På vej mod et nyt Folketing

Når det nyvalgte Folketing træder sammen tirsdag 6. oktober 2015 er det med den største andel af medlemmerne på Facebook nogensinde. Hele 177 af Folketingets 179 medlemmer er på Facebook, hvilket svarer til at 98,9 procent af Tingets medlemmer anvender mediet.

Det er i sig selv ganske imponerende, at så stor en andel af folketingsmedlemmerne har en tilstedeværelse på Facebook. Udviklingen er også interessant set i perspektiv, da den store udbredelse og stigende anvendelse fortæller os noget om, hvor meget Facebook er kommet til at fylde i det politiske landskab. Facebook er blevet et uomgængeligt medie for de danske politikere. Udviklingen i procent fra 2010 og til i dag ses på grafen herunder.

2012015gfx25092015

Da jeg opgjorde antallet første gang i 2010 var det kun 117 af Folketingets medlemmer, der var på Facebook, eller hvad der svarer til en andel på 65,4 procent. Efter valget i 2011 steg antallet af folketingsmedlemmer til 160, 89,4 procent, mens man forud for valget i år kunne finde 173 folketingsmedlemmer. Udviklingen fra 2010 og til i dag ses på søjlediagrammet herunder.

2012015sjldg00125092015

Da der kun mangler to folketingsmedlemmer for at der er fuldt hus, siger det sig selv at langt de fleste partier har alle deres folketingsmedlemmer på Facebook. De to folketingsmedlemmer, som ikke anvender Facebook for tiden er Henning Hyldested fra Enhedslisten og Henrik Brodersen fra Dansk Folkeparti. Fordelingen fremgår af søjlediagrammet herunder.

2012015sjldg00225092015

En sidste observation, er at politikerne i høj grad anvender sider frem for profiler. Af de 177 folketingsmedlemmer, som er på Facebook, benytter 143 sider, hvilket er knap 81 procent, og de resterende 34 har stadig deres profiler. Retfærdigvis skal det siges, at en lang række af de folketingsmedlemmer, som anvender sider, samtidig har en personlig eller privat profil. Men den udbredte brug af sider kunne tyde på en øget professionalisering af brugen af mediet, hvor der bliver lagt vægt på monitorering, målbarhed og målrettethed.

Du kan følge alle folketingsmedlemmerne på Facebook på dette feed, og herunder er den aktuelle oversigt med folketingsmedlemmerne på Facebook.

[table id=20 /]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *