Enter Engel-Schmidt/Exit Prehn?

Partilederrunden på Facebook i uge 33
32 statusopdateringer blev til fra partilederne i uge 33. Det er igen omkring gennemsnittet for partilederne, men igen dækker det over meget store forskelle.

Kristian Thulesen Dahl topper igen listen med 10 statusopdateringer, mens Lars Barfoed ikke postede nogle, og statsministeren samt Annette Vilhelmsen postede kun en hver.

Kristian Thulesen Dahl var dermed igen den mest aktive partileder på Facebook.

Kristian Thulesen Dahl 10
Anders Samuelsen 7
Lars Løkke Rasmussen 3
Lars Barfoed 0
Margrethe Vestager 7
Annette Lilja Vilhelmsen 1
Johanne Schmidt-Nielsen 3
Helle Thorning-Schmidt 1

117 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 33.
I uge 33 var 117 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 73 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 139 folketingsmedlemmer af de 161 der er på Facebook, hvilket svarer til 87 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet, så er det folketingsmedlemmerne fra Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, som har været de mest aktive. Hos Det Radikale Venstre har hele 94 procent af folketingsmedlemmerne været aktive i løbet af ugen, mens det hos Dansk Folkeparti drejer sig om 85 procent.

Enhedslistens folketingsmedlemmer overrasker igen med et forholdsvist lavt aktivitetsniveau, hvor kun 55 procent har været aktive. Det resulterede i 26 statusopdateringer.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

32 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 117 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 33, var der 32 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 33 udgjorde de 29 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.

Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 33 af 27 folketingsmedlemmer.

Der var 56 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 7 folketingsmedlemmer fra Det Radikale Venstre, 6 fra hhv. Venstre og Socialdemokraterne, samt 5 fra Dansk Folkeparti. Der er fire fra Liberal Alliance, tre fra SF, to konservative og kun en fra Enhedslisten.

Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 32 mest aktive er herunder:
Morten Marinus (O)
Liselott Blixt (O)
Uffe Elbæk (B)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Ole Birk Olesen (I)
Karin Gaardsted (S)
Marie Krarup (O)
Lene Espersen (K)
Ida Auken (F)
Manu Sareen (B)
Karen Johanne Klint (S)
Kristian Thulesen Dahl (O)
Ellen Trane Nørby (V)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Esben Lunde Larsen (V)
Mette Gjerskov (S)
Nikolaj Barslund Villumsen (Ø)
Marlene Borst Lorentzen (B)
Nadeem Farooq (B)
Mette Bock (I)
Merete Riisager (I)
Kristian Jensen (V)
Jakob Engel-Schmidt (V)
Mogens Jensen (S)
Christian Friis Bach (B)
Søren Espersen (O)
Tina Nedergaard (V)
Annette Lind (S)
Karen Hækkerup (S)
Margrethe Vestager (B)
Sofie Carsten Nielsen (B)
Benedikte Kiær (K)
Anders Samuelsen (I)
Pia Olsen Dyhr (F)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 33?

Partispørgsmål
Der var tre emner, som dominerede statusopdateringer om partispørgsmål i uge 33: Socialdemokraterne skrev om folketingsgruppens konstituering, medlemmerne af Det Radikale Venstre skrev om deres sommergruppemøde, og Dansk Folkeparti skrev om deres sejlads med skonnerten Halmø rundt til de danske havnebyer. Emnet udgjorde 13,8 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokalt
De lokale emner rykkede ind på andenpladsen i uge 33. Det var især folketingsmedlemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne som havde travlt med at etablere lokalspørgsmål i deres statusopdateringer. Emnet udgjorde 9,4 procent af det samlede antal statusopdateringer.

De personlige spørgsmål
De personlige spørgsmål kom ind på tredjepladsen i uge 33, hvor skolestarten og feriens slutning prægede en stor del af statusopdateringerne. Emnet udgjorde 7,9 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Udenrigs
At de udenrigspolitiske emner rykkede ind på fjerdepladsen skyldes hændelser i to lande: Ægypten og Rusland. Emnet udgjorde 6,7 procent af alle statusopdateringer.

Klimaplan
Det var fortrinsvist medlemmer fra Venstre, som havde kommentarer til klimaplanen. Og de var for det meste kritiske. Emnet udgjorde samlet set 6 procent af alle statusopdateringer.

Bonusinfo: De kommende valg, kommunal- og regionsrådsvalg, men også det kommen valg til Europa-Parlamentet, er ved at bevæge sig op af dagsordenen. Efterårets valg ligger lige uden for top-fem-listen, mens parlamentsvalget er lidt længere nede. Fælles for valgsnakken er dog mobiliseringen af medlemmerne.


Hyllesteds tabeller* i uge 33: Dansk Folkeparti igen over gennemsnittet på Facebook
Dansk Folkeparti ligger igen langt over gennemsnittet på Facebook. Partiet har fem meget aktive folketingsmedlemmer på Facebook, men der er stigende aktivitet og flere folketingsmedlemmer ser ud til at ville blande sig for tiden. Og det ser ud til at folketingsmedlemmerne er gode til at knytte an til de followers de har. Det kunne gavne partiet yderligere, hvis de hævede kvaliteten af statusopdateringerne frem for at skrue op for kvantiteten.

En anden væsentlig udvikling er, at Det Radikale Venstre ved at indhente Dansk Folkeparti. Det Radikale Venstres folketingsmedlemmer er, i det store hele, gode til at dosere deres tilstedeværelse på Facebook, hvor næsten alle partiets folketingsmedlemmer er aktive på ugentlig basis.

Enhedslistens folketingsmedlemmer, som næsten var gået i stå i sidste uge, har været lidt mere aktive i uge 33. Men indsatsen er langt fra forårets standard og ikke imponerende. Partiets folketingsmedlemmer postede kun 26 statusopdateringer i løbet af ugen.

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er over gennemsnittet, mens folketingsmedlemmerne fra de øvrige partier ligger under gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, som lå på 4,5 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 33:
Dansk Folkeparti 8,2
Det Konservative Folkeparti 4,6
Det Radikale Venstre 6,3
Enhedslisten 2,4
Liberal Alliance 5,6
SF 2,7
Socialdemokraterne 2,9
Venstre 3,2
AVG 4,5

Folketingsmedlemmerne foretog 629 statusopdateringer i uge 33
I uge 33 blev der foretaget 629 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er en stigning på 40,7 procent i forhold til ugen før.

Samlet set poster Venstres folketingsmedlemmer flest statusopdateringer, efterfulgt af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Liberal Alliance, SF og De Konservative hænger godt på i denne uge, men der er stadig plads til en del forbedringer. Enhedslistens folketingsmedlemmer har det laveste antal statusopdateringer.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 1.575 nye followers på Facebook i uge 33
I uge 33 var det Venstre, som fik samlet flest nye followers på Facebook, mens Socialdemokraterne tabte 2.837 followers. Det er der primært to grunde til.

Årsagen til Venstres fremgang hedder Jakob Engel-Schmidt, som i forvejen nød popularitet på Facebook. Men Jakob Engel-Schmidts brug af Facebook kunne være bedre, for han har både en profil og en side. Og han benytter tilsyneladende begge, hvilket ikke er smart. Han burde lægge de to sammen, så han fik en klar, skarp side på Facebook. Og så er det ikke en gang svært -> https://www.facebook.com/help/community/question/?id=354552721330655

Hos Socialdemokraterne er årsagen til tilbagegangen Rasmus Prehn, som har (opgivet) en velfungerende profil, som han valgte at skifte ud med en side. Men i stedet for at konvertere sin gamle side, der har 4.362 followers, så valgte Prehn har oprette en ny, hvor han 17. august havde 229 followers. Og det er ikke så velovervejet, eftersom konverteringsløsningen lå lige for -> https://www.facebook.com/help/175644189234902

Med de 1.575 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 3.182 nye followers siden 28. juli 2013.

Herunder kan du se fordelingen:

Dansk Folkeparti 647
Det Konservative Folkeparti 79
Det Radikale Venstre 431
Enhedslisten 125
Liberal Alliance 190
SF 645
Socialdemokraterne -3.954
Venstre 5.019

På grafen ses udviklingen for de seneste 8 uger.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 17. august 2013 på 1.103.681.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:
Dansk Folkeparti 61.737
Det Konservative Folkeparti 35.630
Det Radikale Venstre 97.811
Enhedslisten 124.687
Liberal Alliance 45.877
SF 172.626
Socialdemokraterne 319.443
Venstre 245.870


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 18. august 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *