Kedsommelig S-kampagne

De socialdemokratiske folketingsmedlemmer havde i uge 39 travlt med at kritisere Venstre.  Socialdemokraterne postede 29 statusopdateringer med eksplicit kritik. Kampagnen udgjorde næsten 17 procent af det samlede antal socialdemokratiske statusopdateringer. Men fremgangsmåden er skåret efter den samme model, som Socialdemokraterne tidligere har anvendt, hvor der postes præfabrikeret grafik og deles links til de samme historier på nyhedsmedierne.

Det er lige en tand for gennemskueligt og analogt. Indtil videre har Venstre klogeligt svaret det bedste de kunne: Ingenting.

Partilederrunden på Facebook i uge 39: Vestager mest aktiv
Partilederne nåede at foretage 29 statusopdateringer i uge 39. Margrethe Vestager var den mest aktive, efterfulgt af Kristian Thulesen Dahl. Men begge havde dog et forholdsvist lavt antal statusopdateringer.

Udover statsministerens fravær, så er det mest bemærkelsesværdige nok, at Johanne Schmidt-Nielsen kun fik foretaget en statusopdatering.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer:
Margrethe Vestager 8
Kristian Thulesen Dahl 5
Anders Samuelsen 4
Lars Løkke Rasmussen 4
Annette Lilja Vilhelmsen 4
Lars Barfoed 3
Johanne Schmidt-Nielsen 1
Helle Thorning-Schmidt 0

118 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 39
I uge 39 var 118 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 71 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 147 folketingsmedlemmer af de 165 der er på Facebook, hvilket svarer til 89 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har 15 fra Dansk Folkeparti været aktive i denne uge, svarende til 88 procent af partiets folketingsmedlemmer på Facebook. Hos Det Radikale Venstre var 14 ud af 16 aktive, svarende til 88 procent af folketingsmedlemmerne.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

37 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 118 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 39, var der 37 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 39 udgjorde de 31 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 30 folketingsmedlemmer.

Der var 52 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der var 9 folketingsmedlemmer fra Venstre, mens der var 8 fra Socialdemokratiet. Der var 5 fra Dansk Folkeparti. Der var 4 fra hhv. Liberal Alliance og Det Radikale Venstre. Der var 3 fra Enhedslisten, 2 fra SF, mens der igen kun var et meget aktivt folketingsmedlem fra Det Konservative Folkeparti. Uffe Elbæk var, som sædvanlig, meget aktiv i uge 39.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 37 mest aktive er herunder:

Jakob Engel-Schmidt (V)
Liselott Blixt (O)
Karin Gaardsted (S)
Rasmus Horn Langhoff (S)
Uffe Elbæk (UP)
Per Clausen (Ø)
Morten Marinus (O)
Benny Engelbrecht (S)
Ole Birk Olesen (I)
Karen Johanne Klint (S)
Mogens Jensen (S)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Mette Bock (I)
Kristian Jensen (V)
Ellen Trane Nørby (V)
Esben Lunde Larsen (V)
Fatma Øktem (V)
Erling Bonnesen (V)
Søren Pind (V)
Mette Gjerskov (S)
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Merete Riisager (I)
Christian Friis Bach (B)
Lene Espersen (C )
Christian Juhl (Ø)
Hans Andersen (V)
Jeppe Kofoed (S)
Pia Olsen Dyhr (F)
Margrethe Vestager (B)
Hans Kristian Skibby (O)
Marie Krarup (O)
Mikkel Dencker (O)
Anni Matthiesen (V)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Andreas Frost Steenberg (B)
Rasmus Helveg Petersen (B)
Rosa Lund (Ø)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 39?

Udenrigs
Udenrigsstoffet kom ind på førstepladsen, og det skyldes i høj grad, at en række folketingsmedlemmer var til FNs generalforsamling i New York, mens andre har været på studieture med deres udvalg. Samtidig var der efterdønninger af det tyske valg. Emnet udgjorde 14,1 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kommunal- & regionsvalg 2013
Kommunal- & regionsvalg 2013 kom ind på listens andenplads. Det var overvejende folketingsmedlemmerne fra Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der satte dagsordenen. Emnet udgjorde 13,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Diverse
Diverse kategorien er en blandet landhandel af små spørgsmål, som ikke har noget andet tilfælles end at de har et politisk snit. Emnet udgjorde 6,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kritik af partier
Det er næsten udelukkende de socialdemokratiske folketingsmedlemmers fortjeneste, at kritik af partier kommer med på listen. De socialdemokratiske folketingsmedlemmer postede 29 statusopdateringer med eksplicit kritik af Venstre. Kritikken udgjorde næsten 17 procent af det samlede antal socialdemokratiske statusopdateringer. Kritikken virker ser imidlertid orkestreret ud, med præfabrikeret grafik og deling af links til de samme historier på nyhedsmedierne – som det fremgår af grafikken. Emnet udgjorde 6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokale emner
Det var langt overvejende folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Venstre, som havde lokale emner på dagsordenen. Emnet udgjorde 5,4 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 39: Liberal Alliance mest aktiv på Facebook
Folketingsmedlemmerne fra Liberal Alliance var igen de mest aktive på Facebook, men både Liberal Alliances og de andre folketingsmedlemmers aktivitetsniveau faldt i uge 39.

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten nåede over gennemsnittet, mens Socialdemokraterne landede lige på gennemsnittet, der vises som den stiplede linje på grafen, som lå på 4,0 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 39:
Dansk Folkeparti 5,1
Det Konservative Folkeparti 2,7
Det Radikale Venstre 3,9
Enhedslisten 4,4
Liberal Alliance 5,7
SF 2,5
Socialdemokraterne 4,0
Venstre 3,6
AVG 4,0

Folketingsmedlemmerne foretog 666 statusopdateringer på Facebook i uge 39
I uge 39 blev der foretaget 666 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er et fald på 15,1 procent i forhold til ugen før, men der var antallet af statusopdateringer så til gengæld rekordstort.

En del af forklaringen er, at folketingsmedlemmerne fra Venstre var mindre aktive i uge 39, end de plejer at være.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 2.916 nye followers på Facebook i uge 39
Der var ikke de store udsving i uge 39, men til gengæld var der tre af partierne, der var lidt bedre til, at samle nye followers. Det var Socialdemokraterne, Venstre og Enhedslisten, som fik samlet 1.843 nye followers, eller hvad der svarer til lidt over 63 procent af de nye followers i uge 39. Socialdemokratiet fordoblede næsten deres ugentlige tilslutning, så det ser ud til, at deres øgede indsats har betydning.

De andre partier havde, uden at imponere, en jævn tilslutning. Og selvom det er på det jævne, så er det alligevel et par ting, som er værd at lægge mærke til:
– både SF og Det Konservative Folkeparti har været bedre end sædvanligt til at samle nye followers.
– Det Radikale Venstre havde en fin uge med forholdsvist mange nye followers – partiet samlede næsten 4 gange så mange nye followers i uge 39, som det ugentlig havde efter sommeren og frem til Uffe Elbæks exit.

Med de 2.916 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 15.795 nye followers siden 28. juli 2013.

Dansk Folkeparti 4.042
Det Konservative Folkeparti 417
Det Radikale Venstre -6.984
Enhedslisten 1.558
Liberal Alliance 932
SF 1.150
Socialdemokraterne -398
Venstre 6.416
Udenfor parti 8.662

På den ene graf kan man udviklingen for de seneste 8 uger (Øverst i dette afsnit), mens man lige herover kan se akkumuleringen af followers. Den første er naturligvis interessant, hvis man vil have et billede på tilslutningen fra uge til uge. Den anden er interessant, hvis man vil holde øje med hvilken retning udviklingen bevæger sig.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 27. september 2013 på 1.116.294.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 65.132
Det Konservative Folkeparti 35.968
Det Radikale Venstre 90.396
Enhedslisten 126.120
Liberal Alliance 46.619
SF 173.131
Socialdemokraterne 322.999
Venstre 247.267
Udenfor parti 8.662

Partiernes samlede antal followers ses på søjlediagrammet.


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 30. september 2013 på www.facebook.com/troels.runge
Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *