Blå er størst blandt de unges partier

De daglige grafer handler om ungdomspartierne på Facebook. De er interessante af flere årsager, men de to væsentligste er, at der afholdes ‪#‎skolevalg‬ for tiden, hvor ungdomspartierne er stand ind for partierne i Folketinget, og så er der naturligvis den igangværende valgkamp, hvor ungdomspartierne er storleverandører af aktivister til både online og offline valgkampagner.

Udviklingen er gået stærkt på Facebook de seneste år, hvor ungdomspartierne samlet set er blevet fordoblet siden 2012, hvor de havde 19.237 følgere og til 2015, hvor de nu har 38.319 følgere, hvilket ses af grafen herunder.

fu2015001

Og samtidig er balancen mellem rød blok og blå blok er skiftet. I 2014 havde ungdomspartierne i rød blok flest følgere på Facebook, men de er nu blevet overhalet af blå blok, som har 1.681 flere følgere end rød blok. Det er måske meget sigende, at den samme trend ses i forhold til Folketingets partier, men her er balancen endnu ikke tippet. Skiftet ses på grafen herunder.

fu2015005

Siden 2014 har ungdomspartierne samlet 7.698 nye følgere, men ungdomspartierne i blå blok har været mere end dobbelt så gode til at samle følgere på Facebook, end rød blok. Det blev kun til 2.462 nye følgere for rød blok, mens det tilsvarende tal for blå blok er 5.236 nye følgere.

fu2015004

Ser man på partierne hver for sig, er det bemærkelsesværdigt, at Venstres Ungdom, DSU og Liberal Alliance Ungdom helt utvetydigt er de største ungdomspartier på Facebook. Samtidig er det interessant, at Dansk Folkeparti Ungdom og Konservativ Ungdom nok er de mindste ungdomspartier for tiden, men deres tilslutning er betragtelig bedre end Radikal Ungdom, SUF og SFUs. Herunder ses grafen for partiernes tilslutning over tid.

fu2015003

Alle ungdomspartierne i blå blok har gjort det godt siden 2014, hvor Venstres Ungdom dog har været bedst til at få nye følgere, skarpt efterfulgt af Liberal Alliance Ungdom, Dansk Folkeparti Ungdom og Konservativ Ungdom. Til gengæld har det seneste år været sløjt for ungdomspartierne i rød blok, hvor DSU har været bedst til at tiltrække nye følgere. Knapt så godt ser det ud for Radikal Ungdom og SUF, mens de unge folkesocialister i SFU skraber bunden med kun 190 følgere.

Samlet set er Venstres Ungdom, Danmark Socialdemokratiske Ungdom og Liberal Ungdom de største ungdomspartier på Facebook, mens Dansk Folkepartis Ungdom og Konservativ Ungdom er de mindste. Fordelingen af ungdomspartiernes følgere på Facebook ses på søjlediagrammet herunder.

fu2015002

Det bliver spændende, hvilken betydning skiftet får for partierne i valgkampen.

Denne tekst blev først postet på Facebook 17. Januar 2015, på digitalkommunikation.net’s Facebookside, men for helhedens skyld bliver den også bragt her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *