Sådan var det også i 90’erne

Folkemødet på Bornholm satte sit tydelig præg på folketingmedlemmernes brug af Facebook i uge 25, hvor det udgjorde 25 procent af alle statusopdateringer.

Men det var ikke det eneste emne, som var på dagsordenen. Og som i de foregående uger, var deling af indhold meget anvendt blandt de socialdemokratiske medlemmer af Folketinget.

Det var dog et af de mere kuriøse indslag i ugen, som blev delt. Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, som ikke kunne deltage i tidligere statsminister og formand for Socialdemokratiet, Poul Nyrup Rasmussens 70 års fødselsdag. Som erstatning for deres deltagelse, valgte de at poste en video på Facebook og YouTube, hvor de fik sagt tillykke til Poul. Og naturligvis benyttede de lejligheden til at sætte regeringens arbejde i perspektiv, selvom det mest af alt kom til at minde om dansk politiks svar på Kaj og Andrea. Men døm selv.

Partilederrunden på Facebook i uge 25
42 statusopdateringer fra partilederne var hvad det blev til i uge 25. Og det er mange. Ugen før nåede de kun op på 31 og de ligger tilsammen i gennemsnit på omkring 34 statusopdateringen om ugen.

Kristian Thulesen Dahl var den mest aktive partileder på Facebook i uge 25. Dansk Folkepartis formand ligger typisk forholdsvist højt, men i uge 25 nåede han op på hele 10 statusopdateringer.

Han efterfølges noget overraskende af Det Konservative Folkepartis formand, Lars Barfoed, som postede 8 statusopdateringer.

Statsministeren foretog 2 statusopdateringer og deler dermed sidstepladsen med Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.

Kristian Thulesen Dahl 10
Lars Barfoed 8
Annette Vilhelmsen 6
Margrethe Vestager 5
Anders Samuelsen 5
Lars Løkke Rasmussen 4
Johanne Schmidt-Nielsen 2
Helle Thorning-Schmidt 2

På grafen kan du se udviklingen over de senere uger, mens søjlediagrammet viser denne uges fordeling.

110 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 25. 33 var meget aktive.
I uge 25 var 110 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 69 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen. Og det er en nedgang i forhold til ugen før, hvor 115 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de senste 30 dage, så drejer det sig om 141 folketingsmedlemmer af de 160 der er på Facebook, hvilket svarer til 89 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet, så er det – igen – folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre, som er mest aktive. 17 ud af 17 foretog mindst én statusopdatering i uge 25.

Det er en lille overraskelse, at Enhedslistens folketingsmedlemmer har haft et lavt aktivitetsniveau. Kun 5 af partiets folketingsmedlemmer på Facebook postede mindst en gang i løbet af uge 25.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

33 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 110 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i den forløbne uge, var der kun 33 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 25 udgjorde de knap 30 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 25 af 32 folketingsmedlemmer.

Der var 45 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 10 folketingsmedlemmer fra Venstre, 9 Socialdemokrater. Der er 4 fra hhv. Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Og 2 fra hvv. SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Der er ingen fra fra Enhedslisten blandt de mest aktive i uge 25. Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 33 mest aktive er herunder:

Liselott Blixt (O)
Ole Birk Olesen (I)
Pia Olsen Dyhr (F)
Karen Hækkerup (S)
Anni Matthiesen (V)
Karen Johanne Klint (S)
Hans Kristian Skibby (O)
Uffe Elbæk (B)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Esben Lunde Larsen (V)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Kristian Jensen (V)
Søren Espersen (O)
Andreas Frost Steenberg (B)
Mogens Lykketoft (S)
Fatma Øktem (V)
Merete Riisager (I)
Kristian Thulesen Dahl (O)
Mette Gjerskov (S)
Mads Rørvig (V)
Mogens Jensen (S)
Karin Gaardsted (S)
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Brian Mikkelsen (C )
Lars Barfoed (C )
Marlene Borst Lorentzen (B)
Lykke Friis (V)
Jan E. Jørgensen (V)
Rasmus Helveg Petersen (B)
Annette Lind (S)
Eva Kjer Hansen (V)
Jane Heitmann (V)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 25?

Folkemødet på Bornholm
Folkemødet kom igen til at fylde det meste på folketingsmedlemmernes Facebooksider i løbet af uge 25. Det var folketingsmedlemmer fra Venstre, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre, som havde mest travlt med at synliggøre deres deltagelse. Folkemødet udgjorde 25 procent af alle statusopdateringer.

Lokalt
De lokale emner rykkede ind på andenpladsen i uge 25. Det var folketingsmedlemmer fra mest folketingsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet, som postede statusopdateringer fra rundt omkring i Danmark. Emnet udgjorde 8 procent af alle statusopdateringer.

Udenrigs

Danmarks forhold til udlandet nåede ind på en tredjeplads, bl.a. på grund af møder FN i New York. Emnet udgjorde 6,1 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Socialpolitisk
Det socialpolitiske materiale kom igen ind på fjerdepladsen. Emnet udgjorde 4,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål kom igen ind til sidst på top fem listen. De personlige spørgsmål udgjorde kun udgjorde 4,6 procent af det samlede antal statusopdateringer. Og det er meget, meget lavt for emnet.

Hyllesteds tabeller* i uge 25: Dansk Folkeparti i front på Facebook
Dansk Folkepartis folketingsmedlemmerne var de mest aktive i uge 25, hvor de overhalede folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre. Liberal Alliances folketingsmedlemmer tog sig af tredjepladsen.

Det Konservative Folkepartis folketingsmedlemmerne nåede op på hele 4,4, hvilket er langt bedre end sædvanligt.

De øvrige partier er under over gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, som lå på 4,1 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Det er bemærkelsesværdigt, at Enhedslisten er sunket helt til bunden, til et niveau på 2. Jeg kan ikke mindes, at der har været et så lavt aktivitetsniveau blandt partiets folketingsmedlemmer på Facebook før.

Hyllesteds lille tabel for uge 25:
Hyllesteds tabel
Liberal Alliance 5,1
Det Konservative Folkeparti 4,4
Socialdemokraterne 3,7
Socialistisk Folkeparti 2,7
Venstre 3,8
Enhedslisten 2
Det Radikale Venstre 5,3
Dansk Folkeparti 5,8
AVG 4,1

Folketingsmedlemmerne foretog 637 statusopdateringer i uge 25
I uge 25 blev der foretaget 637 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en lille stigning på 2,9 procent i forhold til ugen før.

Venstres folketingsmedlemmer postede igen langt færre statusopdateringer end de plejer. De nåede kun 169 statusopdateringer, hvilket svarer til 27 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Socialdemokraternes folketingsmedlemmer postede 163 statusopdateringer, hvilket svarer til 26 procent af det samlede antal. Igen bliver Socialdemokraternes opdateringer trukket op af deling af indhold. Det var nu mest Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydons fødselsdagshilsen til Poul Nyrup Rasmussen, som blev delt. Men i langt mere begrænset omfang end tidligere.

Det Radikale Venstres folketingsmedlemmer holdt igen kadencen og postede 90 statusopdateringer, hvilket svarer til 14 procent af statusopdateringerne. Og igen er det værd at bide mærke i, at alle folketingsmedlemmer bidrager. Det kunne de andre godt lære noget af.

Det Konservative Folkepartis folketingsmedlemmer overrasker lidt igen. I denne uge står de for 5 procent af det samlede antal statusopdateringer, hvilket skyldes formand Lars Barfoed og Brian Mikkelsen.

Udviklingen kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 1.537 nye followers på Facebook i uge 25
I uge 25 var det Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti, som fik samlet flest nye followers på Facebook.

Det Konservative Folkeparti overrasker igen. Partiets folketingsmedlemmer fik samlet 203 nye followers og det er usædvanligt mange. De fleste gik til Lars Barfoed.

Med de 1.537 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 151.131 nye followers i denne Folketingssamling.

Herunder kan du se fordelingen:
Dansk Folkeparti 28.325
Det Konservative Folkeparti 7.171
Det Radikale Venstre 9.202
Enhedslisten 22.971
Liberal Alliance 15.393
SF 27.467
Socialdemokraterne 19.364
Venstre 21.238

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er 21. juni 2013 steget til 1.102.350.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF.

Den samlede fordeling ser således ud:
Dansk Folkeparti 60.334
Det Konservative Folkeparti 35.279
Det Radikale Venstre 97.289
Enhedslisten 124.274
Liberal Alliance 45.529
SF 172.122
Socialdemokraterne 323.375
Venstre 244.148

*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 22. juni 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *