Der er sket noget …

Hvis man fulgte godt med blandt folketingsmedlemmerne på Facebook i uge 37, så ville man helt sikkert have lagt mærke til det skifte, der er sket i emnevalget. Væk er sommeren og de personlige statusopdateringer er i baggrunden. Nu handler det om økonomien, det lokale og naturligvis kommunal- & regionsvalg 2013.

Partilederrunden på Facebook i uge 37: Samuelsen mest aktiv
Det blev til 33 statusopdateringer fra partilederne i uge 37. Anders Samuelsen var den mest aktive på Facebook, skarpt efterfulgt af Lars Barfoed.

Både Margrethe Vestager og Kristian Thulesen Dahl overrasker en lille smule med forholdsvise lave antal statusopdateringer, men ellers ser billedet af partilederne ud, som man kunne forvente.

Det mest bemærkelsesværdige er måske, at SFs formand Annette Lilja Vilhelmsen slet ikke fik foretaget en eneste statusopdatering i uge 37.

Herunder er oversigten over partilederne, sorteret efter antal statusopdateringer:

Anders Samuelsen 11
Lars Barfoed 9
Margrethe Vestager 4
Kristian Thulesen Dahl 3
Lars Løkke Rasmussen 3
Johanne Schmidt-Nielsen 2
Helle Thorning-Schmidt 1
Annette Lilja Vilhelmsen 0

114 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 37
I uge 37 var 114 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 69 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen.

Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 145 folketingsmedlemmer af de 165 der er på Facebook, hvilket svarer til 88 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook.

Kigger man på partitilhørsforholdet har 14 fra Det Radikale Venstre været aktive i denne uge, svarende til 82 procent af de radikale folketingsmedlemmer. Andenpladsen deles af Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, hvor 71 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook har været aktive.

Denne uges overraskelse er det lave aktivitetsniveau blandt de socialdemokratiske folketingsmedlemmer. 29 har været aktive i løbet af ugen, svarende til 66 procent.

I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne.

25 folketingsmedlemmer var meget aktive
Af de 114 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i uge 37, var der 25 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 37 udgjorde de 22 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook.
Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod af 26 folketingsmedlemmer.

Der var 63 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti.

Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der var 7 fra Venstre. Der var 4 fra Liberal Alliance. Der var 3 fra hhv. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og 3 fra Socialdemokratiet. Der var 2 fra hhv. SF og fra Det Radikale Venstre, og 1 fra Det Konservative Folkeparti. Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F.

Listen over de 25 mest aktive er herunder:
Uffe Elbæk (B)
Liselott Blixt (O)
Ole Birk Olesen (I)
Pernille Vigsø Bagge (F)
Rasmus Horn Langhoff (A)
Anders Samuelsen (I)
Søren Espersen (O)
Lars Barfoed (C )
Merete Riisager (I)
Karin Gaardsted (A)
Benny Engelbrecht (A)
Fatma Øktem (V)
Jakob Engel-Schmidt (V)
Manu Sareen (B)
Per Clausen (Ø)
Anni Matthiesen (V)
Morten Marinus (O)
Christian Juhl (Ø)
Nikolaj Barslund Villumsen (Ø)
Simon Emil Ammitzbøll (I)
Pia Olsen Dyhr (F)
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Michael Aastrup Jensen (V)
Hans Andersen (V)

Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 37?

Økonomi
Finansloven og Det Konservative Folkepartis 2020 udspil løftede økonomien ind på førstepladsen i uge 37. Der var deltagelse fra alle partier og emnet udgjorde 10,5 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Lokale emner
At de lokale emner kom ind på en andenplads, skyldes en forholdsvis stor aktivitet blandt Venstres folketingsmedlemmer. Deres statusopdateringer udgjorde næsten halvdelen af statusopdateringerne om emnet. Det er interessant, da det lokale for tiden er tæt forbundet med kommunal- og regionsvalgene. Emnet udgjorde 8,9 procent af alle statusopdateringer.

Udenrigs
Der var to emner, som løftede det udenrigspolitiske område op og det var dels valget i Norge og 11. september. Emnet udgjorde 8,3 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Socialpolitik
De socialpolitiske spørgsmål kom ind på en fjerdeplads, i sær på grund af snakken om opgivelsen af øremærket barsel til fædre. I sær var folketingsmedlemmer fra Det Radikale Venstre aktive på det spørgsmål. Emnet udgjorde 7,1 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Kommunal- & regionsvalg 2013
Endelig kom kommunal- & regionsvalg 2013 ind på listens femteplads. Her var de i særdeleshed folketingsmedlemmerne fra Venstre, der satte dagsordenen. Mange af dem fører enten valgkamp eller støtter de, som er i gang. Emnet udgjorde 6,7 procent af det samlede antal statusopdateringer.

Hyllesteds tabeller* i uge 37: Liberal Alliance mest aktive på Facebook
Folketingsmedlemmerne fra Liberal Alliance var de mest aktive i uge 37. Og det var på baggrund af stigende aktivitet. Folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre følger nogenlunde med. I hvert fald lå de tre partier over gennemsnittet på Facebook i uge 37.

Under gennemsnittet finder man Venstres folketingsmedlemmer, som sammen med Enhedslisten og SF’erne viser faldende kurver. I denne uge ligger Socialdemokraterne helt i bund.

Gennemsnittet vises som den stiplede linje på grafen og det lå i uge 37 på 3,7 statusopdateringer pr. folketingsmedlem.

Hyllesteds lille tabel for uge 37:
Dansk Folkeparti 4,1
Det Konservative Folkeparti 4,1
Det Radikale Venstre 3,9
Enhedslisten 2,9
Liberal Alliance 6,6
SF 2,5
Socialdemokraterne 2,2
Venstre 3
AVG 3,7

Folketingsmedlemmerne foretog 506 statusopdateringer på Facebook i uge 37
I uge 37 blev der foretaget 506 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er et fald på næsten 23 procent i forhold til ugen før.

De fleste partiers folketingsmedlemmer har igen holdt en relativ konstant strøm af opdateringer. Faldet i antallet af statusopdateringer i denne uge skyldes et voldsomt fald i aktivitetsniveauet blandt Socialdemokraterne.

Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet.

Folketingsmedlemmerne fik 1.217 nye followers på Facebook i uge 37
Det var folketingsmedlemmerne fra Venstre, der hentede flest nye followers i uge 37. Faktisk stod Venstre, med 606 nye followers, for godt halvdelen af tilvæksten.

Dansk Folkeparti fortsætter med at have en pæn, men ikke prangende, tilslutning. Samtidig er der begyndt at vise sig tegn på bevægelse i tilslutningen til Liberal Alliance.

De socialdemokratiske folketingsmedlemmer henter godt nok 112 nye followers, men i praksis minder det om en hård stagnation.

De fleste andre partiers folketingsmedlemmer fik kun samlet få nye followers og igen ser det værst ud for SFerne, som igen tabte followers.

Med de 1.574 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 10.774 nye followers siden 28. juli 2013.

Herunder kan du se fordelingen:
Dansk Folkeparti 3.495
Det Konservative Folkeparti 176
Det Radikale Venstre 637
Enhedslisten 571
Liberal Alliance 638
SF 809
Socialdemokraterne -1.436
Venstre 7.101

På den ene graf kan man udviklingen for de seneste 8 uger (lige over overskriften på dette afsnit), mens man kan se akkumuleringen af followers. Den første er naturligvis interessant, hvis man vil have et billede på tilslutningen fra uge til uge. Den anden er interessant, hvis man vil holde øje med hvilken retning udviklingen bevæger sig.

Når man kigger på graferne, så tegner der sig, det samme entydige billede, som har vist sig siden slutningen af juli:

Venstres folketingsmedlemmer er de bedste til at etablere og fastholde relationer. Folketingsmedlemmerne fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance følger nogenlunde med.

Der er et stort felt, hvor der ikke er nogen videre bevægelse. I den gruppe bliver der ikke bygget nye relationer. Men der tabes heller ikke mange.

Og igen i denne uge er der så Socialdemokraternes underskud. I sidste uge skrev jeg, at selvom det så skidt ud, skulle man heller ikke tage fejl. Den beskrivelse kræver en korrektion, for med stagnationen af followers ser det skidt ud. Og som aktivitetsniveauet tegner sig i øjeblikket, kan det blive meget værre for Socialdemokraterne.

Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 13. september 2013 på 1.112.490.

Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud:

Dansk Folkeparti 64.585
Det Konservative Folkeparti 35.727
Det Radikale Venstre 98.017
Enhedslisten 125.133
Liberal Alliance 46.325
SF 172.790
Socialdemokraterne 321.961
Venstre 247.952
Partiernes samlede antal followers ses på søjlediagrammet.


*Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen.

Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede.

Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem.


Ovenstående blev først offentliggjort 15. september 2013 på www.facebook.com/troels.runge

Jeg har samlet tallene her på bloggen for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *