Folketinget er godt på vej mod en digital kultur


Herover udviklingen i antallet af followers fra juni 2011 til september 2012.

Det er nu lidt mere end år siden, det nuværende Folketing blev sammensat. Og selvom valgkampen er forbi, så ser det ud til at udvekslingen af politiske synspunkter fortsætter på de sociale medier. De sociale medier er ved at indskrive sig, som en central del af kommunikationen mellem vælgere og politikere.

Hele 92% af Folketingets medlemmer er nu på Facebook, mens 89 medlemmer benytter Twitter. Det tal kan imidlertid godt være større, men det vender jeg tilbage til senere.

Selvom væksten, i antallet af followers, ikke har været så voldsom, som den var under valgkampen, så er antallet af followers i det forløbne et år steget med hele 169.129 followers på Facebook. På valgdagen havde de valgte 782.766 followers og det tal er nu steget til 951.895 followers.
På Twitter er det tilsvarende tal steget med 75.343 followers, fra 25.050 followers til 100.393 followers nu.

Men de sociale medier er også ved at blive en væsentlig del af kommunikationen mellem politikere og presse. Politikernes brug af sociale medier fylder mere i mediebilledet end tidligere. I stigende grad bliver politikernes udsagn på Facebooksider og Twitterprofiler brugt, som kilder i den politiske journalistik. Og det er der sikkert mange gode grunde til. En af dem kunne være, at næsten alle politikere er tilgængelige på Facebook og mange er på Twitter. Så mangler vi bare, at journalisterne klart kildeangiver, evt. med links, når de benyttet udsagn, som de har hentet fra politikernes profiler på de sociale medier.

Dette blogindlæg handler om brugen af Facebook og Twitter, da det er her den overvejende del af kommunikationen foregår. Men der er andre sociale medier, som bliver brugt i den politiske kommunikation. Eksempelvis benytter mindst 13 folketingsmedlemmer Google+. Problemet er, at identificere politikernes Google+ profiler – og det bliver ikke nemmere af, at partierne og politikerne selv, sjældent linker til dem.

Folketingsmedlemmerne på Facebook
Der er næsten fuldt hus på Facebook, hvor 164 ud af 179 medlemmer er repræsenteret. Det er en interessant udvikling, som kun peger en vej: Før valget var 65% af tingets medlemmer på Facebook. Ved valget i 2011 var det 89%. Og nu er 92% af Folketingets medlemmer på Facebook.

Det nemmeste er, at nævne de medlemmer, som ikke benytter sig af det sociale medie. Hele tre partier kan notere sig, at alle medlemmer af deres Folketingsgruppe er på Facebook. Det drejer sig om Liberal Alliance, SF og Det Radikale Venstre. Og hos det Det Konservative Folkeparti havde man også kunne have været på 100%, havde det ikke været for Per Stig Møller, som stadig ikke er at finde på Facebook. Og det kommer han nok heller ikke. I følge dr.dk genopstiller han ikke til næste valg og det er tvivlsomt om “han bliver i Folketinget valgperioden ud, hvis der først kommer valg igen i 2015”.

Socialdemokraterne har været på 100%, men tilsyneladende er Carsten Hansen faldet ud af Facebook. Om det er en fejl eller det er ministerembedet, der tynger, kan man spekulere i. Efter han blev udnævnt til minister for by, bolig og landdistrikter, skiftede hans Facebookadresse og efter et stykke tid kunne siden så ikke findes længere. Men der bliver stadig linket til den, både fra hans personlige hjemmeside, www.carsten-hansen.dk, og hans side på socialdemokraterne.dk – men ikke fra ministeriets hjemmeside.

Hos Enhedslisten er det 11 ud af 12 medlemmer, som er på. Det eneste medlem af gruppen, som ikke er på, er Henning Hyllested. Han har i øvrigt heller ikke en hverken en hjemmeside, en Twitterkonto eller en profil på Google+.

Venstre mangler kun at de sidste tre medlemmer af Folketingsgruppen, Birthe Rønn Hornbech, Gitte Lillelund Bech og Claus Hjort Frederiksen, melder sig under fanen, før end alle Venstre-medlemmer er samlet på Facebook. Selv Bertel Haarder er hoppet på vognen og det var ikke fordi, som han kunne fortælle til jp.dk, han havde “følt behov for at gøre mig kendt via Facebook. Jeg adskiller mig nok lidt fra andre politikere, fordi jeg er så kolossalt kendt i forvejen”.

Hos Dansk Folkeparti er det nu 13 ud af Folketingsgruppen, som er på Facebook, så nu er der et flertal i gruppen, som er på Facebook. Og det kunne godt have været større, hvis det ikke havde været fordi Alex Ahrendtsen i juni valgte at droppe Facebook. I den forbindelse sagde han til Fyens.dk, at det mediet var “en tidsrøver, og så er Facebook blevet en pengemaskine, som jeg egentlig ikke har lyst til at støtte”.  Hans afskedssalut bliver fulgt op med en interessant betragtning om anvendelsen af Facebook, hvor han siger: “Valgkamp er en særlig situation, hvor lovgivningsarbejdet går i stå. Man har behov for at få budskaber ud og være i kontakt med vælgerne hele tiden, og da er Facebook smart”.

Alle fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget er Facebook. Det er lidt kuriøst, at Edmund Joensen fra Sambandsflokkurin findes på www.facebook.com/christiansborg.

Det er fristende at antage, at årsagen til at de medlemmer, som ikke er på Facebook, skal tages som et udtryk for en generationsforskel. Selvom det i nogle tilfælde godt kan være rigtigt, er det formentlig mere korrekt, at opfatte fraværet som en tilgang til politisk kommunikation, og måske forståelsen af politik, der hører en anden tid til.

Facebook 2010 2011 2012
Dansk Folkeparti 6 12 13
Det Konservative Folkeparti 12 7 7
Det Radikale Venstre 5 17 17
Enhedslisten 4 10 11
Liberal Alliance 3 9 9
SF 21 16 16
Socialdemokraterne 35 44 43
Venstre 29 41 44
Nordatlantiske medlemmer 2 4 4
I alt 117 160 164

 

På Twitter
Politikernes brug af Twitter er lidt mere paradoksal og uigennemsigtig. Som tidligere nævnt benytter 89 folketingsmedlemmer Twitter. Men det er et tal, der skal tages med mere end et forbehold.

Der er en række Twitterkonti derude, hvor det er særdeles svært, at fastslå om indehaveren nu også er den, den giver udtryk for at være. Listen er lang, men bare for at illustrere eksisterer der eksempelvis mindst to konti i Helle Thorning-Schmidts navn (med hhv. over 1900 followers og 211 followers), selvom Statsministeren ikke er på Twitter. Det bliver tilmed kun mere bizart, at hendes egne partimedlemmer følger disse konti.

Samtidig er partierne meget dårlige til, at angive om et medlem er på Twitter eller ej, og om en given konto er sand eller falsk. Selv på når der bliver spurgt. Eksempelvis bliver Twitter-kontoen @villysoevndal tilsyneladende nu brugt af Villy Søvndal, selvom partiet i 2010 bekræftede, at den ikke var hans. Men når man spørger i dag, får man ikke noget svar. Til gengæld linker Søvndal selv til den fra Facebook (selvom det ikke er garanti i sig selv, som forrige års kaos omkring Barfoeds Twitterkonto med al tydelighed viste).

Det ville være ønskeligt, om de politikere, der anvender Twitter, sørgede for at få verificeret deres konti hos Twitter, samtidig med, at partierne gjorde en dyd ud af at linke korrekt til de forskellige sider og sociale medier, som politikerne anvender. Det ville ikke løse alle problemer, men det kunne være et godt stykke af vejen. Som det eneste parti har Det Radikale Venstre samlet en oversigt over partiets folketingsmedlemmer på Twitter. Det er enkelt og effektivt.

Under alle omstændigheder vanskeliggør det identifikationen – og det er synd, for Twitter er inde i en rivende udvikling, når det drejer sig om den politiske kommunikation og samtale. I løbet af det seneste år er antallet af followers på Twitter steget med 75.343 followers, fra 25.050 followers i 2011 til 100.393 followers nu.

Kigger man på, hvilke politikere, som anvender Twitter, så det bestemt ikke jævn fordelt over partierne. Der er 34 Venstrefolk, som benytter Twitter, men kun 16 socialdemokrater. Til gengæld har Det Radikale Venstre næsten hele folketingsgruppen repræsenteret. Her mangler kun Marianne Jelved og Rasmus Helveg Petersen. Med 8 medlemmer på Twitter er halvdelen af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe repræsenteret. Det Konservative Folkeparti har ligeledes halvdelen af gruppen på, med fire medlemmer.

Enhedslisten og Liberal Alliance har hver tre medlemmer, som benytter Twitter, men så høre lighederne også op. Det mest aktive medlem fra Liberal Alliance er Simon-Emil Ammitzbøl – og han gik i stå i foråret. Hos Enhedslisten er alle tre derimod særdeles aktive.

Endelig er der Dansk Folkeparti. For et år siden var der kun to medlemmer fra partiets Folketingsgruppe på Twitter. Men i løbet af den seneste måned er der sket et lille skred, for hele fire medlemmer er hoppet på vognen. Nu er der seks folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti på Twitter. Og det er lidt af en overraskelse.

Twitter 2010 2011 2012
Dansk Folkeparti 0 2 6
Det Konservative Folkeparti 2 2 4
Det Radikale Venstre 3 13 15
Enhedslisten 0 1 3
Liberal Alliance 3 3 3
SF 5 7 8
Socialdemokraterne 11 6 16
Venstre 10 19 34
I alt 34 53 89

Du kan se en oversigt over folketingsmedlemmerne på de sociale medier her.

Sammentællingen er foretaget 17. september 2012.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *