Agurketid

To partiledere, 11 aktive folketingsmedlemmer og 318 statusopdateringer, hvoraf mere end 38 procent er personlige. Sommeren har overtaget og Dansk Folkeparti har indtaget scenen. Partiet stod for mere end 30 procent af det samlede antal statusopdateringer og er ti gange så aktiv, som SF. Og så gav hala-debatten samtalen retning. Partilederrunden på Facebook i uge 30 3 statusopdateringer fra to af partilederne, det var hvad det blev til i uge 30. Kristian Thulesen Dahl viderebragte, ukommenteret, et link til en artikel på Ekstra Bladet, om halalkrig på Borgen, mens Helle Thorning-Schmidt benyttede sin statusopdatering til at mindes toårsdagen for angrebet på de unge socialdemokrater på Utøya, i Norge.

78 folketingsmedlemmer var aktive på Facebook i uge 30 I uge 30 var 78 folketingsmedlemmer aktive på Facebook. Det svarer til, at 49 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook postede mindst én statusopdatering i løbet af ugen. Kigger man på aktiviteterne i forhold til, hvor mange der har foretaget en statusopdatering i løbet af de seneste 30 dage, så drejer det sig om 139 folketingsmedlemmer af de 160 der er på Facebook, hvilket svarer til 87 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook. Kigger man på partitilhørsforholdet, så er det folketingsmedlemmerne fra Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som har været de mest aktive. Hos Det Konservative Folkeparti har 71 procent været aktive, mens det hos Dansk Folkeparti drejer sig om 62 procent af folketingsmedlemmerne på Facebook. Ugens kedelige overraskelse er at der kun har været tre aktive blandt SFs folketingsmedlemmer, som formåede at postede 11 statusopdateringer tilsammen. I denne opgørelse er folketingsmedlemmernes statusopdateringer sat i forhold til tid, dvs. hvornår hver enkelt politiker har gennemført den seneste statusopdatering i intervallerne indenfor den seneste uge, måned, kvartal, et halvt år, et år eller længere. Og kigger man på lagkagediagram A kan man se fordelingen fra aktivitet indenfor den seneste uge til længere tid, mens hvis man kigger man på det søjlediagram, der hedder B, så kan man se, hvordan aktiviteten fordeler sig på tværs af partierne. 11 folketingsmedlemmer var meget aktive Af de 78 folketingsmedlemmer, der foretog mindst en statusopdatering på Facebook i den forløbne uge, var der 11 folketingsmedlemmer, som var meget aktive på Facebook. Det er de folketingsmedlemmer, som havde en høj grad af aktivitet, dvs. postede 7 eller flere statusopdateringer. I uge 30 udgjorde de 14 procent af de aktive folketingsmedlemmer på Facebook. Gruppen med middelaktivitet, dvs. som postede mellem 4 til 6 statusopdateringer i løbet af ugen, bestod i uge 30 af 14 folketingsmedlemmer. Der var 53 folketingsmedlemmer i de to sidste grupper, som postede 2 til 3 statusopdateringer eller bare én. Fordelingen kan se i lagkagediagram C, mens diagram D viser fordelingen af de aktive bruger efter parti. Kigger man på tilhørsforholdet for de meget aktive, kan man se at der er 4 folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Der er to fra hhv. Venstre og Socialdemokratiet, samt en fra hhv. Liberal Alliance, SF og Det Radikale Venstre. Fordelingen kan se på diagram E og på diagram F. Listen over de 11 mest aktive er herunder: Liselott Blixt (O) Morten Marinus (O) Rasmus Horn Langhoff (S) Søren Espersen (O) Marie Krarup (O) Karen Johanne Klint (S) Mette Bock (I) Kristian Pihl Lorentzen (V) Tina Nedergaard (V) Pernille Vigsø Bagge (F) Andreas Frost Steenberg (B) Hvad snakkede folketingsmedlemmerne om på Facebook i uge 30? De personlige spørgsmål De personlige spørgsmål, som mest kom fra sommerlandet, kom ind til på førstepladsen i uge 30, hvor de udgjorde hele 38,1 procent af det samlede antal statusopdateringer. Lokalt De lokale emner rykkede ind på fjerdepladsen i uge 30. Det var igen fortrinsvist folketingsmedlemmer fra Venstre, som postede statusopdateringer fra rundt omkring i Danmark. Emnet udgjorde 7,5 procent af alle statusopdateringer. Udenrigs Udenrigsstoffet nåede ind på ugens tredjeplads og udgjorde 6,6 procent af det samlede antal statusopdateringer. Halal-debat Halal-debatten kom med hele 18 statusopdateringer ind på fjerdepladsen. Den overvejende del af statusopdateringerne, 44 procent, kom fra folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti. Emnet udgjorde 5,7 procent af det samlede antal statusopdateringer. Diverse Diverse-kategorien nåede ind på ugens femteplads, og udgjorde kun 4,5 procent af alle statusopdateringer. Hyllesteds tabeller* i uge 30: Dansk Folkeparti langt over gennemsnittet på Facebook Dansk Folkeparti ligger langt over gennemsnittet på Facebook. Partiets folketingsmedlemmer er tre gange så aktive, som de andre partiers og det er ret bemærkelsesværdigt. Til sammenligning er SFernes aktivitetsniveau 10 gange mindre og samlet set fik partiets folketingsmedlemmer kun postet 11 statusopdateringer i løbet af ugen. Udover Dansk Folkeparti er det kun Liberal Alliance, som er over gennemsnittet, mens de øvrige partier ligger under gennemsnittet, der vises som den sorte stiplede linje på grafen, som lå på 2,4 statusopdateringer pr. folketingsmedlem. Hyllesteds lille tabel for uge 30: Dansk Folkeparti 7,5 Det Konservative Folkeparti 2 Det Radikale Venstre 1,4 Enhedslisten 1,3 Liberal Alliance 2,9 SF 0,7 Socialdemokraterne 1,4 Venstre 1,6 AVG 2,4 Folketingsmedlemmerne foretog 318 statusopdateringer i uge 30 I uge 30 blev der foretaget 318 statusopdateringer af de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Det er et fald på 5,6 procent i forhold til ugen før. Det er værd at bemærke, at Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer, med deres 98 statusopdateringer tilsammen, står for knap 31 procent af statusopdateringerne i uge 30. Udviklingen for de seneste 8 uger kan ses på grafen, mens fordelingen af statusopdateringer vises på lagkagediagrammet. Procenttallene er afrundet. Folketingsmedlemmerne fik 179 nye followers på Facebook i uge 30 I uge 30 fik Dansk Folkeparti samlet flest nye followers på Facebook, 167 i alt, mens de andre partier stod stille eller tabte followers. Med de 179 nye followers har folketingsmedlemmerne i alt fået 155.116 nye followers i denne folketingssamling. Dansk Folkeparti 29.081 Det Konservative Folkeparti 7.443 Det Radikale Venstre 9.293 Enhedslisten 23.259 Liberal Alliance 15.551 SF 27.326 Socialdemokraterne 19.386 Venstre 23.777 Folketingsmedlemmernes samlede antal followers er per 28. juli 2013 på 1.106.335. Socialdemokraterne har stadig flest, efterfulgt af Venstre og SF. Den samlede fordeling ser således ud: Dansk Folkeparti 61.090 Det Konservative Folkeparti 35.551 Det Radikale Venstre 97.380 Enhedslisten 124.562 Liberal Alliance 45.687 SF 171.981 Socialdemokraterne 323.397 Venstre 246.687 — *Med Hyllesteds tabeller beregnes aktivitetsniveauet i forholdet mellem antallet af statusopdateringer relativt til antallet folketingsmedlemmer. Hyllesteds lille tabel viser aktivitetsniveauet for en uges statusopdateringer, mens Hyllesteds store tabel beskriver et partis folketingsmedlemmers aktivitetsniveau fra uge til uge og den kan ses på udtrykt på grafen. Hyllesteds tabeller bygger på en ret enkel metode, som er foreslået af Kasper Hyllested, https://twitter.com/kasperhyllested. Man tager antallet af statusopdateringer relativt til antal personer/mandater for at givet et retvisende billede. Fordeler man eksempelvis Socialdemokraternes 43 folketingsmedlemmer, så poster denne gruppe eksempelvis 124 statusopdateringer i en uge, hvilket giver en fordeling på 2,9 statusopdatering per medlem. — Tallene her er taget med for historikkens og fuldstændighedens skyld. Derfor er det ikke muligt, at kommentere dem yderligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *