Lille fremgang for kommunerne på Facebook

For et lille års tid siden var der 18 kommuner repræsenteret på Facebook. En enkelt kommune er faldet fra (Stevns Kommune), men til gengæld er der kommet nye kommuner til; hvilket betyder, at der nu er 24 kommuner tilstede på Facebook. Det svarer til, at 24,5% af alle danske kommuner har fundet det interessant, at anvende danskernes foretrukne sociale medier, som en del af deres kommunikationsværktøjer. Det er måske ikke imponerende, men bedre end før.

Læs mere » “Lille fremgang for kommunerne på Facebook”


Før valgkampen: Stort forspring til oppositionen

Siden slutningen af juni har yderligere 21.799 personer tilkendegivet, at de synes godt om den ene eller den anden folketingskandidat på Facebook. Dermed har hele 824.655 personer – op imod 25 procent af vælgerne – tilkendegivet deres politiske sympatier på Facebook. Så selv om det har været sommer, siden jeg første gang optalte kandidaternes tilslutning, er der alligevel sket lidt:

Den seneste måneds tilvækst har imidlertid ikke rykket nævneværdigt på styrkeforholdet mellem partierne og blokkene, hvor det forholder sig sådan, at hver gang en kandidat fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance eller Kristendemokraterne får én sympatitilkendegivelse, får kandidater fra Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten eller Det Radikale Venstre to sympatitilkendegivelser.

I den forgangne måned har Dansk Folkepartis kandidater samlet haft en vækst på lidt over 9%, mens kandidaterne fra det Radikale Venstre og Kristendemokraterne har haft en vækst på 7,5%.  Kandidaterne fra Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har kunnet præstere en fremgang på omkring 4% Kandidaterne fra Venstre, Socialdemokraterne og SF har alle tre haft en vækst på lige lidt godt 1%.

Samlet set er der her i august 277.496 personer, der tilkendegiver sympati for en kandidat fra blå blok mens 547.159 personer tilkendegiver sympati for en kandidat fra rød blok. De regeringsbærende partiers andel af followers er på 33,65%, mens oppositionens andel er på 66,35%.

Læs mere » “Før valgkampen: Stort forspring til oppositionen”


Status Quo

Status Quo på Facebook

Med mindre end hundrede dage til næste folketingsvalg har jeg taget et kig på forholdet mellem partierne på Facebook.

Ved den sidste måling i juni 2011 var antallet af Facebookbrugere, som følger de politiske partier næsten fordoblet, fra 25.902 i 2010, til 50.835 personer, der følger partierne.  Det tal er nu steget til 53.072 personer, der følger partierne på Facebook.

Forholdet imellem de to blokke er imidlertid uændret. Den vækst, som blå blok havde fra 2010 og frem til juni 2011, hvor blokken gik fra at have en andel på 24% til 34%, er stoppet. Væksten i den periode skyldtes næsten udelukkende Liberal Alliance, men deres tilslutning ser ud til at være stagneret.

Læs mere » “Status Quo”


Same, same … but different – 2011

Skulle det næste Folketing sammensættes efter, hvor stor en tilslutning partierne har på Facebook, ville partierne i Rød Blok kunne indtage 118 af folketingets 179 taburetter. Det Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne ser ud til at have mest succes med deres satsninger på de sociale medier. Den eneste grund til at Blå Blok vinder lidt tilbage i forhold til 2010 skyldes Liberal Alliances vækst.

For et års tid siden tjekkede jeg første gang partiernes hjemmesider og partiernes brug af sociale medier. Siden da er der sket en del ting, hvor det mest bemærkelsesværdige er partiernes brug af og tilslutning på de sociale medier. En række partier har føjet Apps til deres Facebooksider og en stor del er kommet på Twitter.

Facebook

Facebook
Dansk Folkeparti er som bekendt det eneste parti, der ikke er repræsenteret på Facebook. De andre partier er der. Antallet af Facebookbrugere, som følger de politiske partier er næsten fordoblet indenfor det seneste år. I 2010 fulgte 25.902 personer partierne. Det tal er steget til 50.835 personer, der nu følger partierne.

Facebook I 2010 fulgte 24% af Facebookbrugerne partierne i Blå Blok. Det tal er steget til 34% i 2011, men det skyldes næsten udelukkende, at Liberal Alliance er kommet rigtigt godt med på Facebook. Antallet af followers på Facebook er for blokkens vedkommende steget fra 6.181 i 2010 til 17.086 i 2011.

Hvad angår partierne i Rød Blok, så følges de af 66% i 2011, mod 76% i 2010. Antallet af followers på Facebook er for blokkens vedkommende steget fra 19.721 i 2010 til 33.749 i 2011. Det er især Det Radikale Venstre og Enhedslisten, som har oplevet tilgang på Facebook, men Socialdemokraterne og SF følger godt med.

  2010 2011
Det Konservative Folkeparti 2.449 3.668
Det Radikale Venstre 1.288 4.536
Enhedslisten 5.715 10.664
Kristendemokraterne 0 415
Liberal Alliance 1.082 7.418
Socialdemokratiet 5.259 8.316
Socialistisk Folkeparti 7.459 10.233
Venstre 2.649 5.585
Samlet 25.902 50.835

Twitter
Twitter
Det er tydeligt, at er Twitter ny for de fleste partier og partierne bliver da heller ikke fulgt af et nævneværdigt antal mennesker. Det Radikale Venstre er højdespringeren på Twitter, efterfulgt af SF.

Fordelingen af followers er 71,1% til Rød blok, mens Blå blok må nøjes med 28,9%.

I øjeblikket er det måske knapt så vigtigt, hvor mange followers, partierne har på Twitter. Her handler det mere om hvem. Og hvem er i dette tilfælde pressen og medierne.

Via Twitter kan partierne hurtigt komme bredt ud med politiske meldinger og blandt andet derfor giver det god mening, at benytte Twitter.

Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne benytter ikke Twitter.

  Antal followers
Det Konservative Folkeparti 302
Det Radikale Venstre 1474
Enhedslisten 559
Liberal Alliance 642
SF 904
Socialdemokraterne 282
Venstre 363

 

Rekruttering, støtte, nyhedsbreve & RSS-feeds
Alle partierne har områder, hvor de opfordre folk til at søge medlemskab, deltage personligt i den kommende valgkamp, eller støtte økonomisk til partiets drift og valgkamp. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Socialdemokraterne har en webshop, der findes på en ekstern hjemmeside (S-shop), mens Venstre har integreret deres webshop på partiets hjemmeside. Her kan man så blandt andet godt købe skjorter, slips og blå Hoptimister.

Tidligere havde alle partierne, på nær Dansk Folkeparti, et RSS-Feed. Nu er det kun SF, Venstre og Det Radikale Venstre der tilbyder RSS-feeds. Det Radikale Venstre tilbyder oven i købet til flere forskellige områder. En mulig forklaring på faldet i antallet af feeds kan være, at partierne er gået bort fra at have blogs, som en central del af kommunikationen.

Alle partierne udsender mailbaserede nyhedsbreve.

Design & Brugervenlighed
En del af partiernes hjemmesider er blevet tilpasset over det seneste år. Den store undtagelse er Dansk Folkepartis hjemmeside, som stort set er uændret i forhold til for et år siden. De andre partier har gennemført større eller mindre justeringer. De største ændringer er sket hos Enhedslisten, Venstre og SF. Hos Enhedslisten er der kommet personlige sider på hjemmesiden, som i øvrigt er kommet flot igennem et redesign. SF har fået nyt design, som er mere tidssvarende, men samtidig en anelse forvirrende, hvilket skyldes, at hjemmesidens primære navigation er placeret en del nede på siden og at der skal scrolles meget på siderne. Det Konservative Folkeparti har strømlinet deres design, hvilket betyder, at deres hjemmeside designmæssigt er meget indbydende.

Men hvor det nok er Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, der har de designmæssigt mest indbydende hjemmesider, så er totaloplevelsen bedst og mest sammenhængende hos Venstre, hvor designet understøtter den kommunikation, som partiet ønsker, at formidle. Med få klik kan man ubesværet bevæge sig rundt på sitet. Ikke mindst præsentationen af partiets kandidater er god. Det eneste, der rigtigt skæmmer oplevelsen er, at det payload, der sker i forbindelse med indlæsningen af Venstres hjemmeside, er så stort, at det får siden til at virke en anelse langsom.

Socialdemokraterne har foretaget nogle få designmæssige ændringer, som afspejler forandringer i det indhold, der præsenteres på siderne. I den sammenhæng er det dog værd at bemærke, at partiets hjemmeside gennemgik en større designmæssig forandring allerede i forbindelse med Kommunalvalget i 2009, hvor siden blev mere dynamisk og indbydende end tidligere.

Kristendemokraterne har været så forhippet på, at der snart skal være valg, at partiet har tyvstartet valgkampen. Partiet kører nu med to forskellige hjemmesider: Partiets normale side og så en valgkampsside. Heldigvis kan man selv vælge hvilken man vil se. Det samme gør sig gældende på Facebook. Her har partiet to sider, hvor den ene følges af 415 personer – den anden af 135. Det virker forvirrende. Partiet burde have holdt sig til en hjemmeside og en Facebookprofil.

Generelt benytter partierne en række andre kanaler end deres hjemmesider. En række af disse kanaler er indlejret på partiernes hjemmesider, men benyttes ligeledes som selvstændige kanaler. De kanaler, der primært er tale om er Facebook, Twitter, YouTube og Flickr. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Socialdemokraterne ikke benytter YouTube til deres videokanal, men i stedet har to selvstændige videosites, www.helle-tv.dk og www.socialdemokraterne-tv.dk.

  Facebook Twitter YouTube Flickr
Dansk Folkeparti Nej Nej Ja Nej
Det Konservative Folkeparti Ja Ja Ja Ja
Det Radikale Venstre Ja Ja Ja Ja
Enhedslisten Ja Ja Ja Ja
Kristendemokraterne Ja Nej Ja Nej
Liberal Alliance Ja Ja Ja Ja
SF Ja Ja Ja Ja
Socialdemokraterne Ja Ja Nej Ja
Venstre Ja Ja Ja Ja

Den primære navigation, eller hovedmenuen om man vil, på de forskellige hjemmesider er for det meste placeret øverst på siderne. SF er undtagelsen. Man skal et godt stykke ned på siden for at finde menuen. For alle partier gælder det, at menuen indeholder emnerne politik og personer, som to af de primære menupunkter. For alle partier, bortset fra SF, er emnet for det tredje menupunkt partiet (eller organisationen).

  Antal menupunkter
Dansk Folkeparti 8
Det Konservative Folkeparti 4
Det Radikale Venstre 6
Enhedslisten 4
Kristendemokraterne* 8
Liberal Alliance 7
SF 5
Socialdemokraterne 4
Venstre 5

Kristendemokraternes valghjemmeside har kun 5 primære menupunkter.

Som det eneste parti har Liberal Alliance ikke implementeret en søgefunktion på deres site. Den besøgende skal klikke sig frem enten via menuen eller i det tilbudte indhold.

Det eneste parti, som har optimeret deres hjemmeside til en skærmopløsning på 800 x 600 pixel er Det Radikale Venstre, hvis side er 770 pixel bred. Alle andre partier har taget skridtet til en større skærmopløsning på 1024 x 768 pixel.

SFs hjemmeside er lang. Rigtigt lang endda. Den har en højde på 3340 pixel. Den korteste er side er Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

  Skærmopløsning
Dansk Folkeparti 950 pixel x 1340 pixel
Det Konservative Folkeparti 960 pixel x 1200 pixel
Det Radikale Venstre 770 pixel x 2495 pixel
Enhedslisten 980 pixel x 1745 pixel
Kristendemokraterne* 950 pixel x 1720 pixel
Liberal Alliance 895 pixel x 1720 pixel
SF 960 pixel x 3340 pixel
Socialdemokraterne 885 pixel x 1555 pixel
Venstre 990 pixel x 1635 pixel

 

Overholder ikke standarder
Ingen af partierne overholder de standarder, der er aftalt i W3C. Det betyder, at intet parti kan være sikker på, at deres hjemmeside eksekveres rigtigt i de besøgendes browsere. Eksempelvis ser Dansk Folkepartis hjemmeside sjov ud i Safari, hvor man kan se kromet i de iframes, som ligger til højre på deres hjemmeside. På Kristendemokraterne valgside kan man eksempelvis se en nyhedsboks, hvor antallet af nyheder overstiger boksens område, men i stedet for at skjule de ældste nyheder i listen, så løber de videre ned af siden og under det næste område. Fejlene er mange og mange forskellige.

Man kan naturligvis diskutere, om det er nødvendigt, at overholder standarderne og i hvilken grad, hvis ens hjemmeside i øvrigt fungerer med de mest gængse browsere – men i det mindste er det god skik, at foretage tests og tilstræbe noget nær standarderne.

Hvad angår markup, så er der ingen sider, der er i overensstemmelse med den dokumenttype, som de respektive sider ellers angiver. Socialdemokraternes hjemmeside indeholder flest fejl. Hvad angår overensstemmelse med CSS level 2.1 så er SFs hjemmesiden den hjemmeside, der har flest fejl. SF.dk har intet mindre end 484 fejl og får derudover 1549 advarsler. De andre partiers hjemmesider har langt færre fejl, selvom de stadig har mange.

De to test er foretaget med W3C Markup Validation Service, via http://validator.w3.org/, og W3C CSS Validation Service, http://jigsaw.w3.org/css-validator, og resultaterne er herunder.

  Markup fejl Markup advarsler CSS Fejl CSS Advarsler
Dansk Folkeparti 74 29 15 26
Det Konservative Folkeparti 17 2 49 165
Det Radikale Venstre 322 42 4 87
Enhedslisten 54 0 72 322
Kristendemokraterne 37 1 75 527
Liberal Alliance 42 2 18 227
SF 39 3 484 1549
Socialdemokraterne 362 74 15 8
Venstre 40 1 23 1210

Her finder du partierne
Dansk Folkeparti
www.danskfolkeparti.dk
http://www.youtube.com/user/DanskFolkeparti2011

Det Konservative Folkeparti
www.konservative.dk
http://www.facebook.com/Konservative
http://twitter.com/#!/KonservativeDK
http://www.flickr.com/photos/konservativedk/
http://www.youtube.com/user/KonservativeDK

Det Radikale Venstre
www.radikale.dk
http://www.facebook.com/radikalevenstre
http://twitter.com/radikale
http://www.youtube.com/radikale
http://www.flickr.com/photos/deradikale

Enhedslisten
www.enhedslisten.dk
http://www.facebook.com/enhedslisten
http://twitter.com/#!/Enhedslisten
http://www.youtube.com/user/enhedslisten
http://www.flickr.com/photos/36374895@N03/

Kristendemokraterne
http://www.kd.dk
http://www.kdvalg.dk
https://www.facebook.com/pages/Kristendemokraterne/180658048629404
http://www.facebook.com/anstaendighed
http://www.youtube.com/user/PerOrumKD

Liberal Alliance
www.liberalalliance.dk
http://www.facebook.com/LiberalAlliance
http://twitter.com/#!/LiberalAlliance/
http://www.youtube.com/liberaldk
http://www.flickr.com/photos/liberalalliance/

Socialdemokratiet
www.socialdemokraterne.dk
http://www.facebook.com/socialdemokraterne
http://twitter.com/#!/Spolitik
http://www.flickr.com/photos/socialdemokraterne

Socialistisk Folkeparti
www.sf.dk
http://www.facebook.com/pages/SF/74796954245
http://twitter.com/#!/SFpolitik
http://www.youtube.com/user/sfpolitik
http://www.flickr.com/photos/sfpolitik/sets/72157625422965051/show/

Venstre
www.venstre.dk
http://www.facebook.com/venstre.dk
http://twitter.com/#!/venstredk
http://www.youtube.com/venstredk
http://www.flickr.com/photos/49542087@N05

W3C valideringstests og sammentællinger er foretaget mellem 6. og 19. juni 2011.


Digital antropologi

Jeg faldt over denne af video med Michael Wesch video hos Trine-Maria Kristensen, på www.hovedetpaabloggen.dk for kort tid siden. Wesch er super og det er videoen osse. Den hedder: An anthropological introduction to YouTube, og er en præsentation fra the Library of Congress, 23. juni 2008.

 


Politikerens digitale brand: Undefined

Det er første tirsdag i oktober. Et nyt folketingsår begynder omkring frokosttid, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen vil holde Folketingets åbningstale overværet af tingets medlemmer, kongefamilien, journalister, og nysgerrige vælgere. Det er i sandhed en af demokratiets festdage. Og hvad er mere naturligt, på en sådan festdag, og med valgkampen i mente, at gøre status for at se, hvor vi er henne.

Læs mere » “Politikerens digitale brand: Undefined”


Må – må ikke … II

Fra 9. til 19. april 2010 har et spørgepanel hos Lederne svaret på spørgsmål om “Lederes holdning til og brug af sociale medier”. Spørgsmålene er gået bredt på brugen af sociale medier, som eksempelvis Facebook, Twitter og LinkedIn, men ikke noget specifikt socialt medie som sådan. Grundlaget for rapporten er svar fra 1.781 medlemmer. Det er der kommet en række interessante tal ud af.

Overordnede set er lederne splittet i brugen af sociale medier. 48 % svarer ja til, at medarbejderne i deres virksomhed må benytte de sociale medier i arbejdstiden, hvortil 52 % svarer nej. Og som det konkluderes i undersøgelsen, så er der “således stor forskel på, hvordan virksomhederne tackler medarbejdernes brug af sociale medier”.

Læs mere » “Må – må ikke … II”


Medier under pres

If you think about journalism, not business models,
you can become rather excited about the future.
If you only think about business models
you can scare yourself into total paralysis.
(“The Hugh Cudlipp lecture: Does journalism exist?”,
af Alan Rusbridger,
25. januar 2010,
http://www.guardian.co.uk/media/2010/jan/25/cudlipp-lecture-alan-rusbridger)

Søndag 13. juni 2010 var der inviteret til debat i Presselogen på tv2news. Blandt emnerne denne søndag var at presseomtalen af den nye iPhone, som i følge chefredaktøren på www.mobilsiden.dk, John. G. Petersen, var uforholdsmæssig stor set i forhold til iPhonens markedsandele, og samtidig var den store omtale overvejende positiv og til tider tilnærmelsesvis ukritisk.

Læs mere » “Medier under pres”


Facebook killer

Facebook og Twitter er blevet ophøjet til ”uundgåelige medier” på journalisten.dk, hvor man citerer fra en artikel, der tager sig udgangspunkt i en undersøgelse fra The Nielsen Company. Her kan man læse, at tre ud af fire internetbrugere har besøgt et socialt medie eller blog i den forløbne måned.  Og har i den forbindelse brugt over seks timer på den type besøg. Samtidig viser undersøgelsen, at man blandt de største brands i verden nu finder tre sociale medier: Facebook, Wikipedia og YouTube.

Læs mere » “Facebook killer”


Må – må ikke …

25. juni 2010 kunne HK/Privat offentliggøre en ny undersøgelse, der er lavet af Capacent Epinion blandt 1011 repræsentative medlemmer af HK/Privat, der viser, at “kun 15 % af medlemmerne ikke har lov til at surfe privat på nettet i arbejdstiden. 32 % har en decideret positiv tilladelse fra arbejdsgiveren, imens resten enten ikke kender politikken eller er på en arbejdsplads uden regler for internet.”

Læs mere » “Må – må ikke …”