Partiernes online kommunikation: Same same … but different – 2012

Herover: Udviklingen for partierne på Facebook fra maj 2010 til august 2012.

Det er et år siden, der var valg i Danmark, og lidt længere siden min sidste gennemgang af partiernes tilstedeværelse på nettet, dvs. af deres hjemmesider og sociale medier. Efter valget er der øjensynligt ikke sket den store udvikling på partiernes hjemmesider. Valgkampblues kan være en årsag, men det er ved at være på tide, at partierne kigger deres hjemmesider efter i sømmene. Mere om det senere i teksten.

Facebook fordoblet
For til gengæld har der været fremgang at spore for partierne på Facebook. Inden for det seneste år har de officielle partisider på Facebook samlet set mere end fordoblet deres antal af followers. Det meste af væksten skete under valgkampen i 2011; herefter er det de færreste partier, der oplever noget, der bare minder om samme vækst.

Undtagelserne er Enhedslisten og Liberal Alliance, som begge tilsyneladende har formået at fastholde kadencen med en grad af vækst. Enhedslisten har flest followers, efterfulgt af Liberal Alliance. Enhedslisten er tilmed interessant, da partiet har formået at gøre deres Facebookside til et solidt fundament for partiets kommunikation.

Nok så interessant er det, at Socialdemokraterne er blevet overhalet af Liberal Alliance, Radikale Venstre og Venstre. Af de partier, som er repræsenteret i Folketinget, er det kun Konservative Folkeparti, der klarer sig ringere end Socialdemokraterne. Socialdemokraterne har kun haft en tilvækst efter valgkampen på 381 followers.

I denne sammenligning har jeg medtaget Kristendemokraterne, uanset at partiet ikke længere er repræsenteret i Folketinget. Partiet forsøger at samle vælgererklæringer, så de kan returnere til Christiansborg efter næste valg. Partiet er dog som det eneste gået tilbage i antallet af followers; fra 415 followers i 2011 til 295 followers i år, og det kan indikere noget om tendensen til tilslutning og dermed mulighed for genvalg.

05/2010 06/2011 09/2011 08/2012
Det Konservative Folkeparti 2.449 3.668 5.497 5.816
Det Radikale Venstre 1.288 4.536 10.360 12.165
Enhedslisten 5.715 10.664 25.435 31.159
Kristendemokraterne 1 415 604 295
Liberal Alliance 1.082 7.418 17.714 20.784
SF 7.459 10.233 13.270 13.725
Socialdemokraterne 5.259 8.316 11.217 11.598
Venstre 2.649 5.585 12.222 15.928

 

En opdatering hver tredje dag
Et aspekt af partiernes brug af Facebook er deres opdateringsfrekvens. Kigger man på partisidernes opdateringer fra januar 2012 til 18. august 2012 har hvert parti i gennemsnit foretaget 89 statusopdateringer. Det svarer til i gennemsnit ca. 8½ opdatering pr. måned, hvilket igen svarer til ca. en opdatering hver tredje dag.

Enhedslisten løber i front med hele 192 opdateringer, efterfulgt af Det Radikale Venstre med 109 opdateringer. Det Konservative Folkeparti har foretaget færrest opdateringer, 36, mens Socialdemokraterne og Venstre deler næstsidste pladsen med 65 opdateringer.

Det bemærkes, at Venstre har en forholdsvis jævn strøm af sammenhængende opdateringer, imens Socialdemokraternes opdateringer virker mere tidsmæssigt sporadiske.

Alderen på partiernes followers
En nyskabelse på Facebook siden 2011 er, at man kan få en række demografiske oplysninger om de brugere, som kigger på en given side, under Synes godt om-tilkendegivelser og Personer, der taler om dette. Omend faciliteten stadig er begrænset, kan den give et fingerpeg om, hvem der ser partiernes sider, og hvornår en side har haft mest trafik.

Ikke overraskende er ugen omkring valget 11. september 2011 det tidspunkt, hvor partiernes Facebooksider har haft allermest trafik. Det er heller ikke overraskende, at det meste af trafikken kommer fra København. Der, hvor det bliver interessant, er at man kan aflæse hvilke aldersgrupper, som finder en given partiside populær.

Det er naturligt, at det mest udbredte alderssegment blandt patiernes fans på Facebook, er aldersgruppen fra 18 til 24 år (For Enhedslisten og Kristendemokraterne er det op til 34 år), idet denne gruppe ifølge Danmarks Statistik er 100 % brugere af internettet.

Der er imidlertid to partier, som afviger fra det generelle mønster, nemlig Venstre og Socialdemokraterne. For Venstre gælder det, at partiet er populært både blandt de 18 til 24 årige og blandt de 35 til 44 årige. Det kunne tyde på, at Venstre at har godt fat i generationen af danskere, som, selv om de ikke er digitale indfødte, alligevel anvender nettet i næsten samme grad som de helt unge (98% ifølge Danmarks Statistik).

Til gengæld kan det ikke være opløftende læsning for Socialdemokraterne, at det alderssegment, som besøger deres Facebook-side mest, er gruppen med de 45 til 54 årige. Aldersgruppens øvrige kvaliteter ufortalte, er det problematisk, og det er der to grunde til:

For det første er alderssegmentets brug af nettet mindre udbredt end de yngre generationer, idet segmentet kun svarer til 95% af befolkningens brug af internettet. For det andet kunne det forhold, at partiet ikke når nær så godt igennem til de yngre brugere/vælgere som de øvrige partier, tyde på at Socialdemokraterne generelt er ved at finde et lavere leje for den digitale kommunikation med befolkningen end de andre partier. En forsigtig betragtning kan være, at partiets tilslutning på nettet nu følger den udvikling, som har kendetegnet udviklingen ved valgene: nemlig at partiets vælgere, og dermed også partiets followers, bliver ældre.

Herunder er aldersfordelingen af partiernes fans ifølge Facebook:

Aldersgrupper
Det Konservative Folkeparti 18-24 år
Det Radikale Venstre 18-24 år
Enhedslisten 18-34 år
Kristendemokraterne 18-34 år
Liberal Alliance 18-24 år
SF 18-24 år
Socialdemokraterne 45-54 år
Venstre 18-24 og 35-44 år

 

Dansk Folkeparti på kanten
Dansk Folkeparti er ikke medtaget i oversigten, idet partiet ikke har en officiel partiside på Facebook. Til gengæld er der oprettet en gruppe, som p.t. har 4.548 medlemmer og er “for folk der støtter Dansk Folkeparti”. Det fremgår ikke, at der skulle være tale om en officiel gruppe for Dansk Folkeparti. Gruppen er åben, men administratorer godkender medlemmerne af gruppen, og det er kun administratorer, der kan slå indlæg op i gruppen.

Umiddelbart ser det ud til, at administratorerne er tilknyttet Dansk Folkeparti. Eksempelvis er Kenneth Kristensen Berth tilknyttet partiets pressetjeneste, lige som et af de andre gruppemedlemmer, som kalder sig Dansk Folkeparti Pressetjenesten. Det er selvfølgelig fint nok, at Dansk Folkeparti opretter en gruppe – officiel eller ej – i forsøget på at bevare en eller anden form for kontrol over, hvad der sker for partiet på Facebook. Men identiteten for personen Dansk Folkeparti Pressetjenesten, som er af hunkøn, er på kanten af Facebooks regler, som klart og tydeligt foreskriver, at på “Facebook opretter brugerne forbindelse og deler via deres rigtige identiteter”.

Herover ses partiernes tweets fra årsskiftet til august 2012.

Radikal dominans på Twitter
Det Radikale Venstre giver helt klart de andre partier baghjul på Twitter. Ikke nok med at partiet har en høj frekvens af egne tweets, det sørger også for at retweete partimedlemmernes tweets i en lind strøm. Det kunne de andre partier godt lære noget af!

Som de eneste partier, der formår at følge bare en smule med strømmen, er Liberal Alliance og SF, som begge tweeter med rimelige intervaller. Socialdemokraterne ser ud til at være gået helt i stå i marts.

Det er også bemærkelsesværdigt, at Socialdemokraterne har det næstlaveste antal followers på Twitter, kun Det Konservative Folkeparti har færre. Samlet set er det Radikale Venstre, som er højdespringeren med flest followers på Twitter.

2011 2012
Det Konservative Folkeparti 302 1000
Det Radikale Venstre 1474 3473
Enhedslisten 559 2443
Liberal Alliance 642 2491
SF 904 1981
Socialdemokraterne 282 1531
Venstre 363 1714

 

Dansk Folkeparti benytter ikke Twitter, men søger man på partiet på Twitter, resulterer det i Dansk Folkeparty.

Partiernes hjemmesider
Partiernes hjemmesider har stort set ikke sig forandret siden valgkampen i september 2011. Derfor giver det heller ikke mening at snakke om nye kommunikationstiltag eller ændringer af eksempelvis brugervenlighed eller design.

Og det er ærgerligt, for helt ærligt, flere af dem trænger til en seriøs overhaling. Og det kunne måske samtidig løse en problemstilling, som for alvor er ved at blive interessant som følge af udbredelsen af smart phones og tablets: Skal partierne satse på apps eller responsivt design?

Responsivt design eller Apps: Hverken eller
Et forholdsvist nyt og endnu begrænset fænomen blandt partiernes digitale kommunikation er apps til smart phones.

Udviklingen er logisk, efterhånden som smart phones bliver mere og mere udbredt, og nok så vigtigt, at danskerne ser ud til at benytte apps i et stigende omfang. Ifølge Danmarks Statistik benyttede 23% af danskere mellem 16 og 74 år deres mobiltelefon til at gå på nettet i 2011, og det tal steg til 55% i 2012. I 2011 downloadede 15% af danskere mellem 16 og 74 år apps, mens tallet for 2012 er steget til 39%.

Alligevel er partiernes brug stadig meget begrænset. Socialdemokraterne havde endda en App i valgkampen i 2011, men den findes tilsyneladende ikke mere.

Til gengæld har både Venstre og Dansk Folkeparti Apps til både iOS via Itunes og Android via Play på Google.com. Der er milevid forskel på tilgangen i de to Apps fra Venstre og Dansk Folkeparti; primært i graden af interaktion: Hvor Dansk Folkepartis skubber information, som i forvejen er findes på partiets hjemmeside ud til brugerne, inviterer Venstres App blandt andet til interaktion med partiets folkevalgte på de sociale medier, som YouTube, Flickr, Facebook og Twitter. Det giver mening.

Enhedslisten har også udviklet en App, Multinasserne, men den er temabaseret og har til formål at vise, hvilke multinationale selskaber der betaler skat i Danmark, mere end den er en egentlig indgang til partiet Enhedslisten.

Alternativet, eller supplementet, til apps kunne så være implementeringen af responsivt design på partiernes hjemmesider, så de kunne imødekomme det stigende og ændrede mobilforbrug. Men intet parti har tilpasset deres sider til brugernes telefoner. Det virker uambitiøst.

Og når partierne kommer i gang med responsivt design, vil det klæde dem at tænke både små og store formater ind – til smart phones, tablets, laptop og desktop, men også større – for i horisonten lurer storskærmsdisplays, der for alvor kommer i spil, når folk seriøst begynder at benytte deres fjernsyn til internet-tv og streaming tjenester. I den forbindelse vil det give mening i det mindste at overveje, om det er muligt at bruge de forskellige formater til at levere forskelligt indhold.

Ulovlige småkager
Skal jeg pege på en ny ting på nogle af partiernes hjemmesider, er det markeringen af om der benyttes cookies på et givent site eller ej. Hos SF opfordrer de til, at man skal acceptere brugen af cookies på sf.dk, imens Dansk Folkeparti og Venstre er tilmeldt minecookies.org, som er en frivillig ordning, der har til formål at informere om brugen af cookies og personoplysninger på et givent website. Den service finder man hverken hos Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance eller Socialdemokraterne.

Når partierne ikke gør særligt meget ud af at informere om brugen af cookies og personoplysninger på deres websites, må det ses som en lidt pikant say-do konflikt, idet selvsamme partier, undtagen Enhedslisten som stemte i mod, i 2011 vedtog lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, Lov nr. 169, som netop skulle sikre slutbrugeren i forhold til brugen af cookies og persondataoplysninger, også oplysninger afgivet til 3. part ved fx ” indlejret kode”.

I vejledningen til loven skrives der således: ”Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres oplysninger eller opnås adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.”

I løbet af sommeren er en væsentlig del af denne pikante affære blevet beskrevet godt og diskuteret indgående på Mediebevægelsen i forbindelse med partiernes brug af tredjeparts udbydere til registrering af brugeradfærd, eksempelvis via Google Analytics, så det vil jeg ikke gå dybere ind i her. Bortset fra at understrege, at det ikke kun er tjenester som Google Analytics, der er omfattet af loven, men at partierne i princippet har pligt til at oplyse om registrering og brugen af persondata i forbindelse med plug-ins fra sociale netværkstjenester, som eksempelvis Facebook og Twitter.

Og det gør de ikke.

Overholder stadig ikke standarderne
Det ser ud til, at Radikale Venstre er det eneste parti, der tager standarderne alvorligt. Partiet havde kun en markupfejl og 3 advarsel og klarede som den eneste hjemmeside validering af CSS level 3. De andre partier overholder ikke de standarder, der er aftalt i W3C, hvilket betyder at partierne ikke kan være sikker på, at deres hjemmeside eksekveres rigtigt i de besøgendes browsere.

Igen i år er det Socialdemokraternes hjemmeside, som indeholder flest Markup-fejl. Hvad angår overensstemmelse med CSS level 3.0 så er SFs hjemmeside igen den hjemmeside, der har flest fejl. I år producerede sf.dk intet mindre end 350 fejl og genererede hele 1.777 advarsler.

De to test er foretaget med W3C Markup Validation Service og W3C CSS Validation Service, og resultaterne ses herunder.

Markup fejl Markup advarsler CSS Fejl CSS Advarsler
Dansk Folkeparti 123 55 75 52
Det Konservative Folkeparti 16 2 26 55
Det Radikale Venstre 1 3 0 0
Enhedslisten 50 0 11 386
Liberal Alliance 17 2 14 338
SF 53 11 350 1777
Socialdemokraterne 352 87 21 662
Venstre 58 11 14 1523

 

Konklusion
Generelt bliver det en vigtig opgave for samtlige partier de kommende år at tilpasse deres websites til forskellige platforme og skærmopløsninger, som tablets og smart phones. Enkelte partier kan være så meget på forkant, at det måske klares med et nyt style sheet eller to. Men de fleste har store opgaver foran sig.

Skal der drages konklusioner af dette års sammenligning, må det være, at Venstre efterhånden har fået opbygget en meget bred, strømlinet og synlig tilstedeværelse på nettet, som tilmed kan vise sig at være meget effektiv, hvis partiet på et tidspunkt skifter kadence. I hvert fald er der ved at være opbygget et potentiale, som bør kunne realiseres.

For så vidt angår Det Radikale Venstre, håndterer partiet de sociale medier godt. Partiet klarer også den tekniske udførelse af partiets hjemmeside godt. Men designmæssigt er det lidt retro-agtigt med  det smalle format.

Når det drejer sig om Enhedslisten, Liberal Alliance og SF, hænger partierne godt med, selv om der er plads til forbedringer. Hos Socialdemokraterne er der til gengæld tegn på stagnation på samtlige platforme. Partiet var ellers et af de partier, som før og under valgkampen i 2011 havde mest succes med deres satsninger på de sociale medier.

Det Konservative Folkeparti er godt med, hvad angår partiets hjemmeside, men lidt af et smertensbarn på de sociale medier. Det kan skyldes, at partiets tilslutning i det hele taget er lavt i disse år, men samtidig virker det ikke, som om partiet rigtigt har lyst til at kaste sig ud i opgaven.

Her finder du partierne

Dansk Folkeparti
www.danskfolkeparti.dk
www.youtube.com/user/DanskFolkeparti2011
www.facebook.com/groups/7134156981/

Det Konservative Folkeparti
www.konservative.dk
www.facebook.com/Konservative
www.twitter.com/KonservativeDK
www.flickr.com/photos/konservativedk/
www.youtube.com/user/KonservativeDK

Det Radikale Venstre
www.radikale.dk
www.facebook.com/radikalevenstre
www.twitter.com/radikale
www.youtube.com/radikale
www.flickr.com/photos/deradikale

Enhedslisten
www.enhedslisten.dk
www.facebook.com/enhedslisten
www.twitter.com/Enhedslisten
www.youtube.com/user/enhedslisten
www.flickr.com/photos/36374895@N03/

Liberal Alliance
www.liberalalliance.dk
www.facebook.com/LiberalAlliance
www.twitter.com/LiberalAlliance/
www.youtube.com/liberaldk
www.flickr.com/photos/liberalalliance/

Socialdemokraterne
www.socialdemokraterne.dk
www.facebook.com/socialdemokraterne
www.twitter.com/Spolitik
www.flickr.com/photos/socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti
www.sf.dk
www.facebook.com/pages/SF/74796954245
www.twitter.com/SFpolitik
www.youtube.com/user/sfpolitik
www.flickr.com/photos/sfpolitik/sets/72157625422965051/show/

Venstre
www.venstre.dk
www.facebook.com/venstre.dk
www.twitter.com/venstredk
www.youtube.com/venstredk
www.flickr.com/photos/49542087@N05

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *