Må – må ikke … II

Fra 9. til 19. april 2010 har et spørgepanel hos Lederne svaret på spørgsmål om “Lederes holdning til og brug af sociale medier”. Spørgsmålene er gået bredt på brugen af sociale medier, som eksempelvis Facebook, Twitter og LinkedIn, men ikke noget specifikt socialt medie som sådan. Grundlaget for rapporten er svar fra 1.781 medlemmer. Det er der kommet en række interessante tal ud af.

Overordnede set er lederne splittet i brugen af sociale medier. 48 % svarer ja til, at medarbejderne i deres virksomhed må benytte de sociale medier i arbejdstiden, hvortil 52 % svarer nej. Og som det konkluderes i undersøgelsen, så er der “således stor forskel på, hvordan virksomhederne tackler medarbejdernes brug af sociale medier”.

Af de 48 procent som i Ledernes undersøgelse svarer, at medarbejderne gerne må bruge de sociale medier i arbejdstiden har 18% af virksomhederne formuleret etiske retningslinjer for medarbejdernes brug af de sociale medier. Man kan vel med nogen hævde, at det er ihvertfald er over 61% af virksomhederne, der har klare retningslinier for brug af sociale medier, idet et nej vel også er en form for rettetråd.

Blandt de 48%, hvor mearbejdernes brug af sociale medier er accepteret, har hver femte leder været i “situationer, hvor de har følt det nødvendigt at sætte grænser for eller føre kontrol med medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden”.

Det er iøvrigt værd at bemærke, at da HK/Privat 25. juni 2010 offentliggjorde en undersøgelse om deres medlemmers private brug af nettet i arbejdstiden, oplevede 32 % “en decideret positiv tilladelse fra arbejdsgiveren, imens resten enten ikke kender politikken eller er på en arbejdsplads uden regler for internet.”

Videre kunne man læse, at undersøgelsen havde fundet at der er “noget strammere styring af medarbejdernes Facebook-brug. Her svarer 31 %, at de har forbud imod at gå på Facebook i arbejdstiden.” (“Masser af privat surfing i arbejdstiden”, 25. juni 2010, http://www.hk.dk/privat/aktuelt/nyheder/juni_2010/masser_af_privat_surfing_i_arbejdstiden)

Umiddelbart kunne noget tyde på, at Ledere og medarbejdere er enige om at differentiere mellem sociale medier og brug af internettet generelt. Sammenholder man tallene er der noget der tyde på, at der ligger en kommunikationsopgave og venter på Lederne.

Tidsrøver og underholdning eller netværksfunktion
Splittelsen blandt lederne går igen, når det kommer til brugen af sociale medier. Her svarer 50% af lederne, at de ser sociale medier, som en tidsrøver, hele 46% betragter dem som ren underholdning. I den anden grøft betragter 44 % de sociale medier som en netværksfunktion, mens 29% ser dem som en måde at holde sig opdateret på.


Spørgsmål med flere svarmuligheder: “Hvordan kan man bedst beskrive din overordnede holdning til Facebook og andre sociale medier?”

Blandt lederne har 65% en profil på sociale medier, som eksempelvis Facebook, LinkedIn, eller Twitter. Men tallene viser også, at lederne overvejende betragter de sociale medier, som noget der tilhører den private sfære. Hele 72% svarer på spørgsmålet “I hvilken grad er du aktiv på sociale medier eksempelvis Facebook,
LinkedIn, Twitter i din arbejdstid?” at det gør de “i ringe grad” eller “slet ikke”. Kun samlet 5% benytter sociale medier “I meget høj grad” eller “I høj grad”. 19% har svaret at de benytter medier “I nogen grad”.

Der til kommer, at “knap syv ud af 10 ledere bruger primært de sociale medier til at vedligeholde social kontakt med venner og familie dvs. i en ikke arbejdsmæssig sammenhæng.” Når de sociale medier bliver brugt blandt ledere, så bruger 50% dem til at søge personer til deres netværk, mens 40% holder kontakt til andre ledere. Kun 8% bruger de sociale medier til at søge kandidater til jobs.


Spørgsmål med flere svarmuligheder: “Hvad bruger du sociale medier, som eksempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter til?”

Rapporten hedder
SOCIALE MEDIER
Facebook, twitter og LinkedIn
Lederes holdning til og brug af sociale medier.
Juni 2010

Kan hentes på http://www.lederne.dk/lho/publikationer/undersoegelserogudgivelser/diverse/diverse.htm

Læs også Magasinet Lederne, nr. 4, juli-august 2010
Ledere er også på Facebook
Rent tidsrøveri
At være online forpligter
Slip bare medarbejderne løs på Facebook – Den begejstrede

Her på sitet: Må – Må ikke …

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *