How do you due

Den mest besynderlige statusopdatering blandt folketingsmedlemmerne på Facebook i uge 41 kom uden tvivl fra Venstres Karsten Nonbo. Efter knap to måneders tavshed på Facebook postede han, 10. oktober 2013, et link til en video på MetroXpress, ”Se video: Politiet ‘dræber’ på Nørrebro”, og ledsagede linket med ordene: ” How do you due”.

Sådan kan man også bruge muligheden for ufiltreret adgang til vælgerne.

I det hele taget var det en atypisk uge blandt folketingsmedlemmerne på Facebook. Og især for Venstres medlemmer, som lagde fint fra land med landsmøde, men endte i et forsvar for deres formand, Lars Løkke Rasmussen, der i løbet af ugen, som bekendt, fik raget flere møgsager til sig, og endte ugen i lidt af et stormvejr på nyhedsmedierne.

Men det var ikke i nyhedsmedierne, at Lars Løkke Rasmussen – og Venstre – blev mødt med kritik. Og den kom, næsten som sædvanligt, fra de socialdemokratiske folketingsmedlemmer på Facebook.

Det mest bemærkelsesværdige i den sammenhæng er nok, at Venstre, enten på trods af eller på grund af kritikken, ser ud til at have haft en lidt bedre tilslutning på Facebook end normalt, hvor partiets folketingsmedlemmer fik Venstre 1.259 nye followers. Og Lars Løkke Rasmussen for stod for 547 af de nye followers.

Kritikken og mediestormen ser dermed ikke ud til, at have haft den store negative indflydelse på Lars Løkke Rasmussen.

Partilederrunden på Facebook i uge 41: Vestager og Løkke Rasmussen de mest aktive
Partilederne foretog 32 statusopdateringer i uge 41. Margrethe Vestager og Lars Løkke Rasmussen var de mest aktive, tæt efterfulgt af Anders Samuelsen.

Som den eneste partileder var statsministeren helt fraværende på Facebook.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer, og den ses også i søjlediagrammet:
Margrethe Vestager  7
Lars Løkke Rasmussen  7
Anders Samuelsen  6
Kristian Thulesen Dahl  4
Lars Barfoed  4
Johanne Schmidt-Nielsen   2
Annette Lilja Vilhelmsen  2
Helle Thorning-Schmidt   0

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses af grafen.

122 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 41
I uge 41 var 122 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 74 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 149 folketingsmedlemmer af de 166 der er på Facebook, hvilket svarer til 90 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har hele 37 af Venstres folketingsmedlemmer på Facebook været aktive i denne uge, hvilket svarer til 82 procent af partiets folketingsmedlemmer på Facebook. Hos Det Radikale Venstre var 13 ud af 16 aktive, svarende til 81 procent af folketingsmedlemmerne.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

45 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 129 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 41, var der 45 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 41 udgjorde de 37 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 38 folketingsmedlemmer.

Der var 39 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der var 15 folketingsmedlemmer fra Venstre, 7 fra Socialdemokratiet. Der var 6 fra Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, 3 fra hhv. Enhedslisten og Liberal Alliance, mens der kun var 4 fra Dansk Folkeparti. Der var 2 fra SF og Det Konservative Folkepart. Uffe Elbæk var igen meget aktiv i uge 41.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 45 mest aktive er herunder:

Uffe Elbæk (UP)
Liselott Blixt (O)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Per Clausen  (Ø)
Karen Johanne Klint (S)
Pia Olsen Dyhr (F)
Morten Marinus (O)
Fatma Øktem (V)
Kristian Jensen (V)
Rasmus Horn Langhoff  (S)
Christian Juhl (Ø)
Erling Bonnesen (V)
Flemming Damgaard Larsen (V)
Søren Pind (V)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Esben Lunde Larsen (V)
Jakob Engel-Schmidt  (V)
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Merete Riisager (I)
Sofie Carsten Nielsen (B)
Pia Kjærsgaard  (O)
Jan E. Jørgensen (V)
Ole Birk Olesen (I)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Brian Mikkelsen (C )
Søren Espersen (O)
Anni Matthiesen (V)
Mogens Jensen (S)
Andreas Frost Steenberg (B)
Manu Sareen (B)
Lene Espersen (C )
Ulla Tørnæs  (V)
Hans Andersen (V)
Martin Geertsen (V)
Benny Engelbrecht (S)
Mette Gjerskov (S)
Karen Hækkerup (S)
Rosa Lund  (Ø)
Christian Friis Bach (B)
Marie Krarup (O)
Jane Heitmann (V)
Lars Løkke Rasmussen (V)
Margrethe Vestager (B)
Lone Loklindt (B)
Bent Bøgsted  (O)
Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 41?

Kommunal- & regionsvalg 2013
Med 88 statusopdateringer røg Kommunal- & regionsvalg 2013 ind på listens førsteplads i uge 41. Det var overvejende folketingsmedlemmerne fra Venstre, der satte dagsordenen, men også folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fik skrevet om emnet, der udgjorde 11 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kritik af partier
Igen var det Socialdemokraterne, der gik forrest med kritik af andre. Og igen var det fortrinsvist Venstre og Lars Løkke Rasmussen, der var målet for kritikken.  Socialdemokraterne stod alene for lidt over 37 procent af de statusopdateringer, der eksplicit havde kritik rettet mod andre. Men hvad der egentligt er mere bemærkelsesværdigt, er at Venstres folketingsmedlemmer svarede igen.  Det plejer de ellers ikke, at gøre så meget i. Venstres folketingsmedlemmers kritik udgjorde lidt over 21 procent og var mest utilfredshed med, at statsministeren ikke svarer. Kritikken udgjorde 8,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kultur
Kulturnatten og diverse sportsarrangementer prægede også folketingsmedlemmernes statusopdateringer i uge 41. Emnet udgjorde 6,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Økonomi
De økonomiske spørgsmål sneg sig ind på en fjerdeplads. Statusopdateringerne handlede om en bred vifte, af økonomiske spørgsmål. Samlet set udgjorde emnet 6,4 procent af alle statusopdateringer.

#vlm13
Venstres landsmøde nåede ind på femtepladsen. Det skyldes udelukkende statusopdateringer fra folketingsmedlemmer fra Venstre. Emnet udgjorde 6,3 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 41: Dansk Folkeparti og Venstre de mest aktive på Facebook
Folketingsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti og Venstre var de mest aktive på Facebook i uge 41, med Dansk Folkepartis folketingsmedlemmers marginalt mere aktive.

I den anden ende af skalaen endte de socialdemokratiske folketingsmedlemmer i bunden, hvilket er lidt overraskende, eftersom de har været nogenlunde kørende i et godt stykke tid.

Næsten alle partier var over gennemsnittet, der vises som den stiplede linje på grafen, og som lå på 4,6 statusopdateringer pr. folketingsmedlem, bortset fra Det Konservative Folkeparti, SF og Socialdemokratiet.

Hyllesteds lille tabel for uge 41:
Dansk Folkeparti 5,5
Det Konservative Folkeparti 4,1
Det Radikale Venstre 5,1
Enhedslisten 4,7
Liberal Alliance 4,9
Socialistisk Folkeparti 4,0
Socialdemokraterne 3,4
Venstre 5,4
AVG 4,6

Folketingsmedlemmerne foretog 800 statusopdateringer på Facebook i uge 41
I uge 41 blev der foretaget 800 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er et fald på 8,8 procent i forhold til ugen før, hvor der også blev sat rekord for folketingsmedlemmernes statusopdateringer.

Den enkeltstående største forklaring på faldet er, at de Socialdemokratiske folketingsmedlemmer postede 72 færre statusopdateringer i uge 41, sammenlignet med uge 40.

I det lys er 800 statusopdateringer mange.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.Søjlediagrammet herunder viser fordeling på partierne.

Folketingsmedlemmerne fik 4.030 nye followers på Facebook i uge 41
Der var egentlig ikke de store udsving i mellem partierne i uge 41, men alligevel er det værd at bemærke, at Venstre og Enhedslisten var de bedste til at samle nye followers. Enhedslisten fik hele 1.004 nye followers, mens Venstre toppede med 1.259 nye followers.

I den sammenhæng er det interessant, at Lars Løkke Rasmussen for stod for 547 af de nye followers. Den megen hurlumhej omkring Venstreformanden har ikke haft den store negative indflydelse på hans tilslutning på Facebook. Umiddelbart ser det ud til, at det har været en god uge.

Med de 4.030 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 26.089 nye followers siden 28. juli 2013.

Dansk Folkeparti 5.665
Det Konservative Folkeparti 697
Det Radikale Venstre -6.544
Enhedslisten 3.421
Liberal Alliance 3.018
SF 1.456
Socialdemokraterne 1.137
Venstre 8.424
Uffe Elbæk 8.815

På den øverste graf kan man udviklingen for de seneste 8 uger, mens man kan se akkumuleringen af followers. Den første er naturligvis interessant, hvis man vil have et billede på tilslutningen fra uge til uge. Den anden er interessant, hvis man vil holde øje med hvilken retning udviklingen bevæger sig.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 66.755
Det Konservative Folkeparti 36.248
Det Radikale Venstre 90.836
Enhedslisten 127.983
Liberal Alliance 48.705
SF 173.437
Socialdemokraterne 324.534
Venstre 249.275
Uffe Elbæk 8.815

Partiernes samlede antal followers ses på søjlediagrammet herunder.


Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Udviklingen for uge 41 er målt fra 5. oktober til og med 11. oktober 2013.

Ovenstående blev først offentliggjort 13. oktober 2013 på www.facebook.com/troels.runge

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *