Ny rekord: Stor aktivitet på Facebook

Uge 38 bød på noget af en rekord: Folketingsmedlemmer postede 784 statusopdateringer. To af årsagerne var stigende socialdemokratisk aktivitet og de kommende valg i kommuner og regioner.

Partilederrunden på Facebook i uge 38: Samuelsen igen mest aktiv
Det blev til 38 statusopdateringer fra partilederne i uge 38. Igen var Anders Samuelsen den mest aktive på Facebook. Han efterfølges af Margrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl, selvom begge to igen overrasker med forholdsvise lave antal statusopdateringer.

Det mest bemærkelsesværdige er måske, at alle partilederne nåede at foretage mindst en statusopdatering.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer:

Anders Samuelsen 14
Kristian Thulesen Dahl 6
Margrethe Vestager 6
Lars Løkke Rasmussen 4
Johanne Schmidt-Nielsen 3
Lars Barfoed 2
Helle Thorning-Schmidt 2
Annette Lilja Vilhelmsen 1

125 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 38
I uge 38 var 125 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 76 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 148 folketingsmedlemmer af de 165 der er på Facebook, hvilket svarer til 90 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har 14 fra Dansk Folkeparti været aktive i denne uge, svarende til 82 procent af partiets folketingsmedlemmer på Facebook. Andenpladsen tager Det Radikale Venstre, hvor 13, eller hvad der svarer til 81 procent af folketingsmedlemmerne, har været aktive.

Generelt har der været et noget højere aktivitetsniveau end normalt, hvilket blandt andet tydeligt ses bland Socialdemokraterne.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

46 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 125 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 38, var der 46 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 38 udgjorde de 37 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 33 folketingsmedlemmer.

Der var 46 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der var 14 folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, 11 fra Venstre. Der var 5 fra Liberal Alliance. Der var 4 fra hhv. Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Enhedslisten og SF havde hver 3 meget aktive folketingsmedlemmer, mens der kun var en fra Det Konservative Folkeparti. Og så var der naturligvis Uffe Elbæk, som var meget aktiv i uge 38.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 46 mest aktive er herunder:
Liselott Blixt (O)
Ole Birk Olesen (I)
Benny Engelbrecht (S)
Uffe Elbæk (UP)
Søren Pind (V)
Jakob Engel-Schmidt (V)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Mette Gjerskov (S)
Fatma Øktem (V)
Rasmus Prehn (S)
Anders Samuelsen (I)
Christian Juhl (Ø)
Pia Olsen Dyhr (F)
Per Clausen (Ø)
Esben Lunde Larsen (V)
Kristian Jensen (V)
Henrik Høegh (V)
Martin Geertsen (V)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Mogens Jensen (S)
Karen Johanne Klint (S)
Magnus Heunicke (S)
Jan E. Jørgensen (V)
John Dyrby Paulsen (S)
Ida Auken (F)
Andreas Frost Steenberg (B)
Manu Sareen (B)
Mai Henriksen (C )
Nick Hækkerup (S)
Merete Riisager (I)
Nikolaj Barslund Villumsen (Ø)
Sofie Carsten Nielsen (B)
Mogens Lykketoft (S)
Jeppe Kofoed (S)
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Zenia Stampe (B)
Hans Kristian Skibby (O)
Anni Matthiesen (V)
Eva Kjer Hansen (V)
Karin Gaardsted (S)
Jacob Bjerregaard (S)
Joachim B. Olsen (I)
Marie Krarup (O)
Pia Kjærsgaard (O)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 38?

Togfond, olieskat og oliearbejdspladser
Med aftalen om togfonden og dens finansiering var scenen sat for et større politisk slagsmål. Det var i særdeleshed Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og SF, som markerede sig på spørgsmålet. Tre af partierne havde ligefrem forberedt kampagner til formålet, som det fremgår af grafikken fra Socialdemokraterne, Venstre og SF. Emnet kom ind på førstepladsen i uge 38 og udgjorde 12,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kommunal- & regionsvalg 2013
Kommunal- & regionsvalg 2013 kom ind på listens andenplads. Her var det folketingsmedlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten, der satte dagsordenen. Emnet udgjorde 11,1 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokale emner
Det var langt overvejende folketingsmedlemmer fra Venstre, som havde lokale emner på dagsordenen. Emnet udgjorde 6,4 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Partispørgsmål
Det var landsmødet i Det Radikale Venstre og årsmødet i Dansk Folkeparti, som prægede partispørgsmålene. Emnet udgjorde 5,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Udenrigs
Udenrigsstoffet kom ind på femtepladsen, hvilket skyldes folketingsmedlemmer på studietur, valget i Tyskland og udenlandsk statsbesøg i Danmark. Emnet udgjorde 5,7 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 38: Liberal Alliance klart mest aktiv på Facebook
Folketingsmedlemmerne fra Liberal Alliance var helt klart de mest aktive på Facebook i uge 38. Men faktisk var der stigende aktivitet hos alle partier, bortset fra Det Konservative Folkeparti, som måtte se sig henvist til sidstepladsen.

Det var kun Liberal Alliance og Enhedslisten, som nåede over gennemsnittet. Men de andre partier samlede sig lige under gennemsnittet, der vises som den stiplede linje på grafen og det lå i uge 38 på 4,9 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 38:
Dansk Folkeparti 4,5
Det Konservative Folkeparti 3
Det Radikale Venstre 4,7
Enhedslisten 5,2
Liberal Alliance 9,1
SF 3,5
Socialdemokraterne 4,6
Venstre 4,4
AVG 4,9

Folketingsmedlemmerne foretog 784 statusopdateringer på Facebook i uge 38
I uge 38 blev der foretaget 784 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 54,9 procent i forhold til ugen før. Det er faktisk en rekord: Jeg har aldrig registreret så mange statusopdateringer på en uge.

En del af forklaringen er på stigningen skyldes en voldsom aktivitet blandt Socialdemokraterne, men også et forholdsvist højt antal statusopdateringer om kommune- og regionsvalg.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 888 nye followers på Facebook i uge 38
Der var tre store udsving i tallene for uge 38. To af dem er tæt forbundne, da de skyldes Uffe Elbæks farvel til Det Radikale Venstre. Det betød et voldsomt fald i antallet af followers hos Det Radikale Venstre og en stigning for trenden, udenfor parti = Uffe Elbæk. Samtidig havde Elbæk en nettotilvækst på 293 followers. Så det kunne tyde på, at der er taget godt mod Elbæks sologang.

Det tredje store udsving er hos Venstre, hvor partiet mister 1.309 followers i uge 38. Det skyldes alene, at Henrik Høegh har valgt at skifte sin Facebookprofil ud med en Facebookside i forbindelse med kommunalvalget, men uden at nedlægge sin gamle profil. Det er værd at vide mærke i, at han ikke har valgt, at konvertere sin gamle profil til en side, og dermed holde fast i både venner og followers, men i stedet har valgt at bruge en ny side.

Det må være forvirrende for vælgerne på Lolland, at han således findes flere steder. I forhold til måden, at opgøre followers på, så er sagen imidlertid simpel: En Facebookside vinder altid over en Facebookprofil.

Men der er endnu et bemærkelsesværdigt forhold ved Henrik Høeghs holden fast i begge dele, og det er, at han poster statusopdateringer på begge.

Det kunne se ud til, at han forsøger at gestalte sig, som to forskellige politiske personer, for på den gamle Facebookprofil beskriver Henrik Høegh sig som: “Folketingsmedlem hos Venstre, Danmarks Liberale Parti og Borgmesterkandidat hos Venstre Lolland”, mens han på den nye beskriver sig som: “Henrik Høegh borgmesterkandidat”.

Det er uskønt og forvirrende.

Med de 888 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 12.879 nye followers siden 28. juli 2013.

Dansk Folkeparti 3.833
Det Konservative Folkeparti 267
Det Radikale Venstre -7.345
Enhedslisten 1.021
Liberal Alliance 802
SF 939
Socialdemokraterne -1.080
Venstre 5.792
Udenfor parti 8.650

På den ene graf kan man udviklingen for de seneste 8 uger, mens man lige herover kan se akkumuleringen af followers. Den første er naturligvis interessant, hvis man vil have et billede på tilslutningen fra uge til uge. Den anden er interessant, hvis man vil holde øje med hvilken retning udviklingen bevæger sig.

Når man kigger på graferne, så tegner der sig, det samme entydige billede, som har vist sig siden slutningen af juli: Venstres folketingsmedlemmer er de bedste til at etablere og fastholde relationer, men folketingsmedlemmerne fra Liberal Alliance følger nogenlunde med. Der er et stort felt, hvor der ikke er nogen videre bevægelse. I den gruppe bliver der ikke bygget nye relationer. Men der tabes heller ikke mange.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 20. september 2013 på 1.113.378.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 64.923
Det Konservative Folkeparti 35.818
Det Radikale Venstre 90.035
Enhedslisten 125.583
Liberal Alliance 46.489
SF 172.920
Socialdemokraterne 322.317
Venstre 246.643
Udenfor parti 8.650

Partiernes samlede antal followers ses på søjlediagrammet.


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 22. september 2013 på www.facebook.com/troels.runge
Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *