Gode konservative takter på Facebook

Der er sket noget med Det Konservative Folkeparti på Facebook. De seneste uger har partiets folketingsmedlemmer samlet set været mere aktive og engagerede end set i lang tid. Selv Det Konservative Folkepartis formand Lars Barfoed viser øget fokus på Facebook. Det er en god start, men der skal mere til. Formanden skal være mere synlig, og så bør der lægges mere fokus på konservative mærkesager, frem for på dagsaktuelle emner.

Lars Barfoed har svaret mere offensivt. Brian Mikkelsen har fået slået flere sider sammen, hvilket har fået hans antal af følgere til at stige betragteligt. Nytiltrådte folketingsmedlem Charlotte Dyremose har konverteret sin personlige profil til en side. Det samme har Tom Benkhe, som i samme ombæring er begyndt at bruge siden aktivt. Og samtidig har Mai Mercado og Lene Espersen formået ikke bare at fastholde et højt aktivitetsniveau, men også at øge det. Alle folketingsmedlemmer anvender nu Facebooksider, og alle er tilmed verificerede. Det er godt.

Strømliningen af folketingsmedlemmernes kommunikation på Facebook ser ud til at være en koordineret strategisk satsning på de sociale medier – og især på Facebook – hen imod et kommende folketingsvalg. Samtidig er Det Konservative Folkeparti forholdsvis aktiv på Twitter som parti på @konservativedk, og partiet er synligt med partisider på både Facebook og Google+. Når det kan tages som udtryk for en strategisk satsning, er det fordi det blandt andet sker i forlængelse af, at partiet har ændret sit grafiske udtryk og fået redesignet deres hjemmeside, www.konservative.dk. På Facebook manifesterer det sig nu visuelt ved at grafikken (i toppen på medlemmernes sider) overvejende består af sort-hvide fotos og partiets grønne bomærke.

Det er et smart træk, for de sociale medier kan blive en meget vigtig bro for de konservative folketingsmedlemmer til deres vælgere og medlemmer, eftersom partiet ikke fylder meget i nyhedsmedierne sammenlignet med de andre partier. Men skal strategien virke, må folketingsmedlemmerne være vedholdende i deres engagement og samtidig sætte konservative temaer på dagsordenen. Og selvom der nu er fine takter, må Lars Barfoed begynde at gøre mere ud af kommunikationen på Facebook. Hvis det ikke sker, kan satsningen løbe ud i sandet.

Deltagelse
201403kons100En af de væsentligste forandringer er hverken stigende aktivitet som sådan eller ændringer af det visuelle udtryk. Det væsentligste er nok, at konservative folketingsmedlemmer er begyndt at deltage i samtalerne på deres Facebooksider. Det gælder også partiformand Lars Barfoed.

Det er fristende, at sige de har skelet til, hvordan en del af Venstres folketingsmedlemmer og i særdeleshed Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, gør meget ud af deltagelsen på Facebook. Men uanset årsagen er det en positiv overraskelse; for ét er at bruge Facebook som megafon for politiske holdninger, noget andet er at tage samtalen og diskussionen. Og tage den alvorligt. Det kræver en indsats, som ikke altid let, men så meget desto mere vigtig.

Umiddelbart kan samtalen have positiv indflydelse på ”tonen” på siderne, og så fremmer den engagementet og loyaliteten, samtidig med at den underbygger folketingsmedlemmernes autenticitet.

20140328kons001

Kultur omfatter bl.a. EM Håndbold, Kevin Magnusson, MGP og OL, mens kritik inkluderer fx. Den Hemmelige Socialdemokrat, og økonomi fx. omfatter sager som DONG & McKinsey.

Stay on message!
Som det fremgår af diagrammet herover, fylder emnet Christiansborg og agenda meget på de konservative folketingsmedlemmers Facebooksider. Emnet omfatter kommunikationstekniske spørgsmål (som konvertering af Facebooksider, postering af nye topbannere, mm.), besøg på borgen, kalenderspørgsmål, men også kuriøse emner som fx. giraffen Marius. Og lægger man dertil de mere personlige statusopdateringer, som indtager tredjepladsen, fylder mindre væsentlige politiske emner meget på den konservative dagsorden. Til sammen udgør de to emnefelter knap 18 procent af den konservative kommunikation.

I sig selv er de to områder behandlet rimeligt, antalsmæssigt.

Problemet er proportionerne. Og mere præcist, at de mere hårde politiske spørgsmål bliver behandlet for lidt. Det er en klar fejl, eftersom det er på de politiske emner, de konservative høster gevinster og anerkendelse fra baglandet. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan Lars Barfoed fik en konservativ vindersag på Facebook, da han sagde nej til at indgå et forlig om folkeskolen.

Man kan argumentere for, at emnerne udland og forsvar har et vist politisk overlap i forbindelse med situationen i Ukraine, og at emnet dermed er godt på dagsordenen. Og at de konservative har været gode til at sætte dagsordenen på spørgsmålet om velfærdsydelser (børnecheck og EU).

Men det er vigtigt, at de konservative får sat en klar dagsorden på spørgsmål som skat, uddannelse, og europaparlamentsvalget, der afholdes 25. maj 2014. For det er her de konservative vælgere er. Og det er her folketingsmedlemmerne får resonans.

På sin vis ville det være let for de konservative folketingsmedlemmer at booste deres statusopdateringer med emner, som er aktuelle og hvor konservative værdier kan komme i spil. De næste to måneder kunne de fx hver i sær skrive en opdatering om ugen om det kommende parlamentsvalg. Eller hvad med at sætte fokus på udviklingen i folkeskolen, hvor de konservative kerneværdier kunne trækkes frem?

20140328kons002

Stigende aktivitet
Udover den mere aktive deltagelse på folketingsmedlemmernes sider, har der samtidig været en stigning i antallet af statusopdateringer, som det fremgår af grafen herover.

I den forbindelse er det værd at lægge mærke til, at antallet af folketingsmedlemmer, som er meget aktive, når det handler om at poste statusopdateringer, også er stigende, som det fremgår af grafen herunder. Og, alt andet lige, så burde et forholdsvist højt aktivitetsniveau betyde en større synlighed i netværket for den for den enkelte politiker.

Det er også værd at nævne, at der for folketingsmedlemmer med færre end 7 statusopdateringer om ugen, samtidig er en stigning i antal opdateringer. Varer tendensen ved, vil vi se flere konservative folketingsmedlemmer med højt aktivitetsniveau på Facebook den kommende tid.

20140328kons003

Grafen vise antallet af de meget aktive folketingsmedlemmer på Facebook. Meget aktiv er her defineret ved 7 statusopdateringer eller mere om ugen.

2014bmkonsDen stigende aktivitet er ledsaget af annoncering, som eksempelvis den sponsorerede Facebook post med Brian Mikkelsen fra i dag viser. Men det manglede da også bare. Og resultatet er et stigende antal følgere til de konservative folketingsmedlemmer.

Kigger man på tilslutningen i de første 12 uger af 2014, er den steget fra 36.665 følgere i uge 1 til 44.855 i uge 12. Altså hele 8.190 nye følgere. Og det er faktisk en ganske pæn stigning for Det Konservative Folkeparti.

Stigningen vises på grafen herunder.

20140328kons004

Kigger man på fordelingen mellem de konservative folketingsmedlemmer, ligger Mai Mercado helt i top. I de første 12 uger af 2014 har hun stået for 30 procent af de konservative statusopdateringer (som det fremgår af cirkeldiagrammet herunder). Hun efterfølges af Brian Mikkelsen med 19 procent, derefter Lene Espersen med 17 procent og Mike Legarth på 14 procent. Lidt overraskende tegner Tom Behnke sig for 10 procent af statusopdateringerne. Men det er kun positivt, idet Behnke i lange stræk af 2013 var inaktiv på Facebook.  Men fordelingen sætter også både Charlotte Dyremose og Lars Barfoeds indsats i relief. For fem procent er ikke nok. Og slet ikke for en partiformand.

20140328kons005

20140328kons006

Søjlediagrammet herover viser hvordan de 413 statusopdateringer fordeler sig på hver enkelt folketingsmedlem.

Lars Barfoed
Selvom Lars Barfoed er blevet bedre til at svare for sig, og dermed er blevet mere synlig på Facebook i de senere uger, er hans aktivitetsniveau langt fra højt nok.  Kigger man på aktivitetsniveauet over de seneste 12 uger, så har Barfoed godt nok intensiveret indsatsen, som det fremgår af grafen herunder.

20140328kons007

Og den øgede indsats har blandt har formentlig resulteret i flere følgere (som det fremgår af grafen herunder). Men fastholdelse af loyalitet blandt følgere og evnen til at sætte den politiske dagsorden vil kræve en øget synlighed på den lange bane. Og det forudsætter mere end 3 til 6 statusopdateringer om ugen. Det kræver mindst en om dagen, som er velforberedt og indholdsmæssigt skarp.

Kigger man på de øvrige partiledere, så ligger en del af dem (Vestager, Samuelsen og Thulesen Dahl i særdeleshed) på den pæne side af syv statusopdateringer om ugen. Og der skal Barfoed også op. Ikke for at konkurrere med de andre partiledere, men fordi de konservative vælgere naturligt kigger i retning af partiets førstemand.

I den position går det ikke at være tavs.

20140328kons008

Her finder du de konservative folketingsmedlemmer på Facebook:

Lene Espersen
Tom Behnke
Mike Legarth
Mai Mercado
Brian Mikkelsen
Lars Barfoed
Charlotte Dyremose

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *