger alle fem partier for lavt, men når det er sagt, har de også deres respektive udfordringer. Det Konservative Folkeparti ligger lavest, men til gengæld har partiet anlagt en offensiv strategi for brugen af sociale medier (Se Gode konservative takter på Facebook).  Alternativet er selvsagt et nyt parti i denne sammenhæng og har dermed den udfordring, som jeg formoder de fleste nye partier har, at det er svært rigtigt at trænge igennem mediemuren. I det lys må det siges at være fint, at partiet er nået over 12.000 følgere.  Dansk Folkeparti har ført en lidt omtumlet tilværelse på Facebook: Først ville de ikke, og nu vil de godt. Partimæssigt er der dog ikke nær nok fokus på at drive de sociale medier. Og det er lidt af et paradoks, fordi folk som Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt er rigtigt gode til at tiltrække både følgere og opmærksomhed. Det bliver spændende den dag, partiet for alvor tager sociale medier i brug. Det Radikale Venstres brug af sociale medier udgør endnu et paradoks: På den ene side er partiet gennemsyret af et digitalt mindset, og på den anden side virker det som om, partiet ikke rigtigt har fokus på det største sociale medie, Facebook, men i stedet vælger at bruge krudtet på Twitter. Formentlig er der tale om et kalkuleret strategisk valg ift. at bruge sociale medier til sætte dagsordenen i nyhedsmedierne frem for at bruge energi på den brede dialog med brugerne på Facebook. Umiddelbart vil jeg dog mene, at en anderledes vægtning vil kunne give partiet en bedre dynamik på Facebook. Til slut er der Socialistisk Folkeparti, hvor partiets turbulente udvikling siden 2011 øjensynligt har hæmmet indsatsen på Facebook. Med tre formandsskift og afskalning af en stor gruppe medlemmer burde der dog være grund til at tro, at partiet fremadrettet kan sætte gang i en mere fokuseret og klar indsats på Facebook.

Udviklingen i partiernes antal af følgere ses herunder.

2014same002

Og partiernes aktuelle antal af følgere ses herunder.

2014same003

 

Partiernes opdateringsfrekvens på Facebook
Siden september 2013 har partierne tilsammen foretaget 2.794 statusopdateringer. Fordelingen af statusopdateringer efter parti ses herunder, hvor de fleste blev postet henholdsvis omkring kommunal- og regionsvalgene i november 2013 og i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i maj 2014.

2014same004

At partierne er mere aktive frem imod et valg kan næppe overraske nogen. Det er i de perioder, partierne har mest succes med at engagere publikum og få nye følgere på Facebook. Således kan man på grafen herunder se, hvordan antallet af statusopdateringer stiger i forbindelse med de nyligt afholdte valg i henholdsvis november 2013 og maj 2014.

2014same005

Til gengæld ser det ud til, at de fleste partier har fundet et passende niveau for opdateringsfrekvenser, uden for valgkampsperioderne, hvor følgerne ikke bliver bombarderet med statusopdateringer.  Herunder ses udviklingen i fordelingen af de samlede statusopdateringer i perioden på parti.

2014same006

Af grafen fremgår det, at to partier skiller sig en del ud fra de andre partier, hvad angår frekvensen af statusopdateringer.

Det første parti er Det Konservative Folkeparti, som siden årsskiftet har skiftet kurs i brugen af sociale medier, hvor de er blevet mere aktivistiske. Partiets antal af statusopdateringer toppede i februar 2014, hvor der blev postet over 60, men har siden fundet et mere balanceret niveau i antallet af statusopdateringer. Udviklingen for Det Konservative Folkeparti ses på grafen herunder.

2014same007

Det andet parti er Alternativet.  Partiet postede flest statusopdateringer i maj 2014, hvor der hhv. blev holdt valg til Europa-Parlamentet, hvor partiet ikke selv stillede med kandidater, og folkeafstemning om patentdomstolen. Efterfølgende har partiet fastholdt en forholdsvis høj opdateringsfrekvens. Partiets mission er naturligvis klar nok: Man er i gang med en partidannelse, der skal sikre partiet bred forankring, og samtidig forsøger man at samle underskrifter til, at partiet kan blive opstillingsberettiget til et kommende folketingsvalg. Derfor foretager man statusopdateringer med en hvis frekvens for at være synlige og nå ud til så mange så muligt. Problemet er bare, at den høje frekvens ser ud til at skade engagementet blandt følgerne, som slet ikke når at se og interagere med alle de opdateringer, partiet poster. Hvis der blev skruet lidt ned for kvantiteten og op for kvalitet og deltagelse, kunne det blive et positivt bidrag til partiets kampagne. Lige nu virker det mest som støj. På grafen herunder ses Alternativets opdateringer siden november 2013, hvor partiet blev aktivt på Facebook.

2014same008

Populære partier i København og blandt de unge, men …
Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at partierne er mest populære blandt brugerne på Facebook i København. Der bor simpelthen bare flere brugere i København og der kunne – måske – være en større grad af politisk aktivisme blandt folk der er bosat i hovedstaden.

Til gengæld er der større spredning blandt de aldersgrupper, hvor partierne er mest populære på Facebook:

Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Venstre er alle mest populære blandt aldersgruppen 18 – 24 år. Og hvad Venstre angår, er det bemærkelsesværdigt, at partiet opnår lige så stor popularitet blandt aldersgruppen 35 – 44 år, som blandt aldersgruppen 18 – 24 år.

Hos Enhedslisten og SF har man også fat i de yngre på Facebook, men aldersgruppen er bredere. Begge partier er mest populære blandt aldersgruppen 18 – 34 år. For SF er det nyt; i 2012 var partiet mest populært blandt aldersgruppen 18 – 24 år, og her er aldersgruppen altså blevet bredt ud.

De fleste af partisiderne på Facebook er mest populære blandt de yngre brugere på Facebook, men tre partier skiller sig ud:

Alternativet er mest populært blandt aldersgruppen 25 – 34 år, hvilket giver fin mening, da det kunne tyde på, at partiet samler de folk op, som formentlig har været omkring et andet parti og er blevet skuffede, hvorpå de er endt med Alternativet. Hvad der måske er mindre heldigt er, at de yngre vælgere ser ud til slet ikke at vælge partiet til på Facebook.

Dansk Folkeparti er mest populært blandt aldersgruppen 25 – 44 år. Det er et meget bredt alderssegment, som formentlig passer meget godt med det vælgersegment, partiet generelt har, når vi taler alder. Alligevel overrasker det en smule, at Dansk Folkeparti ikke er nået bedre ud blandt de unge. Jeg havde ventet, at Morten Messerschmidts suveræne kampagne i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget ville have ændret mere på, hvilken gruppe der knyttede an til Dansk Folkeparti. Men måske kræver det en folketingsvalgkamp, før det slår rigtigt igennem.

Endelig er der Socialdemokratiet, hvor der er god grund til at være bekymret for alderen blandt partiets publikum på Facebook. For den er høj, og aldersgruppen bevæger sig mod de ældre brugere på Facebook. I 2012 var den aldersgruppe, hvor partiet var mest populært 45 – 54 år (http://digitalkommunikation.net/partiernes-online-kommunikation-same-same-but-different-2012/).  I dag er aldersgruppen udvidet med 10 år, så partiet er mest populært blandt aldersgruppen 45 – 64 år. Selvom det kan være en fordel at være populær blandt bedsteforældregenerationen, er det et stort problem, at partiet tilsyneladende ikke rigtigt knytter an til de unge vælgere på Facebook. Det er skidt for partiet, eftersom det typisk er de yngre, der er mest engagerede.

Stadig Radikal dominans på Twitter
Det Radikale Venstre er stadig foran de andre partier på Twitter, omend forskellen efterhånden ikke er så udtalt, som den har været. Og selvom det ikke (kun) er antallet af følgere, der betyder noget på Twitter, men i høj grad også hvilket publikum man rammer, er det stadig bemærkelsesværdigt, at partiet er det eneste, der har flere end 10.000 følgere.

2014same009

Et andet meget interessant forhold omkring partiernes brug af Twitter er deres aktivitetsniveau. Ikke overraskende har det Radikale Venstre været gode til at prioritere indsatsen på Twitter. Som det fremgår af grafen herunder, tweeter partiet mest i forbindelse med valgkampe, men de er også gode til at anvende Twitter til at lægge tryk på den digitale dagsorden uden for valgkamp. Og her er det igen værd at lægge mærke til Det Konservative Folkeparti, fordi Twitter er endnu et af de sociale medier, hvor deres nye tilgang ses tydeligt.  Fra årsskiftet og frem til Europa-Parlamentsvalget udviste partiet stigende aktivitet på Twitter. Siden valget er aktiviteten naturligt nok dalet, men den er ikke faldet til gulvet. Det er fine takter fra de konservative. Et andet parti, som man skal holde øje med på Twitter, er Alternativet. Partiet er ganske vist det mindste i antal af følgere, men den stigende aktivitet, som partiet lægger for dagen, kan være med til at sætte retning på partiets kommunikation.

I den bløde mellemgruppe ligger Venstre og Liberal Alliance. Sidstnævnte havde en fin kadence omkring kommunal- og regionsvalgene, men fik ikke rigtigt brugt Twitter til meget i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget. Venstre havde derimod godt nok et forholdsvist lavt aktivitetsniveau på Twitter omkring kommunal- og regionsvalgene, men formåede trods alt at bringe Twitter mere i spil til parlamentsvalget.

I den tunge ende på Twitter ligger Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti. Ingen af partierne ser ud til rigtigt at have fundet strategisk anvendelse for Twitter i deres kommunikation, hverken til hverdag eller i valgkamp. Undtagen Dansk Folkeparti, som endnu ikke har det store publikum, så er det lidt skidt, at partierne ikke benytter sig af den rækkevidde, der trods alt er på Twitter, og det potentiale der kan være i at påvirke nyhedsdagsordenen, især når valgkampene kører.

2014same010

Hjemmesiderne
Det er formålsløst at gå ind i en æstetisk diskussion af partiernes hjemmesider. De har foretaget en række designmæssige valg, som formentlig skal afspejle deres øvrige (digitale) kommunikation. Men jeg vil i denne omgang pege på tre forhold, som bestemt fortjener opmærksomhed.

Næsten alle partier henviser til de sociale medier, som de findes på. Når det er sagt, så er der store forskelle på måden, de gør det på. Hos det Konservative Folkeparti skal brugerne forsøge at ramme den rigtige konto i det feed, partiet har kørende på forsiden af deres site. Det kan være svært, alene af den grund at partiets forside er meget uoverskuelig. Dansk Folkeparti henviser til deres Facebookside, mens de øvrige partier mindst henviser til Facebook og Twitter. Det Radikale Venstre når længst omkring, men Venstre, Socialdemokratietog Liberal Alliance er også gode til at gøre opmærksomme på deres sociale medier.

Kun Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti henviser i et eller andet omfang til en aktuel og opdateret kandidatoversigt på deres hjemmesider. Selvom det er en start, er det langt fra nok. Partierne linker kun i meget begrænset omfang til kandidaternes konti på de sociale medier. Og det er en kæmpefejl, der tangerer det uforståelige: Hvorfor gøre det svært for besøgende på ens hjemmeside at drive brugerne hen til de kandidater, partierne opstiller? Jeg forstår det ganske enkelt ikke.

Kun to partier undlader at gøre opmærksomme på deres cookiepolitik, og det drejer sig om Alternativet og Liberal Alliance. Blandt de øvrige partier har tre kun et link til deres cookiepolitik, mens de sidste fire nærmer sig overensstemmelse med cookielovgivningen, hvor brugerne skal tilkendegive deres accept af brugen af cookies. Det er en tilbagevendende diskussion, som jeg ikke vil gøre så meget ud af det i denne omgang, men det burde forekomme naturligt, at partierne efterlever den lovgivning, som de fordrer andre skal overholde. Og det gør ingen af dem til fulde. Sløjt!

Korrektion 13. 09. 2014: Henrik Andersen har gjort mig opmærksom på, at det måske ikke står så sløjt til alligevel. I det omfang partierne gør opmærksom på, at deres site benytter tredjeparts cookies, fra eksempelvis Facebook er det tilstrækkeligt jf. den nye vejledning til cookiebekendtgørelsen. Det betyder at både Venstre og det Radikale Venstre er i overenstemmelse med reglerne, mens SF og Det Konservative Folkeparti bør tilføje det til deres oplysninger om brugen af cookies.

Overholder stadig ikke standarderne
Det er næsten trivielt at blive ved med at teste, om partiernes hjemmesider lever op W3Cs standarder. Ingen af dem gør det, og det ville måske også være for meget at forvente at de gjorde, eftersom ingen har gjort det på noget tidspunkt. Og selvom man naturligvis kan diskutere relevansen af at overholde webstandarder, især hvis man har gennemført tests på flere platform og enheder, burde partierne alligevel gøre mere ud af det. På trods af kommer fire partier alligevel i nærheden af ren kode. Det er det Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Igen i år er det Socialdemokratiets hjemmeside, som indeholder flest Markup-fejl. Det er ikke så overraskende, eftersom partiet hverken har skiftet platform eller design de seneste mange år. Hvad angår overensstemmelse med CSS level 3.0, er det Liberal Alliances hjemmeside der har flest fejl.

De to test er foretaget med W3C Markup Validation Service og W3C CSS Validation Service, og resultaterne ses herunder.

Markup fejl Markup advarsler CSS Fejl CSS Advarsler
Dansk Folkeparti 83 3 3 14
Det Konservative Folkeparti 14 14 36 64
Det Radikale Venstre 7 1 8 46
Enhedslisten 3 1 32 107
Liberal Alliance 5 2 764 629
Socialdemokratiet 332 88 27 61
Socialistisk Folkeparti 36 8 60 165
Venstre 53 13 6 16
Alternativet  * * 349 446

* W3C Markup Validation Service kunne ikke forbinde til Alternativets hjemmeside.

Her finder du partierne

Dansk Folkeparti 
Facebook https://www.facebook.com/pages/Dansk-Folkeparti/520449347983427
Twitter https://twitter.com/DanskDf1995
Instagram http://instagram.com/dansk_kef
Google+ https://plus.google.com/115710608306911519427
YouTube http://www.youtube.com/channel/UC54530Ukc1TxqNtkMfE_zIA
Hjemmeside http://www.danskfolkeparti.dk/

Det Konservative Folkeparti 
Facebook https://www.facebook.com/Konservative
Twitter https://twitter.com/KonservativeDK
Instagram: http://instagram.com/konservativedk
Google+ https://plus.google.com/110863456445412408076
YouTube http://www.youtube.com/user/KonservativeDK
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/det-konservative-folkeparti
Hjemmeside http://www.konservative.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/konservativedk/

Det Radikale Venstre 
Facebook https://www.facebook.com/radikalevenstre
Twitter https://twitter.com/radikale
Instagram http://instagram.com/radikale
Google+ https://plus.google.com/u/0/114844252964279847809
YouTube http://www.youtube.com/user/Radikale
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/det-radikale-venstre
Hjemmeside http://www.radikale.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/deradikale
Pinterest http://www.pinterest.com/radikale/

Enhedslisten 
Facebook https://www.facebook.com/enhedslisten
Twitter https://twitter.com/Enhedslisten
Instagram http://instagram.com/enhedslisten
Google+ https://plus.google.com/100273605559424497071
YouTube http://www.youtube.com/user/enhedslisten
Hjemmeside http://enhedslisten.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/36374895@N03/

Liberal Alliance 
Facebook https://www.facebook.com/LiberalAlliance
Twitter https://twitter.com/LiberalAlliance
Instagram http://instagram.com/LiberalAlliancedk
Google+ https://plus.google.com/117014466647848391962/
YouTube http://www.youtube.com/user/liberaldk
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/1545449
Hjemmeside https://www.liberalalliance.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/liberalalliance/

Socialdemokratiet 
Facebook https://www.facebook.com/socialdemokraterne
Twitter https://twitter.com/Spolitik
Instagram http://instagram.com/socialdemokraterne
Google+ https://plus.google.com/u/0/112478947952844829946
YouTube https://www.youtube.com/user/socialdemokraterne
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/socialdemokraterne
Hjemmeside http://www.socialdemokraterne.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti 
Facebook https://www.facebook.com/sfparti
Twitter https://twitter.com/SFpolitik
Google+ https://plus.google.com/110821599135457915555
YouTube http://www.youtube.com/user/sfpolitik
Hjemmeside http://www.sf.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/sfpolitik/

Venstre
Facebook https://www.facebook.com/venstre.dk
Twitter https://twitter.com/venstredk
Google+ https://plus.google.com/118299668590427139298
YouTube https://www.youtube.com/user/venstredk
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/venstre-danmarks-liberale-parti
Hjemmeside http://www.venstre.dk/
Flickr https://www.flickr.com/photos/49542087@N05

Alternativet 
Facebook https://www.facebook.com/alternativet.dk
Twitter https://twitter.com/alternativet_
Instagram http://instagram.com/Alternativet_
Google+ https://plus.google.com/111125006124383648847
YouTube http://www.youtube.com/channel/UCK2y7Z3NrrK0BdKRKBRHFuA
Hjemmeside http://www.alternativet.dk/

De seneste tal er hentet 10. og 11. september 2014.
Tal fra twopcharts.com er hentet 12. september 2014.
W3C test er kørt 12. september 2014.
Finder du fejl og mangler, så skriv endelig tilbage. Korrektioner og kommentarer modtages gerne 😉

Korrektion 13. 09. 2014: I teksten skrev jeg oprindeligt “Socialdemokraterne” nogle gange. Det er rettet til Socialdemokratiet, da det er det partiet hedder jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet, se Samlet fortegnelse over partinavne.
Og ret skal jo være ret 😉

Korrektion 14. 09. 2014: Søjlediagrammet med partiernes aktuelle antal følgere er blevet opdateret, så den matcher grafen over, hvor det seneste tal er anvendt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *