Rokade

Der blev skrevet hele 53 statusopdateringer om ugens rokade. De fleste, næsten 72 procent, blev skrevet af folketingsmedlemmer fra regeringspartierne. De øvrige folketingsmedlemmer havde travlt med andre ting.

 

Partilederrunden på Facebook i uge 32
27 statusopdateringer fra partilederne var hvad det blev til i uge 32. Det er omkring gennemsnittet for partilederne. Men det er værd at tage med, at det dækker over store forskelle. Fx topper Kristian Thulesen Dahl listen med 13 statusopdateringer, mens der ikke blev postet nogen statusopdatering fra statsministeren. Og det er selvom regeringen rokerede i uge 32.

Kristian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen var igen de mest aktive partiledere på Facebook i uge 32.

Kristian Thulesen Dahl 13
Anders Samuelsen 4
Lars Løkke Rasmussen 3
Lars Barfoed 2
Margrethe Vestager 2
Annette Lilja Vilhelmsen 2
Johanne Schmidt-Nielsen 1
Helle Thorning-Schmidt 0

95 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 32. 22 var meget aktive.
I uge 32 var 95 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 60 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 138 folketingsmedlemmer af de 160 der er på Facebook, hvilket svarer til 87 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet, så er det folketingsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, som har været de mest aktive. Hos Dansk Folkeparti har 85 procent af folketingsmedlemmerne været aktive, mens det hos Det Radikale Venstre drejer sig om 82 procent.

Det er en overraskelse, at der har været så få aktive blandt Enhedslistens folketingsmedlemmer. Og at de kun postede 8 statusopdateringer tilsammen.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

22 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 95 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i den forløbne uge, var der 22 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 32 udgjorde de 23 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 32 af 23 folketingsmedlemmer.

Der var 51 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.


Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 7 folketingsmedlemmer fra Venstre og 5 Socialdemokrater, samt 4 fra Dansk Folkeparti. Der er tre fra Liberal Alliance, to fra SF og kun en fra Det Radikale Venstre.
Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.


Listen over de 22 mest aktive er herunder:
Liselott Blixt (O)
Uffe Elbæk (B)
Ole Birk Olesen (I)
Karin Gaardsted (S)
Kristian Thulesen Dahl (O)
Pia Olsen Dyhr (F)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Morten Marinus (O)
Søren Espersen (O)
Mogens Jensen (S)
Benny Engelbrecht (S)
Anni Matthiesen (V)
Karen Johanne Klint (S)
Kristian Jensen (V)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Michael Aastrup Jensen (V)
Esben Lunde Larsen (V)
Erling Bonnesen (V)
Jane Heitmann (V)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Mette Bock (I)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 32?

Partispørgsmål
Partispørgsmål og gøremål nåede ind på en førsteplads, og det skyldes sommergruppemøderne i Venstre og Dansk Folkeparti, samt Dansk Folkepartis sejlads med skonnerten Halmø.
Emnet udgjorde 15 procent af det samlede antal statusopdateringer.

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål kom ind til på andenpladsen i uge 32, hvor de udgjorde 12,3 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Rokade
Rokaden kom ind på en tredjeplads. Hele 53 statusopdateringer handlede entydigt om de nye og gamle ministre. Langt den overvejende del af statusopdateringerne – næsten 72 procent – kom fra folketingsmedlemmer fra regeringspartierne. Emnet udgjorde 11,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokalt
De lokale emner rykkede ind på fjerdepladsen i uge 32. Det var fortrinsvist folketingsmedlemmer fra Venstre, som postede statusopdateringer fra rundt omkring i Danmark. Emnet udgjorde 6,7 procent af alle statusopdateringer.

Kritik af partier
Det var fortrinsvist Socialdemokrater, som kritiserede andre partiers gøren og laden. Partiets folketingsmedlemmer stod for næsten halvdelen af de kritiske statusopdateringer. Kritikken udgjorde imidlertid kun 4,5 procent af alle statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 32: Dansk Folkeparti igen langt over gennemsnittet på Facebook
Dansk Folkeparti ligger igen langt over gennemsnittet på Facebook, her hvor sommeren er ved at være overstået. Det skyldes i høj grad, at partiet har fire meget aktive folketingsmedlemmer på Facebook. Og det ville være ekstra godt, hvis bare kvaliteten af statusopdateringerne fulgte kvantiteten. Det gør den bare ikke for alle partiets medlemmer og i særdeleshed ikke for Morten Marinus. Marinus var indtil for kort tid siden ikke særligt aktiv på Facebook, men det er han kommet efter. Problemet er imidlertid, at en stor del af statusopdateringerne er stedsangivelser, som nok kan placere ham geografisk og vise hans lokale etablering, men som i det omfang det har taget, næsten kommer til at være komisk. Det ville virke bedre, hvis der kom en politisk melding i ny og næ.

I den anden ende er Enhedslisten næsten gået helt i stå. Samlet set fik partiets folketingsmedlemmer kun postet 8 statusopdateringer i løbet af ugen.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre er over gennemsnittet, mens folketingsmedlemmerne fra de øvrige partier ligger under gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, som lå på 3,1 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 32:
Dansk Folkeparti 6,3
Det Konservative Folkeparti 2,1
Det Radikale Venstre 3,7
Enhedslisten 0,7
Liberal Alliance 5,2
SF 2,2
Socialdemokraterne 2,0
Venstre 2,5
AVG 2,5

Folketingsmedlemmerne foretog 447 statusopdateringer i uge 32
I uge 32 blev der foretaget 447 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 34,6 procent i forhold til ugen før. Sommeren er ved at være overstået, ser det ud til.

For de fleste. Enhedslisten er ikke kommet i gear. Partiets folketingsmedlemmer på Facebook postede kun 8 statusopdateringer i løbet af ugen. Og det er meget, meget lidt. Det er faktisk det laveste antal statusopdateringer fra partiet, som jeg har registreret.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 308 nye followers på Facebook i uge 32
I uge 32 var det SF og Venstre, som fik samlet flest nye followers på Facebook. De fleste andre partier fik samlet et pænt, men ikke prangende antal nye followers.

Bortset fra Socialdemokraterne, som tabte 1.077 followers. Når man går partiets tilslutning af followers efter i sømmene, så er det i høj grad statsministeren, som taber followers. Helle Thorning-Schmidt tabte i ugen 1.576 followers.

Forleden spurgte jeg på Twitter om årsagen skulle findes i den aktuelle rokade eller statsministerens fravær. Jeg fik en del svar tilbage, som peger på oprydning i falske profiler på Facebook. Med det store antal tabte followers i mente, er jeg tilbøjelig til at mene, at der er noget om snakken. Men det er en skeptisk tilbøjelighed, for når Facebook rydder op i de falske profiler, så plejer det at betyde en tilbagegang for stort set alle. Og det er ikke sket. Selv Villy Søvndal har haft en lille fremgang! Læg dertil, at det faktisk er femte uge i træk, at Socialdemokraterne samlet har oplevet tilbagegang på Facebook, mens det er 13 uge i streg, at Helle Thorning-Schmidt taber followers! Siden 17. maj har hun tabt 2.524 followers (Grafik).

Med de 308 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 1.607 nye followers siden 28. juli 2013.

Herunder kan du se fordelingen:
Dansk Folkeparti 440
Det Konservative Folkeparti 48
Det Radikale Venstre 262
Enhedslisten 147
Liberal Alliance 119
SF 481
Socialdemokraterne -1.117
Venstre 1.227

På grafen ses udviklingen for de seneste 8 uger.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 10. august 2013 på 1.102.106.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 61.530
Det Konservative Folkeparti 35.599
Det Radikale Venstre 97.642
Enhedslisten 124.709
Liberal Alliance 45.806
SF 172.462
Socialdemokraterne 322.280
Venstre 242.078


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 12. august 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *