Same, same … but different – 2011

Skulle det næste Folketing sammensættes efter, hvor stor en tilslutning partierne har på Facebook, ville partierne i Rød Blok kunne indtage 118 af folketingets 179 taburetter. Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne ser ud til at have mest succes med deres satsninger på de sociale medier. Den eneste grund til at Blå Blok vinder lidt tilbage i forhold til 2010 skyldes Liberal Alliances vækst.

For et års tid siden tjekkede jeg første gang partiernes hjemmesider og partiernes brug af sociale medier. Siden da er der sket en del ting, hvor det mest bemærkelsesværdige er partiernes brug af og tilslutning på de sociale medier. En række partier har føjet Apps til deres Facebooksider og en stor del er kommet på Twitter.

Facebook

Facebook
Dansk Folkeparti er som bekendt det eneste parti, der ikke er repræsenteret på Facebook. De andre partier er der. Antallet af Facebookbrugere, som følger de politiske partier er næsten fordoblet indenfor det seneste år. I 2010 fulgte 25.902 personer partierne. Det tal er steget til 50.835 personer, der nu følger partierne.

Facebook I 2010 fulgte 24% af Facebookbrugerne partierne i Blå Blok. Det tal er steget til 34% i 2011, men det skyldes næsten udelukkende, at Liberal Alliance er kommet rigtigt godt med på Facebook. Antallet af followers på Facebook er for blokkens vedkommende steget fra 6.181 i 2010 til 17.086 i 2011.

Hvad angår partierne i Rød Blok, så følges de af 66% i 2011, mod 76% i 2010. Antallet af followers på Facebook er for blokkens vedkommende steget fra 19.721 i 2010 til 33.749 i 2011. Det er især Det Radikale Venstre og Enhedslisten, som har oplevet tilgang på Facebook, men Socialdemokraterne og SF følger godt med.

  2010 2011
Det Konservative Folkeparti 2.449 3.668
Det Radikale Venstre 1.288 4.536
Enhedslisten 5.715 10.664
Kristendemokraterne 0 415
Liberal Alliance 1.082 7.418
Socialdemokratiet 5.259 8.316
Socialistisk Folkeparti 7.459 10.233
Venstre 2.649 5.585
Samlet 25.902 50.835

Twitter
Twitter
Det er tydeligt, at er Twitter ny for de fleste partier og partierne bliver da heller ikke fulgt af et nævneværdigt antal mennesker. Det Radikale Venstre er højdespringeren på Twitter, efterfulgt af SF.

Fordelingen af followers er 71,1% til Rød blok, mens Blå blok må nøjes med 28,9%.

I øjeblikket er det måske knapt så vigtigt, hvor mange followers, partierne har på Twitter. Her handler det mere om hvem. Og hvem er i dette tilfælde pressen og medierne.

Via Twitter kan partierne hurtigt komme bredt ud med politiske meldinger og blandt andet derfor giver det god mening, at benytte Twitter.

Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne benytter ikke Twitter.

  Antal followers
Det Konservative Folkeparti 302
Det Radikale Venstre 1474
Enhedslisten 559
Liberal Alliance 642
SF 904
Socialdemokraterne 282
Venstre 363

 

Rekruttering, støtte, nyhedsbreve & RSS-feeds
Alle partierne har områder, hvor de opfordre folk til at søge medlemskab, deltage personligt i den kommende valgkamp, eller støtte økonomisk til partiets drift og valgkamp. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Socialdemokraterne har en webshop, der findes på en ekstern hjemmeside (S-shop), mens Venstre har integreret deres webshop på partiets hjemmeside. Her kan man så blandt andet godt købe skjorter, slips og blå Hoptimister.

Tidligere havde alle partierne, på nær Dansk Folkeparti, et RSS-Feed. Nu er det kun SF, Venstre og Det Radikale Venstre der tilbyder RSS-feeds. Det Radikale Venstre tilbyder oven i købet til flere forskellige områder. En mulig forklaring på faldet i antallet af feeds kan være, at partierne er gået bort fra at have blogs, som en central del af kommunikationen.

Alle partierne udsender mailbaserede nyhedsbreve.

Design & Brugervenlighed
En del af partiernes hjemmesider er blevet tilpasset over det seneste år. Den store undtagelse er Dansk Folkepartis hjemmeside, som stort set er uændret i forhold til for et år siden. De andre partier har gennemført større eller mindre justeringer. De største ændringer er sket hos Enhedslisten, Venstre og SF. Hos Enhedslisten er der kommet personlige sider på hjemmesiden, som i øvrigt er kommet flot igennem et redesign. SF har fået nyt design, som er mere tidssvarende, men samtidig en anelse forvirrende, hvilket skyldes, at hjemmesidens primære navigation er placeret en del nede på siden og at der skal scrolles meget på siderne. Det Konservative Folkeparti har strømlinet deres design, hvilket betyder, at deres hjemmeside designmæssigt er meget indbydende.

Men hvor det nok er Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, der har de designmæssigt mest indbydende hjemmesider, så er totaloplevelsen bedst og mest sammenhængende hos Venstre, hvor designet understøtter den kommunikation, som partiet ønsker, at formidle. Med få klik kan man ubesværet bevæge sig rundt på sitet. Ikke mindst præsentationen af partiets kandidater er god. Det eneste, der rigtigt skæmmer oplevelsen er, at det payload, der sker i forbindelse med indlæsningen af Venstres hjemmeside, er så stort, at det får siden til at virke en anelse langsom.

Socialdemokraterne har foretaget nogle få designmæssige ændringer, som afspejler forandringer i det indhold, der præsenteres på siderne. I den sammenhæng er det dog værd at bemærke, at partiets hjemmeside gennemgik en større designmæssig forandring allerede i forbindelse med Kommunalvalget i 2009, hvor siden blev mere dynamisk og indbydende end tidligere.

Kristendemokraterne har været så forhippet på, at der snart skal være valg, at partiet har tyvstartet valgkampen. Partiet kører nu med to forskellige hjemmesider: Partiets normale side og så en valgkampsside. Heldigvis kan man selv vælge hvilken man vil se. Det samme gør sig gældende på Facebook. Her har partiet to sider, hvor den ene følges af 415 personer – den anden af 135. Det virker forvirrende. Partiet burde have holdt sig til en hjemmeside og en Facebookprofil.

Generelt benytter partierne en række andre kanaler end deres hjemmesider. En række af disse kanaler er indlejret på partiernes hjemmesider, men benyttes ligeledes som selvstændige kanaler. De kanaler, der primært er tale om er Facebook, Twitter, YouTube og Flickr. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Socialdemokraterne ikke benytter YouTube til deres videokanal, men i stedet har to selvstændige videosites, www.helle-tv.dk og www.socialdemokraterne-tv.dk.

  Facebook Twitter YouTube Flickr
Dansk Folkeparti Nej Nej Ja Nej
Det Konservative Folkeparti Ja Ja Ja Ja
Det Radikale Venstre Ja Ja Ja Ja
Enhedslisten Ja Ja Ja Ja
Kristendemokraterne Ja Nej Ja Nej
Liberal Alliance Ja Ja Ja Ja
SF Ja Ja Ja Ja
Socialdemokraterne Ja Ja Nej Ja
Venstre Ja Ja Ja Ja

Den primære navigation, eller hovedmenuen om man vil, på de forskellige hjemmesider er for det meste placeret øverst på siderne. SF er undtagelsen. Man skal et godt stykke ned på siden for at finde menuen. For alle partier gælder det, at menuen indeholder emnerne politik og personer, som to af de primære menupunkter. For alle partier, bortset fra SF, er emnet for det tredje menupunkt partiet (eller organisationen).

  Antal menupunkter
Dansk Folkeparti 8
Det Konservative Folkeparti 4
Det Radikale Venstre 6
Enhedslisten 4
Kristendemokraterne* 8
Liberal Alliance 7
SF 5
Socialdemokraterne 4
Venstre 5

Kristendemokraternes valghjemmeside har kun 5 primære menupunkter.

Som det eneste parti har Liberal Alliance ikke implementeret en søgefunktion på deres site. Den besøgende skal klikke sig frem enten via menuen eller i det tilbudte indhold.

Det eneste parti, som har optimeret deres hjemmeside til en skærmopløsning på 800 x 600 pixel er Det Radikale Venstre, hvis side er 770 pixel bred. Alle andre partier har taget skridtet til en større skærmopløsning på 1024 x 768 pixel.

SFs hjemmeside er lang. Rigtigt lang endda. Den har en højde på 3340 pixel. Den korteste er side er Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

  Skærmopløsning
Dansk Folkeparti 950 pixel x 1340 pixel
Det Konservative Folkeparti 960 pixel x 1200 pixel
Det Radikale Venstre 770 pixel x 2495 pixel
Enhedslisten 980 pixel x 1745 pixel
Kristendemokraterne* 950 pixel x 1720 pixel
Liberal Alliance 895 pixel x 1720 pixel
SF 960 pixel x 3340 pixel
Socialdemokraterne 885 pixel x 1555 pixel
Venstre 990 pixel x 1635 pixel

 

Overholder ikke standarder
Ingen af partierne overholder de standarder, der er aftalt i W3C. Det betyder, at intet parti kan være sikker på, at deres hjemmeside eksekveres rigtigt i de besøgendes browsere. Eksempelvis ser Dansk Folkepartis hjemmeside sjov ud i Safari, hvor man kan se kromet i de iframes, som ligger til højre på deres hjemmeside. På Kristendemokraterne valgside kan man eksempelvis se en nyhedsboks, hvor antallet af nyheder overstiger boksens område, men i stedet for at skjule de ældste nyheder i listen, så løber de videre ned af siden og under det næste område. Fejlene er mange og mange forskellige.

Man kan naturligvis diskutere, om det er nødvendigt, at overholder standarderne og i hvilken grad, hvis ens hjemmeside i øvrigt fungerer med de mest gængse browsere – men i det mindste er det god skik, at foretage tests og tilstræbe noget nær standarderne.

Hvad angår markup, så er der ingen sider, der er i overensstemmelse med den dokumenttype, som de respektive sider ellers angiver. Socialdemokraternes hjemmeside indeholder flest fejl. Hvad angår overensstemmelse med CSS level 2.1 så er SFs hjemmesiden den hjemmeside, der har flest fejl. SF.dk har intet mindre end 484 fejl og får derudover 1549 advarsler. De andre partiers hjemmesider har langt færre fejl, selvom de stadig har mange.

De to test er foretaget med W3C Markup Validation Service, via http://validator.w3.org/, og W3C CSS Validation Service, http://jigsaw.w3.org/css-validator, og resultaterne er herunder.

  Markup fejl Markup advarsler CSS Fejl CSS Advarsler
Dansk Folkeparti 74 29 15 26
Det Konservative Folkeparti 17 2 49 165
Det Radikale Venstre 322 42 4 87
Enhedslisten 54 0 72 322
Kristendemokraterne 37 1 75 527
Liberal Alliance 42 2 18 227
SF 39 3 484 1549
Socialdemokraterne 362 74 15 8
Venstre 40 1 23 1210

Her finder du partierne
Dansk Folkeparti
www.danskfolkeparti.dk
http://www.youtube.com/user/DanskFolkeparti2011

Det Konservative Folkeparti
www.konservative.dk
http://www.facebook.com/Konservative
http://twitter.com/#!/KonservativeDK
http://www.flickr.com/photos/konservativedk/
http://www.youtube.com/user/KonservativeDK

Det Radikale Venstre
www.radikale.dk
http://www.facebook.com/radikalevenstre
http://twitter.com/radikale
http://www.youtube.com/radikale
http://www.flickr.com/photos/deradikale

Enhedslisten
www.enhedslisten.dk
http://www.facebook.com/enhedslisten
http://twitter.com/#!/Enhedslisten
http://www.youtube.com/user/enhedslisten
http://www.flickr.com/photos/36374895@N03/

Kristendemokraterne
http://www.kd.dk
http://www.kdvalg.dk
https://www.facebook.com/pages/Kristendemokraterne/180658048629404
http://www.facebook.com/anstaendighed
http://www.youtube.com/user/PerOrumKD

Liberal Alliance
www.liberalalliance.dk
http://www.facebook.com/LiberalAlliance
http://twitter.com/#!/LiberalAlliance/
http://www.youtube.com/liberaldk
http://www.flickr.com/photos/liberalalliance/

Socialdemokratiet
www.socialdemokraterne.dk
http://www.facebook.com/socialdemokraterne
http://twitter.com/#!/Spolitik
http://www.flickr.com/photos/socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti
www.sf.dk
http://www.facebook.com/pages/SF/74796954245
http://twitter.com/#!/SFpolitik
http://www.youtube.com/user/sfpolitik
http://www.flickr.com/photos/sfpolitik/sets/72157625422965051/show/

Venstre
www.venstre.dk
http://www.facebook.com/venstre.dk
http://twitter.com/#!/venstredk
http://www.youtube.com/venstredk
http://www.flickr.com/photos/49542087@N05

W3C valideringstests og sammentællinger er foretaget mellem 6. og 19. juni 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *