Folketinget åbner med ny rekord

Første tirsdag i oktober åbner Folketinget. Sådan er det bare og i år var ingen undtagelse. Men folketingsmedlemmerne satte samtidig ny rekord for deres brug af Facebook, da de tilsammen postede i alt 877 statusopdateringer. Heraf var hele 155 statusopdateringer med (positive) forventninger til og omtaler af Folketingsårets begyndelse. Folketingets åbning var genstand for 17,7 procent af det samlede antal statusopdateringer.

I den mere kedelig afdeling er, at partierne bruge hele 145 statusopdateringer på at kritisere hinanden. Kritikken svarede til 16,5 procent af det samlede antal statusopdateringer. Som sædvanligt gik Socialdemokraterne forest: I denne uge kritiserede de både Venstre  og Dansk Folkeparti. Samtidig kritiserede Det Radikale Venstre Dansk Folkeparti, mens Liberal Alliance skød på de konservative. Alle partier deltog i kritikken, uden at i øvrigt var noget særligt godt fokus.

Partilederrunden på Facebook i uge 40: Samuelsen mest aktiv
Partilederne foretog 47 statusopdateringer i uge 40. Anders Samuelsen var den mest aktive, efterfulgt af Margrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl. De havde alle tre forholdsvise høje antal statusopdateringer.

Lars Barfoed, der holdt Konservativt Landsråd, nåede op på 6 statusopdateringer, mens stasminister Helle Thorning-Schmidt nåede en i forbindelse med Socialdemokratiets kongres og en i forbindelse med Folketingets åbningsdebat.

Alle partiledere, på nær Annette Vilhelmsen fra SF, nåede at poste flere statusopdateringer i løbet af ugen. Vilhelmsen var helt fraværende på Facebook.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer:

Anders Samuelsen  12
Margrethe Vestager  10
Kristian Thulesen Dahl  8
Lars Barfoed  6
Johanne Schmidt-Nielsen   6
Lars Løkke Rasmussen  3
Helle Thorning-Schmidt   2
Annette Lilja Vilhelmsen  0

 

129 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 40
I uge 40 var 129 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 78 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 148 folketingsmedlemmer af de 166 der er på Facebook, hvilket svarer til 89 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har 8 fra Liberal Alliance været aktive i denne uge, hvilket svarer til 89 procent af partiets folketingsmedlemmer på Facebook. Hos Det Radikale Venstre var 14 ud af 16 aktive, svarende til 88 procent af folketingsmedlemmerne.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

52 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 129 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 40, var der 52 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 40 udgjorde de 40 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 38 folketingsmedlemmer.

Der var 39 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der var 15 folketingsmedlemmer fra Venstre, 14 fra Socialdemokratiet. Der var 6 fra Det Radikale Venstre, 5 fra hhv. Enhedslisten og Liberal Alliance, mens der kun var 4 fra Dansk Folkeparti. Der var 2 fra SF, mens der ikke var nogle konservative blandt de mest aktive folketingsmedlemmer. Og Uffe Elbæk var igen meget aktiv i uge 40.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 52 mest aktive er herunder:

Liselott Blixt (O)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Per Clausen  (Ø)
Uffe Elbæk (UP)
Karen Johanne Klint (S)
Fatma Øktem (V)
Jakob Engel-Schmidt  (V)
Martin Geertsen (V)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Mogens Jensen (S)
Benny Engelbrecht (S)
Søren Pind (V)
Morten Marinus (O)
Anni Matthiesen (V)
Louise Schack Elholm (V)
Pia Olsen Dyhr (F)
Anders Samuelsen (I)
Esben Lunde Larsen (V)
Kristian Jensen (V)
Jane Heitmann (V)
Karin Gaardsted (S)
Mette Gjerskov (S)
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Ole Birk Olesen (I)
Merete Riisager (I)
Jacob Jensen (V)
Jesper Petersen (S)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Margrethe Vestager (B)
Nikolaj Barslund Villumsen  (Ø)
Flemming Damgaard Larsen (V)
Henrik Høegh (V)
Rasmus Prehn (S)
Rasmus Horn Langhoff  (S)
Mogens Lykketoft (S)
Zenia Stampe (B)
Rosa Lund  (Ø)
Ellen Trane Nørby (V)
Annette Lind (S)
John Dyrby Paulsen (S)
Jeppe Kofoed (S)
Mette Bock (I)
Finn Sørensen  (Ø)
Kristian Thulesen Dahl (O)
Torsten Schack Pedersen (V)
Leif Lahn Jensen (S)
Christian Friis Bach (B)
Sofie Carsten Nielsen (B)
Nadeem Farooq (B)
Manu Sareen (B)
Christian Juhl (Ø)
Marie Krarup (O)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 40?

Folketingets åbning og åbningsdebatten
Folketingets åbning og åbningsdebatten satte helt klart dagsordenen i uge 40. Der blev postet hele 155 statusopdateringer med (positive) forventninger til og omtaler af Folketingsårets begyndelse. Emnet udgjorde 17,7 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kritik af partier
I forbindelse med åbningsdebatten var der en stor grad af kritik af andre partier. Noget af den var tydeligvis mere forberedt end andet. Socialdemokraterne havde grafik til deling, hvor kritikken var rettet mod Venstre og Dansk Folkeparti. SF havde forberedt grafik med kritik af Venstre. Og Venstre havde forberedt grafik, som kritiserede regeringen. Det Radikale Venstre kritiserede Dansk Folkeparti, mens … og sådan var over halvdelen af kritikken af partierne. Men der var også en anden del, som i sær prægede Venstres kritik af regeringspartierne. Jacob Jensen fra Venstre formulerede det sådan her:

Spm: Hvad vil statsministeren gøre for at det bedre kan betale sig at arbejde?
HTS: “Venstre burde fremlægge en plan for nulvækst…”
Øhhhh?

Kritikken udgjorde 16,5 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kommunal- & regionsvalg 2013
Kommunal- & regionsvalg 2013 kom ind på listens tredjeplads. Det var overvejende folketingsmedlemmerne fra Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der satte dagsordenen. Emnet udgjorde 8,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Medier
Det var TV2s fødselsdag, som hev medierne op på en fjerdeplads. Samlet set udgjorde emnet 5,2 procent af alle statusopdateringer.

Udenrigs
Udenrigsstoffet kom ind på en delt femteplads, og det skyldes næsten alene, at en række folketingsmedlemmer var til FNs generalforsamling i New York. Emnet udgjorde 4,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

#skongres
Socialdemokraternes kongres var det andet emne på femtepladsen. Og udgjorde derfor også 4,6 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 40: Enhedslisten mest aktiv på Facebook
Folketingsmedlemmerne fra Enhedslisten var lidt usædvanligt de mest aktive på Facebook, men Liberal Alliances folketingsmedlemmers fulgte fint med.

Næsten alle partier var over gennemsnittet, der vises som den stiplede linje på grafen, og som lå på 5,1 statusopdateringer pr. folketingsmedlem, bortset fra Det Konservative Folkeparti og SF.

Hyllesteds lille tabel for uge 40:
Dansk Folkeparti 5,1
Det Konservative Folkeparti 3,0
Det Radikale Venstre 5,1
Enhedslisten 6,6
Liberal Alliance 6,1
Socialistisk Folkeparti 4,1
Socialdemokraterne 5,1
Venstre 5,4
AVG 5,1

Folketingsmedlemmerne foretog 877 statusopdateringer på Facebook i uge 40 = Ny rekord!
I uge 40 blev der foretaget 877 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 31,7 procent i forhold til ugen før og er ny rekord for folketingsmedlemmerne. Aldrig før har antallet af statusopdateringer været så stort.
Forklaringen er naturligvis Folketingets åbning og åbningsdebatten.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.
Statusopdateringerne for uge 40 er målt fra 28. september til 4. oktober 2013.

Folketingsmedlemmerne fik 6.264 nye followers på Facebook i uge 40
Der var egentlig ikke de store udsving i mellem partierne i uge 40, hvor alle var gode til at samle nye followers. Lige bortset fra Liberal Alliance, som toppede listen med hele 1.920 nye followers. Det er pænt mange for partiet, der ellers har fået et sted mellem 56 og 164 followers om ugen i de foregående uger.

Og så er der et lille hop hos Dansk Folkeparti, men det skyldes mest at endnu et folketingsmedlems Facebookside er blevet synlig. Personligt havde jeg ikke regnet med at se Christian Langballe på Facebook på denne side af en valgkamp, men nu er der overraskende nok.
Dermed er der hele 166 folketingsmedlemmer på Facebook. 170, hvis man tæller de Nordatlantiske med.

Derudover er det værd, at bide mærke i, at Socialdemokratiet er i plus igen. Det er første gang på denne side af sommeren, hvor partiet havde det værste lavpunkt 17. august i tilslutningen på Facebook. Men det ser ud til, at der er styr på det nu.
Med de 6.264 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 22.059 nye followers siden 28. juli 2013.

Dansk Folkeparti 5.335
Det Konservative Folkeparti 521
Det Radikale Venstre -6.750
Enhedslisten 2.417
Liberal Alliance 2.852
SF 1.263
Socialdemokraterne 483
Venstre 7.165
Udenfor parti 8.773

På den første graf kan man udviklingen for de seneste 8 uger, mens man på den anden, lige herover, kan se akkumuleringen af followers. Den første er naturligvis interessant, hvis man vil have et billede på tilslutningen fra uge til uge. Den anden er interessant, hvis man vil holde øje med hvilken retning udviklingen bevæger sig.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 4. oktober 2013 på 1.122.558.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 66.425
Det Konservative Folkeparti 36.072
Det Radikale Venstre 90.630
Enhedslisten 126.979
Liberal Alliance 48.539
SF 173.244
Socialdemokraterne 323.880
Venstre 248.016
Udenfor parti 8.773

Partiernes samlede antal followers ses på søjlediagrammet.

 

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Statusopdateringerne for uge 40 er målt fra 28. september til 4. oktober 2013.

Ovenstående blev først offentliggjort 8. oktober 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *